1 / 9

A 42-a Conferinţă Anu ală de IMUNOLOGIE Bucure ş ti 2 7 -2 9 septembrie 201 2 ORGANIZATOR I :

A 42-a Conferinţă Anu ală de IMUNOLOGIE Bucure ş ti 2 7 -2 9 septembrie 201 2 ORGANIZATOR I : Societatea de Imunologie din Rom ânia. INFORMATII GENERALE. Comitet ştiinţific :. Prof. Dr. E ugen CARAS I EVICI – IAŞI Prof. Dr. V ictor CRISTEA – CLUJ

hateya
Download Presentation

A 42-a Conferinţă Anu ală de IMUNOLOGIE Bucure ş ti 2 7 -2 9 septembrie 201 2 ORGANIZATOR I :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A 42-a Conferinţă Anuală de IMUNOLOGIE Bucureşti 27-29 septembrie 2012 ORGANIZATORI: Societatea de Imunologie din România

  2. INFORMATII GENERALE Comitet ştiinţific: • Prof. Dr. Eugen CARASIEVICI – IAŞI • Prof. Dr. Victor CRISTEA – CLUJ • Conf. Dr. Dorel L.RADU – BUCURESTI • Prof. Dr. Carmen Bunu PANAITESCU – TIMIŞOARA • Prof. Dr. Lucica ROŞU – CRAIOVA • Conf. Dr. Petre CIANGA – IAŞI • Conf. Dr. Előd NAGY – TÂRGU MUREŞ • Dr. Ana CĂLUGĂRU – BUCUREŞTI • Dr. Lorelei BRAŞOVEANU – BUCUREŞTI • Dr. Aurora SĂLĂGEANU – BUCUREŞTI • Dr. Crina STĂVARU – BUCUREŞTI • Dr. Monica NEAGU – BUCUREŞTI • Dr. Gina MANDA – BUCUREŞTI • Dr. Cornel URSACIUC – BUCUREŞTI Comitet de organizare: • Dr. Ana CĂLUGĂRU – BUCUREŞTI • Dr. Lorelei BRAŞOVEANU – BUCUREŞTI • Dr. Nicolae MIRON - CLUJ • Dr. Gina ISVORANU – BUCUREŞTI • Drd. Adina IANCU– BUCUREŞTI • Dr. Mirela MIHAILA – BUCUREŞTI • Dr. Marinela BOSTAN – BUCUREŞTI • Drd. Irina HUICA – BUCUREŞTI

  3. Arii tematice: 1. Imunitate înnăscută 2. Imunitate adaptativă/ Răspuns imun celularsiumoral 3. Autoimunitate 4. Imunitate in bolileinfecţioase 5. Imunologie tumorală 6. Imunologieclinica 7. Terapii celulare/ imunomodulare 8. Biologiemoleculara/ imunogenetica 9. Varia

  4. TAXA DE ÎNSCRIERE:  Înregistraţi cu cotizaţia la zi (inclusiv 2012) • Plata taxei va putea fi efectuată în contul Societătii de Imunologie din Romania, UniCredit Tiriac Bank : RO24 BACX 0000 0030 0149 3001, cod fiscal 13689757, Sucursala Norilor, Str. C.Rădulescu Motru nr. 13, Bucureşti. • -Vă rugăm să menţionaţi pe ordinul de plată: numele dumneavoastră “ taxă conferinţă – 2012 Bucureşti”. • Taxa include: materiale conferinţă (program, volumrezumate); coffee break-uri; cocktail; masa festivă. • Documentele care atestă plata taxei de participare vor fi trimise la adresa secretariatului. • În cazul neplăţii taxei de participare rezumatele acceptate nu vor fi publicate în volumul de rezumate.

  5. IMPORTANT CREDITE EMC: Conferinţa este creditată de Colegiul Medicilor şi respectiv Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din Romania (OBBCSSR). Premierea celor mai valoroase lucrări. 15Iulie 2012 : – Data limita de trimitere a rezumatelor pe adresa: sni@cantacuzino.ro; imunocib@yahoo.com

  6. REDACTARE REZUMAT: • Rezumatul (maxim 2 ca prim autor) se redactează în limbile română şi engleză (Word, Times New Roman, 12pt; spaţiere 1 rând). Rezumatul va fi de maxim 300 cuvinte şi va cuprinde: introducere, material şi metode, rezultate, concluzii • Titlul lucrării: cu majuscule ( NU MAI MULT 40 DE CUVINTE). • Autorii se scriu fără titlu didactic sau ştiinţific, sub titlu, afilierea cu numere superscriptîn dreptul numelui, autorul care prezintă subliniat, afilierea cu cifre arabe: denumirea prescurtatăoficială a instituţiei, oraş • Exemplu: • MICRORNA INVOLVEMENT IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA • Laura Gramantieri1, Francesca Fornari1, Elisa Callegari2, Silvia Sabbioni2, Giovanni Lanza2, Carlo M. Croce2 • 1 Department of Internal Medicine and Gastroenterology, University of Bologna, Bologna, Italy • 2 Department of Experimental and Diagnostic Medicine, University of Ferrara, Ferrara, Italy • Observatii : • Nu se admit rezumate cu “rezultatele vor fi discutate ulterior”. • Nu se vor introduce tabele de date sau figuri. • Dacă este imperios necesară introducerea bibliografiei, se admit maxim 3 titluri ibliografice. • Rezumatele vor fi trimise până în data de 15 iulie 2012 pe adresele de e-mail:sni@cantacuzino.ro ; imunocib@yahoo.com

  7. PROGRAM PRELIMINAR:

  8. Conferinţa se va desfăşura la Centrul de Învăţământ “J.Monod” INCDMI Cantacuzino Spl. Independenţei 103, sector 5- Bucureşti

  9. Secretariat: Ana Calugaru:sni@cantacuzino.ro L.I. Brasoveanu: imunocib@yahoo.com Telefon/fax: 021/324 14 71 sau 021 3069319 Mobil: 0766 468 366

More Related