Download
l gesrapport ci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lägesrapport CI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lägesrapport CI

Lägesrapport CI

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Lägesrapport CI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LägesrapportCI E. Mäki-Torkko RMPG Öron Vimmerby 2013-03-06

  2. Innehåll • Remissinflöde • Nya indikationer • EAS • Bilaterala CI till vuxna • Regionsamarbete • Resultat

  3. Antal nya CI-remisservuxna 2007-2012

  4. Antal nya CI-remisserbarn 2007-2012

  5. EAS 2010-2012 * 1 EAS är nr 2 implantat på ett lite äldre barn

  6. Bilaterala CI till vuxna • 2012 opererades första patienter • 2 pat Jönköping, 1 LiÖ

  7. Regionsamarbete/Jönköping • I början av april 2013 första patient ska kallas till Jönköping för uppföljning (datum bokat) • vår personal åker till Jönköping • Efter första besöket kallas patienter löpande – fortsatt stöd från US personal • Ekonomi ? • Ekonomigrupp? • Reservdelslager prio 1!

  8. Nytillkomna patienter 1992-2012

  9. GBI 135 CI-användare som haft sitt CI minst 1 år

  10. GBI tilläggsfrågor 135 CI-användare som haft sitt CI minst 1 år