Opetustoimen strategia 2010 2013 sivistysjohtaja peter johnson
Download
1 / 12

OPETUSTOIMEN STRATEGIA 2010-2013 Sivistysjohtaja Peter Johnson - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

OPETUSTOIMEN STRATEGIA 2010-2013 Sivistysjohtaja Peter Johnson. OPETUS-TOIMEN STRATEGIA- KEHYS. Kokkolan kaupunkistrategia. Kokkolassa parasta aikaa Visio. 10/2009. Kestävä talous. Osaava henkilöstö ja uudistaminen. Toimivat palvelujen järjestämistavat. Hyvinvoiva asiakas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OPETUSTOIMEN STRATEGIA 2010-2013 Sivistysjohtaja Peter Johnson ' - hayes-nguyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opetustoimen strategia 2010 2013 sivistysjohtaja peter johnson

OPETUSTOIMEN STRATEGIA 2010-2013Sivistysjohtaja Peter Johnson


Opetustoimen strategia 2010 2013 sivistysjohtaja peter johnson

OPETUS-TOIMEN

STRATEGIA-

KEHYS

Kokkolan kaupunkistrategia

Kokkolassa parasta aikaa

Visio

10/2009

Kestävä talous

Osaava

henkilöstö ja

uudistaminen

Toimivat

palvelujen

järjestämistavat

Hyvinvoiva

asiakas

ja kuntalainen

Elinvoimainen

ja oppiva

kaupunkiseutu

Sivistystoimen strategia

3/2010

Toimialavisio

Toimialan missio

Str.pääm.

Str.pääm.

Str.pääm.

Str.pääm.

Str.pääm.

Opetustoimen strategia

Kriittiset

menestystekijät

ja mittarit

6/2010

Perusopetuksen

kehittämisryhmä

Perusopetusalueiden ja lukion

yhteistoimintasuunnitelmat

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa

vuosittain huomioon:

Sivistystoimen visio

Opetustoimen visio ja kriittiset menestystekijät

Alueen ja koulun kehittämissuunnitelma

Lukion

kehittämisryhmä

Koulun kehittämissuunnitelma

3/2011


Opetustoimen strategia 2010 2013 sivistysjohtaja peter johnson

OPPILAITOKSEN KEHITTÄMISEN KENTTÄ

Oppilaitoksen tehtävä; missio

Normit

Arvot, uskomukset

Kulttuuri, rutiinit, tottumukset, osaaminen, ilmapiiri

johtaminen, henkilökunta, kouluyhteisö yms.

Autonomia

Oppilaitoksen VISIO strategiakehyksessä

Oppilaitoksen kehittämissuunnitelma

Henkilöstön kehittämissuunnitelma

ulkoiset ja sisäiset HRD keinot

Opetussuunnitelma

oppimisprosessin strategiana

Arviointi

Osaaminen

Oppiminen

(ks Paananen 2010)

Jatkuva kehittyminen ja tulokset


Opetustoimen strategia 2010 2013 sivistysjohtaja peter johnson

 • Kokkolan opetustoimen toimintaa ohjaavat arvot

 • Oppilaslähtöisyys

 • Toiminnan perustana on oppilaslähtöisyys. Perustehtävänsä mukaisesti Kokkolan opetustoimi antaa oppilaille ja opiskelijoille monipuoliset perustiedot ja –taidot. Opetuksen ja kasvatuksen tuloksena lapsille ja nuorille kehittyy terve itsetunto, ja heistä kasvaa aktiivisia, vastuullisia ja yritteliäitä yhteiskunnan jäseniä. Heitä tuetaan yksilöllisellä oppimispolullaan kohti elinikäistä oppimista ja kehittymistä.

 • Yhteisöllisyys

 • Toiminta perustuu avoimuuteen, luottamukseen ja vastuullisuuteen, jotka vahvistavat työ- ja kouluyhteisöjen yhteisöllisyyttä. Erilaisuutta arvostetaan ja jokainen yksilö saa tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen palvelun. Johtajuuden perustana on osallistava ja jaettu johtajuus.

