v lity markkinoiden kehitt mishanke vaaksa ohjausryhm n kokous 2 9 2010 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välityömarkkinoiden kehittämishanke VAAKSA Ohjausryhmän kokous 2.9.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välityömarkkinoiden kehittämishanke VAAKSA Ohjausryhmän kokous 2.9.2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Välityömarkkinoiden kehittämishanke VAAKSA Ohjausryhmän kokous 2.9.2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Välityömarkkinoiden kehittämishanke VAAKSA Ohjausryhmän kokous 2.9.2010. Tilannekatsaus. Seurantakausi 1.1.-30.6.2010. Aloittaneet asiakkuudet. Uusia asiakkaita 150, joista naisia 82 Projektissa aloittaneet 686 Asiakkaat: työvoiman palvelukeskuksessa palveluprosessin käyneet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Välityömarkkinoiden kehittämishanke VAAKSA Ohjausryhmän kokous 2.9.2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v lity markkinoiden kehitt mishanke vaaksa ohjausryhm n kokous 2 9 2010
Välityömarkkinoiden kehittämishanke

VAAKSA

Ohjausryhmän kokous

2.9.2010

tilannekatsaus

Tilannekatsaus

Seurantakausi 1.1.-30.6.2010

aloittaneet asiakkuudet
Aloittaneet asiakkuudet
 • Uusia asiakkaita 150, joista naisia 82
 • Projektissa aloittaneet 686
 • Asiakkaat:
  • työvoiman palvelukeskuksessa palveluprosessin käyneet
  • TE-toimiston palkkatuella työllistetyt
  • Järjestöihin työllistettävät
p tt neet ja keskeytt neet seurantakaudella
Päättäneet ja keskeyttäneet seurantakaudella
 • Päättyneitä asiakkuuksia 0
 • Keskeytyneitä asiakkuuksia 0
500 p iv isten ty llist minen 2010
500 päiväisten työllistäminen (2010)
 • 500 päivää työttömänä olleiden työllistäminen 34% kaupungin palkkatukityöllistämisestä
 • Työllistämisjaksoja 255 (99 jaksoa kohdistuu 500 pv työttömänä olleisiin)
 • 48 jatkotyöllistämistä
 • 11 jaksoa Verkon asiakkaisiin (nuoret)
jatkoty llist misen kohdentuminen
”Jatkotyöllistämisen” kohdentuminen
 • 48 työllistettyä (14.4.2010)
  • 15 raksabussissa
  • 10 kappaletta soten yksiköissä
  • 4 opetustoimessa
  • 6 Ympäristöpajalla
  • 3 päivähoidossa
  • 3 liikuntatoimella
  • 2 mikropajalla
  • 2 AV-pajalla
  • 1 keskushallinnossa
  • 1 Ekotorilla
  • 1 maahanmuuttotoimisto
kaupungin palkkatukity llist minen
Kaupungin palkkatukityöllistäminen
 • Huomioita:
  • Osaamisvaatimuksista johtuen 500-päiväisten työllistäminen on ollut vaikeaa
  • Yksiköt ovat laskeneet palkkatukityöllistetyille enemmän työtä, mitä on mahdollista teettää.
  • Jatkotyöllistetyt ovat helpottaneet tilannetta.
  • Yksiköiden esimiehet osaavat käyttää Vaaksan henkilöetsintää jo hyväkseen.
koulunk yntiavustajat
Koulunkäyntiavustajat
 • Paikkoja avoinna 21 kpl, kaikki henkilökohtaisia avustajia
 • Esihaastatteluja 42 kpl
  • Alle 25v, nuorten tukeen oikeutettuja 13 hlö
  • Vaikeasti työllistyvän tukeen oikeutettuja 9 hlö
  • Pitkäaikaistyöttömän tukeen oikeutettuja 8 hlö
  • Osatyökykyisen tukeen oikeutettuja 12 hlö
 • Näiden lisäksi ehdokkaita kovan rahan paikkoihin
ty h nvalmennus 1 9 2010 as
Työhönvalmennus 1.9.2010 AS

Aktiiviasiakkaita 35, joista miehiä 17 henkilöä. Keski-ikä 30v.

 • 5 palkkatukityössä,
 • 1 osa-aika työssä
 • 1 tev/työharjoittelussa,
 • 2 siirtymässä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaaksi
 • 2 osa-aika opiskelussa, joista toisella toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, jonka asiakkuus päättymässä syyskuussa.
 • 12 aloittanut opiskelun
 • 1 kuntoutustuella, asiakkuus päättymässä
 • 11 työttömänä, joista 6hlöä myös kuntoutuspsykologin asiakkaana. 5hlöä mt-puolen asiakkaana.
slide16
Päättyneitä asiakassuhteita 13 henkilöä, joista 9 miestä. Keski-ikä on 27v.
   • 1 siirtyi Kelan kuntoutustuelle
   • 4 aloitti opiskelun, joista 3 nuorten puolella
   • 1 oppisopimus
   • 1 kuntouttava työtoiminta
   • 5 työllistyi
   • 1 katosi
 • Paikkakunta jakauma

Aktiivisia Päättyneitä

   • Mikkeli 27 7
   • Kangasniemi 5
   • Mäntyharju 2 5
   • Ristiina 1
slide17
● Työskentely asiakkaiden kanssa on ollut haastavaa, mutta mielekästä. Työhönvalmennuksen käytössä olevat resurssit on kohdennettu sitä tarvitseviin asiakkaisiin. Valmennuksen oikea-aikaisuus on myös kehittynyt vuosien varrella.

