variationer i poreluftens forureningsindhold projektkatalog for det videre arbejde n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog for det videre arbejde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog for det videre arbejde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog for det videre arbejde - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog for det videre arbejde. Poreluft og indeklima – hvordan er de to koblet? Temadag A Vingstedcentret d. 9. marts 2009. Anders G. Christensen, NIRAS Annette Pia Mortensen, NIRAS Mette Christophersen, Region Syddanmark.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog for det videre arbejde' - hashim-reed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
variationer i poreluftens forureningsindhold projektkatalog for det videre arbejde

Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog for det videre arbejde

Poreluft og indeklima – hvordan er de to koblet?

Temadag A

Vingstedcentret d. 9. marts 2009

Anders G. Christensen, NIRAS

Annette Pia Mortensen, NIRAS

Mette Christophersen, Region Syddanmark

slide2

Processer og faktorer, som påvirker transporten af miljøfremmende stoffer

i den umættede zone

Meteorologiske faktorer

Tryk

Vind

Nedbør

Temperatur

Geologiske faktorer

Sprækker og revner

Permeabilitet

Diffusivitet

Porøsitet

Vandindhold

Indhold af Org. C

Processer

Diffusion

Advektion

Fortynding

Opløsning

Sorption

Nedbrydning

Umættet zone

Forurening

Grundvand

baggrund for temadag
Baggrund for temadag
 • Udført mange projekter med fokus på poreluftmålinger og indeklima de seneste år – både i DK og især i USA
 • Nogle indikere meget store både tidslige og rumlige variationer – andre ikke så store variationer
 • Vil forsøge at give et overblik over dem i dag
poreluftprojektet
Poreluftprojektet
 • Udført 2003-2004 (Miljøprojekt 1094 og 1095 fra 2006)
 • Målinger på hhv. sand og ler lokalitet
  • Sand: 3 kontinuerte målerunder af 2-3 ugers varighed på 7 udendørs poreluftsonder og 8 poreluftsonder under gulv. Måling af bl.a. PCE, radon, barometertryk, differenstryk, temperatur og relativ fugtighed
  • Ler: 5 målerunder 26 poreluftsonder og boringssonder. Måling af bl.a. PCE, TCE, differenstryk, modtryk og grundvandsstanden
 • Præsenteret på vintermødet i 2005
poreluftprojektkatalog det videre arbejde med variationer i poreluftens forureningsindhold
Poreluftprojektkatalog – det videre arbejde med variationer i poreluftens forureningsindhold

Overordnet formål:

at skabe et mere kvalificeret grundlag for de beslutninger, der tages i forbindelse med jordforureningssager, hvor poreluft anvendes. Dette gøres ved at nedsætte usikkerhederne på poreluftmålinger, og blive bedre til at vurdere resultaterne

to parallelle spor
To parallelle spor
 • Spor 1: Vidensopbygning
  • At forbedre vores viden om hvilke faktorer, der har væsentligst indvirkning på den tidslige variation i poreluftkoncentrationen
   • hvor hyppige og hvor store variationer i poreluftkoncentrationerne kan faktorerne afstedkomme
  • Omfatter projekter med opstilling af matematiske modeller, feltforsøg, udvikling af nye målemetoder m.v.
  • Bliver udført af NIRAS, COWI og Geosyntec – Anders fortæller om det senere
slide9
Spor 2: Anvendelse og formidling af eksisterende viden
  • Skal sikre, at myndigheder og rådgivere håndterer usikkerhederne omkring variationerne i poreluftkoncentrationen på den bedst mulige måde ud fra den foreliggende viden
  • Opnå forståelse for, at betydningen af usikkerhederne afhænger af formålet med poreluftmålingen
  • Kombinere og sammenstille den eksisterende viden bl.a. fra spor 1, og gøre denne viden anvendelsesorienteret
  • Typer af projekter: f.eks. vejledninger om risikovurdering og undersøgelsesstrategier, prøvetagningsmanualer m.v.
  • Bliver udført af Orbicon – Anette fortæller om det senere
zonering

Traditionel strategi

Flere undersøgelsespunkter

Flere målerunder

Optimale målebetingelser

Zonering

Udgør ingen risiko

Skal revurderes

Skal revurderes

Udgør en risiko

 • Størrelsen på midterzonerne vil afhænge af med hvor stor sikkerhed den sande middelværdi kan fastlægges.
 • Jo større sikkerhed jo mindre midterzoner

Grænseværdi

dagens program
Dagens program
 • Del I: Variationer i poreluftens forureningsindhold
  • Vurderinger af usikkerheder på poreluftmålinger v/ Anette Andersen
  • Variationer i poreluftens forureningsindhold – modelsimuleringer v/ Anders Christensen
  • Diskussion
dagens program fortsat
Dagens program - fortsat
 • Del II: Methods and case studies to understand the vapour intrusion process
  • Overview of the US vapour intrusion framework v/ Thomas McHugh
  • Airflow and VOC migration around buildings and recomendations for vapour intrusion studies v/ Thomas McHugh
  • Sporing af aktive transportveje v/ Per Loll
  • Brug af radonmålinger v/ Børge Hvidberg og Jesper B. Petersen
  • Kontrol af indeklimasikring v/ Walter Sebastian
  • Diskussion
dagens program fortsat1
Dagens program - fortsat
 • Del III: Baggrundsværdier af VOC’er og strategier for kontrolmålinger af gennemførte indeklimasikringer
  • Målte baggrundsværdier for benzen og PCE v/ Jacqueline A. Falkenberg
  • Kontrolmåling til dokumentation af afværgeforanstaltninger v/ Tage V. Bote
  • Diskussion
diskussion del i
Diskussion – del I
 • Hvad kan vi konkludere?
 • Kan vi lave en ny metodik?
 • Hvordan kan der følges op på de gennemførte projekter?
diskussion del ii
Diskussion – del II
 • Hvilke metoder skal vi anvende i fremtiden ?
 • Er der behov for en ændring af den nuværende måletekniske praksis ?
diskussion del iii
Diskussion del III
 • Har vi nok viden til at kunne foretage både de rigtige målinger og vurderinger?
 • Er der behov for opfølgende projekter?