Z vislost v ky hladiny podzemn vody na sr k ch
Download
1 / 23

Závislost výšky hladiny podzemní vody na srážkách - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Závislost výšky hladiny podzemní vody na srážkách. Alžběta BRYCHTOVÁ Stanislav POPELKA GIN/I. 2008 Olomouc. Měření hladiny podzemní vody. Hladinu podzemní vody můžeme měřit několika způsoby Kontaktní hladinoměr Ultrazvukový měřič hladiny Otevřené a uzavřené piezometry

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Závislost výšky hladiny podzemní vody na srážkách' - havard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z vislost v ky hladiny podzemn vody na sr k ch

Závislost výšky hladiny podzemní vody na srážkách

Alžběta BRYCHTOVÁ

Stanislav POPELKA

GIN/I. 2008 Olomouc


M en hladiny podzemn vody
Měření hladiny podzemní vody

 • Hladinu podzemní vody můžeme měřit několika způsoby

  • Kontaktní hladinoměr

  • Ultrazvukový měřič hladiny

  • Otevřené a uzavřené piezometry

   (slouží k zjišťování vztlaků a pórových tlaků)

  • Kontinuální měřič hladiny


Kontaktn hladinom r
Kontaktní hladinoměr

Sonda se spustí do vrtu nebo studny. Při kontaktu s vodní hladinou dojde k světelnému, akustickému, případně světelnému i akustickému signálu.


Ultrazvukov m i hladiny
Ultrazvukový měřič hladiny

Přístroj pracuje na principu měření odrazu ultrazvukového signálu od hladiny měřené kapaliny.


Piezometry
Piezometry

 • Piezometr je přístroj, který stanovuje tlak na základě výšky hladiny podzemní vody

 • Piezometry dělíme na otevřené a uzavřené

 • Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že otevřený měří výtlačnou hladinu vody, zatímco uzavřený měří pórový tlak ve zkoumaném místě


Strunov piezometr
Strunový piezometr

 • Čidlo je spuštěno do vrtu

 • Membrána na kterou tlačí voda se deformuje a velikost této deformace se měří strunou, která je k membráně připevněna

 • Odečítání funguje tak že elektromagnetická cívka rozkmitá strunu a měří se dokmit struny

 • Na tomto principu pracuje i tlaková sonda Stela-01, ze které jsme měli k dispozici data


M en sr kov ho hrnu
Měření srážkového úhrnu

 • Srážkoměry používané v Halenkovicích

  • klasický (Helmannův), manuální odečítání denně v 7h SEČ

  • automatický (stanice Fiedler) člunkový, zaznamenává sumu překlopení člunku za hodinu


Data

 • Pro zjištění závislosti výšky hladiny podzemní vody na srážkách jsme měli k dispozici:

  • Data o srážkách ze stanice Fiedler

  • Data ze stanice Stela-01 ukazující výšku hladiny podzemní vody


Sr ky
Srážky

Původní dataset

Pracovali jsme s údaji o množství srážek měřených v hodinových intervalech, ostatní záznamy byly odstraněny


Hladina podzemn vody
Hladina podzemní vody

Původní dataset:

Hladina 13125 vyjadřuje maximální hladinu, tj. že podzemní voda dosahuje až k povrchu. Nižší hodnoty znamenají že hladina klesá. Data jsou zaznamenána v půlhodinových intervalech, proto byl každý druhý řádek odstraněn


Vytvo en dataset
Vytvořený dataset

Popis pole:

vyska – Data ze stanice Stela-01 udávající výšku hladiny podzemní vody. Maximální hodnota je 13125 mm


Vytvo en dataset1
Vytvořený dataset

Popis pole:

srazky – Data ze stanice Fiedler udávající množství srážek spadlých za hodinu v mm.


Vytvo en dataset2
Vytvořený dataset

Popis pole:

Prumer_vyska – Hodinová průměrná výška podzemní vody. Hodnota zapsána k 0-té hodině. Pole slouží pro zobrazení dat v denních intervalech.


Vytvo en dataset3
Vytvořený dataset

Popis pole:

Suma_srazek – Celkové množství srážek spadlých v průběhu celého dne. Hodnota zapsána k 0-té hodině. Pole slouží pro zobrazení dat v denních intervalech.


Vytvo en dataset4
Vytvořený dataset

Popis pole:

Normalizace_vyska – normalizovaná hodnota vypočítána podle vzorce (Xi-průměrX)/směrodatná odchylka. Slouží k normalizaci dat tak, aby mohla být vzájemně porovnávána.


Faktory ovliv uj c zm ny hladiny podzemn vody
Faktory ovlivňující změny hladiny podzemní vody

 • srážkový úhrn

 • slapové jevy

 • vegetační pokryv

 • tektonická aktivita

 • odčerpávání podzemní vody člověkem


Vliv slapov ch jev na hladin podzemn vody
Vliv slapových jevů na hladině podzemní vody

 • střídání přílivu a odlivu po cca 6-ti hodinách

 • 1.11. – 3.11. 2007


Vliv sr kov ho hrnu na hladin podzemn vody
Vliv srážkového úhrnu na hladině podzemní vody

 • „Výška hladiny podzemní vody stoupá se srážkovým úhrnem “

 • vliv srážek na hladinu podzemní vody se projevuje se zpožděním


Vliv sr kov ho hrnu na hladin podzemn vody1
Vliv srážkového úhrnu na hladině podzemní vody

1) korelace

k = -0.007671526

2) normalizace dat podle vzorce

Xi-průměrX)/směrodatná odchylka

dvouvýběrový T-test

t = 5.3855, df = 7294.018, p-value = 7.451e-08

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0

95 percent confidence interval:

35.67546 76.51096

sample estimates:

mean of x mean of y

5.609321e+01 -4.359149e-11


1.

2.

3.

 • reakce na podzimní srážky a teplou zimu

 • reakce na tání sněhu a jarní srážky

 • léto – vysoké teploty, vysoký výpar, vegetace


???

nadměrné odčerpávání vody

tektonická aktivita

chyba měřidla


Z v r
Závěr

Závislost výšky hladiny podzemní vody na srážkovém úhrnu nemůžeme potvrdit.


Zdroje informac
Zdroje informací

 • http://www.fiedler-magr.cz

 • http://geologie.vsb.cz/svadef/text/5_pruzkum.htm

 • http://geohydro.upol.cz/


ad