slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TeamMate kerfið og tilmæli nr. 4/2011 frá FME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

TeamMate kerfið og tilmæli nr. 4/2011 frá FME - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

TeamMate kerfið og tilmæli nr. 4/2011 frá FME. Guðjón Viðar Valdimarsson CIA,CFSA,CISA. Yfirlit kynningar. Tilgangur tilmæla nr. 3/2011 Kynning á TeamMate kerfinu og hvernig það uppfyllir kröfur þessara tilmæla. Gildissvið tilmæla. Hafa þegar tekið gildi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TeamMate kerfið og tilmæli nr. 4/2011 frá FME' - hateya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TeamMate kerfið og tilmæli nr. 4/2011 frá FME

Guðjón Viðar Valdimarsson

CIA,CFSA,CISA

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

yfirlit kynningar
Yfirlit kynningar
 • Tilgangur tilmæla nr. 3/2011
 • Kynning á TeamMate kerfinu og hvernig það uppfyllir kröfur þessara tilmæla

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide3

Gildissviðtilmæla

 • Hafaþegartekiðgildi
 • Skilgreinanánarhlutverk og ábyrgðstjórnar og framkvæmdastjóravarðanditilvist og virkniáhættustýringarsem og tilvist og virknivinnuferla.
 • Framkvæmdastjóriberábyrgð á þvíaðþróaðarséuaðferðirtilaðgreina,mæla, fylgjastmeð og stýraáhættusem og aðslíkvinnabyggi á skipuritisemskilgreiniábyrgðarsvið, heimildir og boðleiðir.
 • Stjórn og framkvæmdastjórnsetjisérsiðareglur og stuðliaðgóðumstarfsháttumsembyggi á áhættustarfsanda(risk culture) og mikilvægiáhættustýringar og innraeftirlits.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide4

Önnuratriðitilmæla nr. 4/2011

 • Nánariskilgreining á upplýsingagjöftilstjórnar
 • Góðarstarfsvenjurviðeigna og áhættustýringu
 • Greining og mat á áhættum og nánariskilgreining á helstuáhættuþáttum
 • Tilmæli um innleiðingulágmarksverkferla og reglur
 • Tilvist og virkniinnraeftirlitssemtryggirallaofangreindaþættimeðsannarlegumhættiútfráviðurkenndummódelumeins og COSO útfrámarkmiðum, áhættu og eftirlitsþáttum.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide5

Afleiddskilyrði

varðandihugbúnað

 • Aðgengilegurgagnagrunnurvarðandimarkmið, áhættuþætti og eftirlitsþætti. Sveigjanlegtútfrámati og greininguáhættuþátta (scoring metrics)
 • Þarfaðtryggjaboðleiðir og ábyrgðarsviðútfráskipuriti og möguleikastjórnenda á þvíaðleggjatilmarkmið,áhættuþætti og eftirlitsaðgerðir
 • Aðútbúaskýrslurtilstjórnarvarðandihlýtniviðáhættuþol (risk appetite) sem og skýrslu um framvinduaðgerðatilaðfæraeinstakaþættiinnanáhættumarka
 • Skilgreinavinnuferla og skjölunaðgerðatilaðnámarkmiðuminnraeftirlitsútfráviðurkenndumeftirlitsmódellumeins og COSO.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide6

TeamMate kerfið

 • Sveigjanlegviðmiðvarðandi mat á áhættuþáttum
  • Hægtaðskilgreinafleiriþætti en baraafleiðingar og líkur og einnighægtaðsetja inn aukaþættieins og veltu og starfsmannafjöldatilaðaukavægieininga

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide7

TeamMate kerfið

 • Kerfiðheldurutan um vinnustjórnendaviðað meta áhættuþætti, vægiþeirra og áhrif. Ábyrgðarsviðerskilgreintútfráskipuriti, ferlumeðaviðskiptaeiningum

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide8

TeamMate kerfið

 • Kerfiðheldurutan um miðlægangrunnmeðmarkmiðum, áhættuþáttum og eftirlitsþáttumsemerhægtaðkalla inn í áhættugreiningar

