organisera vattentj nsterna f r framtiden
Download
Skip this Video
Download Presentation
Organisera vattentjänsterna för framtiden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Organisera vattentjänsterna för framtiden - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Organisera vattentjänsterna för framtiden. Vattentjänstorganisationernas utmaningar. Miljökraven ökar. Klimatförändringen ställer nya tekniska krav på vattenförsörjning och ledningsnät. Investeringstakten behöver öka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Organisera vattentjänsterna för framtiden ' - hayes-meyers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vattentj nstorganisationernas utmaningar
Vattentjänstorganisationernas utmaningar
 • Miljökraven ökar.
 • Klimatförändringen ställer nya tekniska krav på vattenförsörjning och ledningsnät.
 • Investeringstakten behöver öka
 • Vattentjänstföretagen får allt fler och diversifierade uppgifter. Vattenförvaltning förutsätter samverkan mellan kommuner inom samma avrinningsområde.
vattentj nstorganisationerna beh ver st rkas
Vattentjänstorganisationerna behöver stärkas:
 • Expertfunktioner inom till exempel dricksvatten, miljö, ekonomi etc.
 • Interna personalresurser för att hantera ökad investeringstakt
 • Kapacitet och kompetens för strategiskt planarbete.
 • Starka stödfunktioner inom t ex ekonomi, kundhantering etc.
 • Samverkan både med andra kommuner i regionen och med andra delare av egna kommunen som t ex stadsplanering och miljöskydd.
 • Möjligheter till skalfördelar vid investering och drift.
former f r samverkan
Former för samverkan
 • Regionala organisationer/bolag för hela VA-verksamheten. Gemensamt bolag eller kommunalförbund.
 • Samverkansorganisationer för delar av verksamheten, t ex genom interkommunalt bolag för vattenproduktion eller avloppsrening.
 • Samverkan med andra verksamheter inom kommunen genom multi-utility bolag eller gemensam förvaltning
vilken l sning r b st
Vilken lösning är bäst?

Vilken väg en kommun eller grupp av kommuner väljer beror på lokala förhållanden

 • Vad är förutsättningarna att bilda regionala organisationer?
 • Hur drivs VA i grannkommuner och hur drivs närliggande verksamheter i kommunen?
 • Vilka är investeringsbehoven?
 • Vilka utmaningar står man främst inför? Olika lösningar ger olika möjliga positiva effekter.
 • Finns redan idag etablerad samverkan?
vad beh ver kommunerna g ra
Vad behöver kommunerna göra?
 • Politiska beslutsfattare bör i ett tidigt skede aktivt söka bästa möjliga lösningar för den egna kommunen i samverkan med grannkommunerna
 • Framtida behov vad gäller kapacitet och investeringar måste identifieras
 • Organisera verksamheten så att den möjliggör expertfunktioner och blir attraktiv för kompetenta medarbetare.
 • Söka samverka med andra kommuner inom avrinningsområdet
vad g r svenskt vatten
Vad gör Svenskt Vatten?
 • Stödjer vattentjänstorganisationerna i deras samverkansdiskussioner
 • Anordnar organisationsseminarier
 • Tar fram vägledande rapporter
 • För diskussioner med Universitet och högskolor samt gymnasieutbildningar för att säkra att vatten- och avloppsfrågor finns med i olika grundutbildningar.
 • Stöder forskning inom området Vattentjänstorganisationer.
ad