slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Het hoofd boven het maaiveld De betekenis van de verpleegkundig specialist voor het verpleegkundig beroep Bas Vogel, verpleegkundige niet-praktiserend Secretaris Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV). Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Het hoofd boven het maaiveld.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland' - havard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Het hoofd boven het maaiveldDe betekenis van de verpleegkundig specialistvoor het verpleegkundig beroepBas Vogel, verpleegkundige niet-praktiserendSecretaris Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide3

Het hoofd

boven het maaiveld

Doel

 • Julliebegrijpenwaaromwijbeslotendatereenverpleegkundig specialist komen
 • Het helptjullie om je eenvoorstelling te maken van de mogelijkebetekenis van de verloskundig specialist voor het beroep van verloskundige

Opbouw

 • De basis
 • Waaromzou je er (niet) aan (moeten) beginnen?
 • Watlevert het op (behalvehoofdpijn)?
 • Hoe pak je het aan (en loopt het goedaf)?
 • Hoe ziet het eruit?
 • Vragen

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide4

Het hoofd

boven het maaiveld

Vooraf

 • Er was eens….
 • Zeleefden nog lang en gelukkig
 • Het is geensprookje
 • Ikweetveel van verpleegkundigen
 • Maar ikweetniets van verloskundigen
 • Het is eeneersteoriëntatie
 • Perspectiefvanuit de beroepsgroep

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide5

De basis

Wet BeroepenIndividueleGezondheidszorg

 • Professionelezorgverlenersherkenbaar
 • Risicovollehandelingenvoorbehouden aan specifiekegroepen
 • Mogelijkheid om via tuchtrecht in te grijpen

Herkenbaar

 • Afgebakenddeskundigheidsgebied
 • Diploma
 • Titel

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide6

De basis

Specifiekegroepen

 • BIG-register – artikel 3
 • Artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidspsychologen,

psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen

  • Dit MAAKT iemandtot arts, verpleegkundige, verloskundige, et cetera

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide7

Waarom wij er aan

begonnen

Taakherschikking

 • Taken uitlatenvoeren door de meestgeschikte professional
 • Hoogstekwaliteit
 • Prettigstvoor de patiënt
 • Laagstekosten

Maatschappelijk

 • Dubbelevergrijzing
 • Toenamechronischeziekten en co-morbiditeit
 • Beterworden is geenoptie
 • Leven met de ziekte - zelfmanagement
 • Het levenboven de ziekteuittillen
 • Hoe gaik om met mijngezondheid? Van ZZ naar GG

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide8

Waarom wij er aan

begonnen

Carrièreperspectief

 • Verpleegkundige
 • Gespecialiseerdverpleegkundige (IC, Onco, VOG, Kinder, Wijk, et cetera)
 • Hoofd
 • Manager
 • Carrière aan het bed??

Behoud

 • Hoe houd je de besten vast?
 • Rolmodellen
 • Kopstukken
 • Voorlopers

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide9

Waarom wij er aan

begonnen

Deskundigheidsgebiedverpleegkundige (wet BIG, art. 33)

 • Observatie, begeleiding, verpleging en verzorging

Deskundigheidsgebied arts (wet BIG, art. 19)

 • Geneeskundigehandelingen en voorschrijvengeneesmiddelen
 • Voorbehoudenhandelingen

Observeren

Begeleiden

Diagnosticeren

Indiceren (therapie)

Voorschrijven

Voorbehoudenhandelingen

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide10

Waarom wij er aan

begonnen

Mevrouw Willemse, 67 jaar, beginnende diabetes

Klachten geobserveerd

Gesprek met voordiagnose

Onderzoeken

Uitslagenbeoordelen

Diagnose en therapie

Start therapie

Instructie, begeleiding en observatie

Beoordelenbloedsuikers

Bijstellenmedicatie

Instructie, begeleiding en observatie

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide11

Waarom moet je er (niet)

aan beginnen

Integreren

 • Beleiding en behandeling
 • Medische en verpleegkundige taken
 • De verpleegkundige in de rol van zelfstandigebehandelaar

Krachtenveld

 • Artsen
 • Patiënten
 • Zorgverzekeraars
 • Politiek
 • Goedeargumenten WAT LEVERT HET OP
 • Perspectief van de ander

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide12

Wat levert het op?

voor de beroepsgroep

Voortrekkers

 • Superprofessionals
 • Rolmodellen
 • Onderzoek en onderbouwing

Carrierreperspectief ‘aan het bed’

Positieve energie

Maatschappelijke positie

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide13

Hoe pak je het aan?

