analiza wielozmienna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analiza wielozmienna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analiza wielozmienna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Analiza wielozmienna - PowerPoint PPT Presentation


 • 722 Views
 • Uploaded on

Analiza wielozmienna. Wykład nr 2. Macierz danych geograficznych lub inaczej danych przestrzennych jest punktem wyjścia do analizy wielozmiennej. gdzie: i = 1,2...m — jednostki przestrzenne lub obiekty j = 1,2,...,n — cechy. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analiza wielozmienna' - hastin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Macierz danych geograficznych lub inaczej danych przestrzennych jest punktem wyjścia do analizy wielozmiennej

gdzie:

i = 1,2...m — jednostki przestrzenne lub obiekty

j = 1,2,...,n — cechy

1

warunki jakie musz spe nia cechy wprowadzane do macierzy danych geograficznych
Warunki jakie muszą spełniać cechy wprowadzane do macierzy danych geograficznych
 • Zmienność,
 • Mierzalność,
 • Względność,
 • Niezależność,
 • Sumowalność,
 • Znajomość rozkładu statystycznego.

2

slide4
Spełnienie warunku sumowalności wymaga często wykonania standaryzacji danych, za pomocą jednego z wybranych wzorów.

y,ij - wartość standardowa j-tej cechy w i-tej jednostce przestrzennej lub obiekcie,

yij - wielkość rzeczywista j-tej cechy w i-tej jednostce przestrzennej lub obiekcie,

_

    y j - wartość średnia j-tej cechy,

Sj - odchylenie standardowe j-tej cechy.

3

zasady doboru obiekt w do macierzy danych
Zasady doboru obiektów do macierzy danych

Obiekty muszą spełniać warunek jednorodności

tzn. muszą charakteryzować się jednorodnością rodzajową.

Np. jednostki administracyjne ale tylko jednego rodzaju

(gminy, powiaty, województwa, państwa),

lub jednostki fizyczno-geograficzne

np. Wyżyna Śląska, Nizina Wielkopolska

4

najbardziej znane metody analizy wielozmiennej
Najbardziej znane metody analizy wielozmiennej
 • Metoda punkowa
 • Metoda bonitacyjna
 • Tabela znaków
 • Trójkąt Ossana
 • Metody taksonomiczne a w tym:

- Diagram Czekanowskiego

- Taksonomia wrocławska

- Analiza elementarnego połączenia Mc Quttiego

6

metoda punktowa
Metoda punktowa
 • zdefiniowanie macierzy danych,
 • zamianę wielkości bezwzględnych na rangi zgodnie z zasadą: wartośćmaksymalna równa 1, następne zaś odpowiednio 2, 3,...,n lub odwrotnie;w przypadku występowania kilku takich samych wartości, rangi dodajemyi dzielimy przez tyle, ile jest wielkości identycznych; kolejny obiekt ma rangęnastępną, tj. taką, jaką miałby, gdyby nie występowały wielkości identyczne,Przykład l
 • wielkość rzeczywista 82,3 21,4 21,4 42,1 32,1 18,0ranga 1 4,5 4,5 2 3 6
 • Przykład 2
 • wielkość rzeczywista 44,2 35,6 30,2 30,2 35,6 35,6ranga 1 3 5,5 5,5 3 3
 • utworzenie kolumny sumy rang dla poszczególnych jednostek przestrzennych lub obiektów,
 • podział wartości kolumny, tj. sumy rang na klasy w zależności od ichdyspersji i uzyskanie w ten sposób podziału zbioru na podzbiory.

7

klasyfikacja cech ze wzgl du na ich charakter
Klasyfikacja cech ze względu na ich charakter
 • Stymulanta
 • Destymulanta
 • Nominanta

8

metoda bonitacyjna
Metoda bonitacyjna

Jest ona modyfikacją metody punktowej i polega na nadawaniu poszczególnym kategoriom cech geograficznych (charakteryzujących dany problem badawczy) odpowiednich wielkości punktowych z przyjętej skali ocen.

10

slide12
Przykład:Atrakcyjność środowiska geograficznego Wyżyny Częstochowskiej dla turystyki pieszej i autokarowej

Atrakcyjność środowiska geograficznego Wyżyny Częstochowskiej dla turystyki pieszej i autokarowej; tereny:

l - bardzo atrakcyjne dla turystyki pieszej, 2 - atrakcyjne dla turystyki pieszej, 3 - średnio atrakcyjne dla turystyki pieszej, 4- bardzo atrakcyjne dla turystyki autokarowej, 5 - atrakcyjne dla turystyki autokarowej, 6 - średnio atrakcyjne dla turystyki autokarowej

—I (80—100%) — tereny bardzo atrakcyjne,

—II (60—80%) — tereny atrakcyjne,

—III (40—60%) — tereny średnio atrakcyjne,

—IV (20—40%) — tereny mało atrakcyjne,

—V (O—20%) — tereny nieatrakcyjne.

11

tabela znak w
Tabela znaków
 • zdefiniowanie macierzy danych,
 • obliczenie średniej arytmetycznej lub mediany dla każdej z cech w macierzy,
 • porównanie kolejnych wielkości liczbowych w kolumnach ze średnią lub medianą; w przypadku wyższej wartości cechy od średniej lub mediany wpisujemy znak plus, w przeciwnej sytuacji znak minus;
 • konstrukcję tabeli wzorcowej dla obserwowanej liczby cech; wpisujemy w nią wszystkie kombinacje znaków plus i minus oraz tworzymy klasy teoretyczne podziału zbioru elementów;
 • przypisanie odpowiednim klasom w tabeli wzorcowej kolejnych jednostek przestrzennych lub obiektów z macierzy danych; uzyskuje się w ten sposób poszukiwany podział zbioru na podzbiory (klasy przestrzenne).

12

konstrukcja wszystkich mo liwych kombinacji znak w i
Konstrukcja wszystkich możliwych kombinacji znaków „+” i „-”

0

2

3

0

3

1

2

0

+ + +

+ + -

+ - +

+ - -

- + +

- + -

- - +

- - -

Liczba wskazująca ile razy pojawiła się dana kombinacja znaków

„+” i „-”

14

tr jk t ossana
Trójkąt Ossana

Ta specyficzna metoda znajduje jednak zastosowanie jedynie w przypadku tych cech, których wielkości liczbowe dają się zgrupować w trzy klasy, tworzące tzw. struktury trójdzielne.

15

slide17
Kolejny wykład

Metody taksonomiczne