skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna
Download
Skip this Video
Download Presentation
Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna. Ingrid Didriksson, Överläkare Kliniken för Intensivvård och Perioperativ medicin SUS Malmö. Respirations utveckling. Vid förlossningen. Första andetaget

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna ' - hayden-cooper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna

Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna

Ingrid Didriksson,

Överläkare Kliniken för Intensivvård och Perioperativ medicin SUS Malmö

vid f rlossningen
Vid förlossningen

Första andetaget

Krävs 40-80 cm H2O för att övervinna ytspänning i alveoler samt att fylla luft i vätskefyllda alveoler

Surfactant behövs

Ökat PaO2 ger minskat motstånd i lungkretsloppet, foramen ovale sluts fysiologiskt

lungans utveckling
Lungans utveckling

Surfactant bildas i Pneumocyter typ II from v 24-26

Adaptation postpartum pågår til gestationsvecka 44

Respiratorisk kontroll utvecklas fram till v 60

Alveoli bildas tom 18 månader

Lungelasticitet och collagen fibrer utvecklas tom 10 års åldern

problem i neonatalperioden
Problem i neonatalperioden
 • IRDS pga surfactant brist
 • PPHN om acidos, hypoxi, kall…
 • (Kongenitala hjärtvitier)
 • Mekonium aspiration
 • Apné
0 1 m nad
0-1 månad
 • Låg lung compliance
 • Hög bröstkorgs compliance/svag andningsmuskulatur
 • Mer benägen till atelektaser, svårt behålla FRC.
 • AutoPEEP för att motverka atelektas mha grunting, hög andningsfrekvens
 • Näsandare
barn 1 12 m nader
Barn 1-12 månader
 • Lungvolymen är låg i förhållande till kroppsstorleken
 • VO2/kg = Dubbelt så stor som hos vuxen => Fördubblat krav på respirationen!
 • Mindre reserver, snabbare desaturering vid apné.
lung volymer
Lung volymer

= 60 ml/kg 0-12 månader

90 ml/kg hos 5-åring

50% av TLC

Ca 15% av TLC om generell anestesi och muskelrelaxantia

0 6 r
0-6 år
 • Mindre luftvägsdiameter gör dem mer känsliga för övre och nedre luftvägsobstruktion
 • Inflammation, ödem och sekret kan leda till obstruktion
 • Sämre immunförsvar-ÖLI, pneumoni
 • Främmande kropp i luftvägarna en risk.
r luftv gen fri
Är luftvägen fri?
 • Titta-bröstkorgsrörelser mot stängd luftväg?
 • Lyssna-stridor?
 • Känn-känns andetagen mot din hand?
 • Chin lift
 • Jaw thrust
 • Svalgtub
 • Intubation
intubation anatomi
Intubation - anatomi
 • Larynx anterior och cephalad
 • Lång epiglottis
 • Stor tunga
 • Crichoid brosket minsta diametern
 • Kort avstånd I trachea. Stor risk för accidentell extubation eller bronkintubation
ventilation
Ventilation
 • Effort-RR, indragningar, stridor
 • Efficacy-Bröstkorgsrörelser, andningsljud, SpO2
 • Effect –cirkulationssvikt, påverkat medvetande
unders kningsfynd
Undersökningsfynd
 • Stridor  övre luftvägs obstruktion
 • Rhonki  nedre luftvägs obstruktion
 • Feber  pneumoni?
 • Rassel  Hjärtsvikt?
 • Urticaria  anafylaxi?
tecken till f rs mring
Tecken till försämring
 • Ökande indragningar
 • Ökande RR
 • Ökande HR
 • Utmattning
 • Sjunkande medvetande
 • Cyanos
initial resuscitering
Initial resuscitering
 • Fria luftvägar
 • Ge O2 högflöde
 • Maskventilation
stridor
Stridor
 • Sekret– dålig hostkraft?
 • Snarkning – sänkt medvetandegrad?
 • Ljudlig stridor/hosta – Falsk krupp? Främmande kropp
 • Plötslig debut – Främmande kropp
 • Tyst stridor/allmänpåverkan – tracheit? Epiglottit?
stridor falsk krupp behandling
StridorFalsk krupp-behandling
 • Syrgas
 • Adrenalininhalation
 • Betapred
 • Högläge
stridor bakteriell tracheit
StridorBakteriell tracheit
 • Syrgas
 • Ofta intubation och Ventilatorbehandling
 • IV antibiotika
stridor epiglottit akut behandling
StridorEpiglottit akut behandling
 • Syrgas
 • ÖNH läk/anestesiolog-intubation
 • IV antibiotika

Undvik att stressa barnet

stridor fr mmande kropp i luftv gar
Stridor :Främmande kropp i luftvägar
 • Stel bronkoskopi med jet ventilation
 • Ryggdunk etc
 • Direkt laryngoscopi
 • Kirurgisk luftväg???
rhonki
Rhonki
 • Bronchiolit – Oftast under ett år
 • Astma –

oftast över ett år

sv rt livshotande astmaanfall
Svårt

Svårt att prata eller amma pga andnöd

RR >30 >5 år

>50 2-5 år

Puls >120 >5 år

>130 2-5 år

Livshotande

Utmattad

Dåliga andningsrörelser

Tysta andningsljud

Hypotensiv

Sänkt medvetandegrad

Svårt /livshotande astmaanfall
sv rt astmaanfall
Syrgas högflöde

ß-agonist och ipratropium inhalation

ß-agonist systemiskt

IV steroider

Teofyllin

Mg

Mekanisk ventilation

RtgPulm

Svårt astmaanfall
bronchiolit
Bronchiolit
 • Spädbarn
 • Oftast prematura
 • Hosta
 • Rhonki
 • Apné
pneumoni
Pneumoni
 • Syrgas
 • Antibiotika
 • Pleuradrän?
 • Respirator/NIV
hj rtsvikt
Hjärtsvikt
 • Hjärtförstoring
 • Leverförstoring
 • ± blåsljud
 • ± Cyanos
 • Inkompensation på Rtg Pulm
hj rtsvikt akut behandling
Hjärtsvikt /akut behandling
 • Syrgas
 • Diuretika
 • Prostaglandin till Dc beroende hjärtfel
syrgasdissociationskurvan
Syrgasdissociationskurvan

If SpO2 = 91

then = PaO2 =

Adult 60

6 months 66

6 weeks 55

6 hours 41

sammanfattning
Sammanfattning
 • Immunologiskt omogen
 • Liten luftvägsdiameter
 • Svårare luftvägshantering
 • Låg bröstkorgscompliance
 • Svaga accessoriska andningsmuskler
 • Omogen respirationskontroll
ad