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide9

TeamMate kerfið

 • Kerfiðheldurutan um markmið, áhættuþætti og eftirlitsþætti í áhættuskrá

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide10

TeamMate kerfið

 • Kerfiðsendirtölvupósttilstjórnendaþarsemþeirerubeðniraðfarayfiráhættugreiningu, markmið og eftirlitsþætti.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide11

TeamMate kerfið

 • Hægterað taka margvíslegarskýrslurútúrkerfinuvarðandiáhættugreiningubæðifyrirstjórn, stjórnendur og FME.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide12

TeamMate kerfið

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide13

TeamMate kerfið

 • Niðurstöðuráhættugreiningarerufluttaryfir í vinnukerfið TeamMate EWP en þarerhaldiðutan um innraeftirlit og verkefnitilaðlækkaáhættu.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide14

TeamMate EWP heldurutan um verkþættiinnraeftirlits og meðkerfinufylgiráskriftaðAuditNetsemergagnagrunnurverkskrefafyririnnraeftirlit.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide15

TeamMate kerfið

 • TeamMate EWP ersvovinnuumhverfiþarsemverkþættirinnraeftirlitserugeymdirsem og gögnsemsýnafram á virkni og tilvisteftirlitsumhverfis.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide16

TeamMate vinnuferli

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

r gj f gsh svi i h ttustj rnunar
Ráðgjöf GSH á sviðiáhættustjórnunar
 • Að meta áhættustjórnunmeðtillititil :
  • Heiðarleika, siðagilda og annarasiðatengdraeftirlitsþátta
  • Hlutverk, vald, ábyrgð og aðraþættim.t.táhættustjórnunar
  • Menningarfyrirtækisins og stjórnunarstílsstjórnenda
  • Lagalegsumhverfis og stjórnskipulags
  • Skriflegrareglna um stjórnunarhættifyrirtækisinsvarðandiákvarðanatöku.
  • Hæfni og möguleikam.t.t. starfsfólks og annaraþátta (fjármögnunar, tímaferla, kerfa og tækni)
  • Stjórnunarviðskiptatengslaviðytriaðila
  • Þarfa og væntingastjórnar, stjórnenda og annarainnriábyrgðaraðila
  • Innrivinnureglna og stefnumörkunar
  • Aðsetjauppframmistöðumat á áhættustjórnunmeðskriflegumviðmiðum

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

r gj f gsh svi i h ttustj rnunar1
Ráðgjöf GSH á sviðiáhættustjórnunar
 • Að meta áhættustjórnunmeðtillititil :
  • Aðsetjamarkmið og greinamarkmið á öllumsviðumútfráheildarmarkmiðumfyrirtækisins.
  • Greining og mat áhættuþáttaeinnigm.t.tsamfylgni, tengsla og forgangsröðunar
  • Skilvirkraáhættuviðbragða (t.d, forðast, yfirfæra, innraeftirlits, samþykkis)
  • Þróa og framkvæmaáætlunfyriráhættustýringu
  • Eftirlits um framkvæmdáhættuáætlunar og nýrraáhættuþátta
  • Skýrslugjöfvarðandiáhættustjórnun og stjórnunáhættuþátta. Einnigyfirlit um áætlannagerðvegnaáhættustjórnunar og yfirlit um möguleganýjaáhættuþætti.
  • Reglubundinendurskoðun á stjórnunáhættuþáttatilaðstuðlaaðviðvarandiendurbótum.
  • Mat á stjórnunmikilvægustuáhættuþátta
  • Staðreynaaðáhættuþættirséuréttmetnir.
  • Staðreynaáhættumatstjórnenda og skýrslugjöfstjórnendatilstjórnar
  • Staðreynaheildarferliáhættustjórnunar.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf

slide19

GSH – innriendurskoðun og ráðgjöfgudjon.v.valdimarsson@gsh-innri-endurskodun.netwww.gsh-innri-endurskodun.net

GuðjónViðarValdimarsson

CIA, CFSA, CISA