Analyse

Moet je het willen?

Strategie

De weg met de piketpalen

Stappen en tussenstations

Krachtenveld

Samenwerking VWS

Kopstukken

Expertise

Trial and error

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide14

Hoe ziet het eruit?

Wet BIG

Artikel 3 Basisverpleegkundige (arts, fysiotherapeut, verpleegkundige etc)

Artikel 14 Specialismeregeling (specialist)

RegelingBeroepsgroep (V&VN)

Algemeen Besluit College Specialismen Verpleegkunde (CSV)

(regelgeving)

Beleidsregels Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)

(uitvoering)

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide15

Hoe ziet het eruit?

Beroep verpleegkundig specialist

 • Wettelijk erkend beroep (artikel 14 Wet BIG)
 • Titel- en beroepsbescherming

Registratie in VSR

 • Registratie door Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)
 • Vermelding in BIG-register
 • Regelgeving door College Specialismen Verpleegkunde (CSV)
 • Algemeen Besluit en Regeling Specialismen
 • Eerste registratie in 2009

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide16

Hoe ziet het eruit?

Kenmerken

 • Verpleegkundige
 • Masterniveau opgeleid
 • Duaal
 • Zelfstandige behandelrelatie
 • Specifieke bevoegdheden
 • Diagnostiek en indicatiestelling
 • Voorbehouden handelingen
 • Geneesmiddelen voorschrijven
 • Hoogwaardige professional
 • Houding, instelling, werk- en denkniveau, professie

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide17

Hoe ziet het eruit?

 • Verpleegkundig Specialisten Register
 • 5 registers
  • Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Acute zorg bij somatische aandoeningen
  • Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Chronische zorg bij somatische aandoeningen
  • Geestelijke gezondheidszorg
 • Herregistratie na 5 jaar
 • Werkervaringseis én deskundigheidsbevorderingseis
 • Werkervaring: 4160 uur in 5 jaar (2 dagen per week)
 • Deskundigheid: 200 punten in 5 jaar (uur = punt)
  • Tenminste 100 uur geaccrediteerde bij- en nascholing - controle via PE-online
  • Tenminste 40 uur Intercollegiale toetsing (ICT) – strikt gereguleerd
  • Hooguit 60 uur Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA)
         • – strikt gereguleerd

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide18

Hoe ziet het eruit?

 • Borgen van het beroepsniveau bij instroom
 • Student (VSio)
 • Opleidingsregister
 • Opleiding
 • Duale opleiding: cursorisch onderwijs (school) en praktijkonderwijs
 • Cursorisch onderwijs: Opleidingsinstelling (OI) en hoofdopleider (HO)
 • Praktijkonderwijs: Praktijkinstelling (PI) en praktijkopleider
 • Eisen: wat moet je zijn?
 • Verplichtingen: wat moet je doen?
 • Erkenningen: je voldoet aan de eisen en verplichtingen van het Algemeen
      • Besluit

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide19

Registratiecommissie

Specialismen Verpleegkunde (RSV)

Een organisatie binnen een organisatie

Verpleegkundig specialist in opleiding (VSio)

 • Inschrijving VSio’s in opleidingsregister
 • Erkenning Opleidingsinstelling en hoofdopleider
 • Praktijkinstelling en praktijkopleider
 • Visitatie Opleidingsinstellingen en praktijkinstellingen

Verpleegkundig specialist (VS)

 • Registratie Verpleegkundig specialisten
 • Herregistratie Iedere 5 jaar
 • Exploitatie Registers en digitaal portfolio
 • Accreditatie Bij- en nascholing

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

slide20

Vragen

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland