slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
FL3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

FL3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

FL3. 732G81. Grunddefinitioner och beskrivande mått känna till olika typer av variabler och fördelningsbegreppet kunna beräkna centralmått som aritmetiskt medelvärde, median och typvärde samt spridningsmått som standardavvikelse, varians, kvartilavstånd Diagram och tabeller över en variabel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FL3' - havard


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

FL3

732G81

slide2

Grunddefinitioner och beskrivande mått

 • känna till olika typer av variabler och fördelningsbegreppet
 • kunna beräkna centralmått som aritmetiskt medelvärde, median och typvärde samt spridningsmått som standardavvikelse, varians, kvartilavstånd

Diagram och tabeller över en variabel

 • kunna göra och förstå olika diagram för beskrivning av en variabel som stolpdiagram, histogram, stam-och-bladdiagram (stemplot), lådagram (boxplot) etc.
 • kunna göra och förstå enkla frekvenstabeller för en variabel med och utan klassindelning, med absoluta och relativa frekvenser och kumulerade frekvenser

Diagram över samband mellan två kvantitativa variabler

 • kunna konstruera och förstå spridningsdiagram (scatterplot), och tvåvägsindelade frekvens- och medeltals-/kvottabeller (korstabeller)

Normalfördelningen

 • förstå vad som karaktäriserar en normalfördelning, hur den kan användas och kunna använda en normalfördelningstabell
 • förstå vad man menar med standardisering

Vägda medeltal och standardvägning

 • förstå problematiken kring vägda medeltal och jämförelser mellan sådana
 • förstå och kunna genomföra standardvägning

Regressionsanalys

 • känna till och hjälpligt förstå minsta-kvadrat-metoden
 • kunna beräkna korrelations- och regressionskoefficienter (r, a, b)
 • kunna beräkna och tolka förklaringsgraden (r2)
resultat fr n problemlappar
Resultat från problemlappar

Antal

 • Vägda medeltal/standardvägning 13
 • Standardavvikelse och varians 11
 • Regression 10
 • Tabeller (betingad fördelning, marginalfördelning, kumulativ frekvens) 9
 • Normalfördelning 8
 • Stolpdiagram 1
exempel v gda medeltal standardv gning
Exempel (vägda medeltal/standardvägning)

Följande tabell visar genomsnittslön för några olika yrkeskategorier i Sverige och Norge (lönerna uttryckta i svenska kronor). Inom parentes framgår hur många personer som undersökts i respektive yrkeskategori och land.

 • Beräkna medellön i Sverige respektive Norge sett över alla de undersökta yrkeskategorierna.
 • Beräkna standardvägd medellön i Sverige respektive Norge sett över alla de undersökta yrkeskategorierna. Använd yrkeskategori som standardiseringsvariabel.
exempel regressionsanalys
Exempel (regressionsanalys)

Vi har studerat sambandet mellan ålder och pris på bilar av ett visst märke.

scatterplot
Scatterplot

Undersök med avseende på

1.Riktning

2. Form

3. Styrka

4. Avvikelser

exempel kvottabell
Exempel (kvottabell)

En statlig utredning har undersökt hur mycket resurser olika kommuner spenderar på renhållning per år.

Då kommunerna är olika stora beräknar man kvoten mellan spenderad summa och befolkningsantal.

exempel frekvenstabell
Exempel (frekvenstabell)

Det har genomförts ett nationellt prov i matematik. För två skolor i samma kommun har betygen fördelat sig enligt

standardiserad normalf rdelningskurva
Standardiserad normalfördelningskurva

Standardiserad normalfördelning eftersom  = 0 och  = 1.

exempel p normalf rdelningskurvor
Exempel på normalfördelningskurvor

Den svarta kurvan har  = 50 och  = 10, den röda har  = 70 och  = 10.

exempel p normalf rdelningskurvor13
Exempel på normalfördelningskurvor

Den svarta kurvan har  = 50 och  = 5, den röda har  = 50 och  = 10 och den

gröna har  = 50 och  = 15.

exempel normalf rdelning
Exempel (normalfördelning)

Flygbolag för noggrann statistik över flygpassagerarnas vikter. Ett visst flygbolag har genom långa studier funnit att genomsnittsvikten hos dess flygpassagerare kan betraktas som normalfördelad med väntevärde 75 kg och standardavvikelse 12 kg.

Vad är sannolikheten för att en slumpmässigt vald flygpassagerare väger mindre än 70 kg?

exempel normalf rdelning percentiler
Exempel (normalfördelning, percentiler)

Resultatet på ett nationellt prov är en normalfördelad variabel som man erfarenhetsmässigt vet har medelvärdet 80 och standardavvikelsen 10 poäng.

På provet förekommer betygen U, G och VG. Man vill att 70% ska få betyget G och att andelen med VG ska vara lika stor som andelen med U.

Hur ska betygsgränserna sättas?

ad