 • Hyvinvointi ja turvallisuus

 • Kaikkien oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia edistetään, niin että he kokevat fyysisen-, psyykkisen- sekä sosiaalisen oppimis- ja työympäristönsä turvalliseksi. Hyvinvointi ja turvallisuus ovat perustekijöitä, joilla oppimisen ja opettamisen voimavarat luodaan.

 • Kestävä kehitys

 • Ekologista näkökulmaa arvostetaan niin yleisenä periaatteena kuin myös toiminnallisissa ratkaisuissa ja opetus- ja kasvatustyössä. Opetustoimen taloudellisten resurssien onnistuneen kohdentamisen avulla päästään kestävän taloudelliseen kehitykseen.

 • Luovuus ja uudistuminen

 • Opetus- ja kasvatustyössä käytetään monipuolisesti luovuutta ja innovatiivisuutta edistäviä menetelmiä. Osaamisen ja oman ammattitaidon kehittäminen on jokaisen työntekijän oikeus ja velvollisuus. Jatkuva tavoitteellinen kehittäminen, innovatiivisuuden arvostaminen ja edistäminen ohjaavat opetustoimea saavuttamaan tavoitteensa laadukkaana, dynaamisena ja oppivana organisaationa.


Opetustoimen strategia 2010 2013 sivistysjohtaja peter johnson

Kokkolan opetustoimen visio:

Opetustoimi luo oppilaslähtöisen elinikäisen oppimispolun ja sivistyksellistä pääomaa kaikille.

Opetustoimen palvelut ovat vetovoimaisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia. Ne edistävät hyvinvointia ja rakentavat yhteistä, kestävää tulevaisuutta.

Kokkolan opetustoimen missio:Opetustoimi viitoittaa oppimisen ja kasvun reitin elämän ulapalle ja maailman merille.

Tuulta purjeisiin antaa turvallinen kasvuyhteisö ja kodin tuki.


Opetustoimen strategia 2010 2013 sivistysjohtaja peter johnson

Pyörä on keksittävä aina uudelleen…

“Itse luomiamme ongelmia emme voi ratkaista samalla ajattelulla, joka ne synnytti” Albert Einstein


Opetustoimen strategia 2010 2013 sivistysjohtaja peter johnson

Kirjallisuutta/ Lähteitä

Aaltola, J. 2005. Koulun haasteet ja opettajan työn ”mieli”. Teoksessa O. Luukkainen & R. Valli (toim.) Kaksitoista teesiä opettajalle. Keuruu: PS-Kustannus, 19-36.

Aho, E., Pitkänen, K. & Sahlberg, P. 2006. Development policy and reform principles of basic and secondary education in Finland since 1968. Washington DC: World Bank.Berg, G. 2003. Att förstå skolan. Lund: Studentlitteratur.Fullan, M. 2005. Leadership and sustainability: System thinkers in action. Thousand Oaks,

Ca: Corwin Press.Hargreaves, A. & Fink, D. 2006. Sustainable Leadership. San Francisco: Jossey-Bass

Publishers.Hilpelä, J.2010. Yhteisöllisyys ja yksityisyys. Pääkirjoitus. Kasvatus 3/2010.

Johnson, P. & Salo, P. 2008. Koulun kestävän kehityksen edellytyksistä. Teoksessa

P.Johnson & K. Tanttu (toim.) Kestäviä ratkaisuja kouluun. Kokemuksia yhtenäisestä

perusopetuksesta. Juva: PS-kustannus.

Karjalainen, M, Heikkinen, H.L.T., Huttunen, R. & Saarnivaara M. 2006. Dialogi ja

vertaisuus mentoroinnissa. Aikuiskasvatus 2/2006.

Luukkainen, O. 2004. Opettajuus − ajassa elämistä vai suunnan näyttämistä? Tampereen yliopistopaino. Acta Universitatis Tamperensis 986.Sahlberg, P. 2007. Education policies for raising student learning: the Finnish approach.

Journal of Education Policy. Taylor & Francis 22, 147–171.

KIITOS!