● Osa prosesseita on edelleen pitkiä ja vaatii monia yhteistyötahoja. Työhönvalmentaja on se tuttu ja turvallinen henkilö, joka kulkee asiakkaan mukana. Siirtyminen palvelusta toiseen etenee hallitusti.

● Osalla opiskelunsa aloittaneista nuorista valmennus jatkuu edelleen ja yhteistyö oppilaitoksen ryhmäohjaajien, opojen ja kuraattoreiden kanssa on tiivistä. Tavoitteena on opiskelun jatkuminen ja tarvittavien tukipalvelujen siirtyminen oppilaitokselle.

● Yhteistyö huhtikuussa ja elokuussa 2010 aloittaneissa ”Tavoitteena oppisopimus- oppisopimukseen valmentava koulutus” työvoimakoulutuksen kanssa on ollut tiivistä. Työhönvalmentaja on koulutuksessa sekä opiskelijan että kouluttajan tukena/apuna tavoitteiden toteutumiseksi. Työhönvalmentaja toimii myös linkkinä opiskelijan palvelu-/työvoimaohjaajaan päin. Yhteistyökokeilun tavoitteena on myös jatkaa koulutuksessa kesken jääneiden tavoitteiden/suunnitelmien toteutuminen opiskelun päätyttyä, sekä turvata jo toteutuneiden suunnitelmien jatko. Yhtenä tavoitteena on kerätä tietoa työvoimakoulutuksen ja työhönvalmennuksen soveltuvuudesta käytäntöön, sekä verrata kokemuksia muiden ESR-hankkeiden vastaavanlaisiin kokemuksiin.

romaniasiakkaiden ty h nvalmennus
Romaniasiakkaiden työhönvalmennus
 • asiakkaita tällä hetkellä 22 joista
  • naisia 8
  • miehiä14
  • valtaväestöä 3
  • romani asiakkaita 19
romaniasiakkaiden ty h nvalmennus19
Romaniasiakkaiden työhönvalmennus
 • Toukokuussa järjestettiin Pertunmaalle ja Kalvitsaan bussiryhmä jonka asiakkaat olivat pelkästään romaneita. Työkohteet olivat Pertunmaan riistamyllyn maalausta sekä Kalvitsaan teatteri penkkien teko ja ympäristön siistiminen. Bussi ryhmä sai näkyvyyttä ja paljon kiitosta.
romaniasiakkaiden ty h nvalmennus21
Romaniasiakkaiden työhönvalmennus
 • Vaaksahankkeessa toteutettu romanityöhönvalmennuksen malli on noteerattu TEM:ssäkin. Mallin pohjalta tehtyä hanke-ehdotussa ollaan käynnistämässä valtakunnallisena.
 • Romanityöhönvalmentaja on lisännyt kiinnostusta koulutukseen ja tuonut muitakin palveluja lähemmäksi.
asiakkaat 2010 raksa bussi ryhm 1
Asiakkaat 2010 raksa-bussi Ryhmä 1

05.01.-26.02.2010

 • Tev 4
 • Työkokeilu 1
 • Työkohde: Löytöeläintalo
 • Välikaton ja seinien eristäminen ja

levytys, lattialämmityksen asennus. Ym.

ryhm 2
Ryhmä 2

16.03-15.05.2010

 • Palkkatuella 5
 • Työ-kokeilu 1
 • Työkohde: Koirakiven nuorisotalo.
 • Salin lattioiden hionta ja puuvahan levitys.
 • Yläkerran avovintin rakentaminen toimitilaksi.
 • Teatterialueen siivousta ja kunnostusta.
ryhm 3
Ryhmä 3

12.05-11.07.2010

 • Palkkatuella 5
 • Työkohde: Suurolan kylätoimikunta
 • Kodan rakentaminen, luontopolun ja

metsäkirkon kunnostus ja opasteiden valmistus ja asennus ym.

ryhm 4
Ryhmä 4

16.08-15.10.2010

 • Palkkatuella 2
 • Tev 2
 • Työkohde: Mikkelin kaupunki
 • Taajamametsien raivausta ja näkymien

(esim. rantojen) maisemointia.

1 hoivabussi 12 1 26 2
1. Hoivabussi 12.1.-26.2
 • 12.1.- 15.1.2010 sote orientaaatioviikko, 4 pv,
 • mukana 5 asiakasta + 1 hlö nuorten työpajoilta
 • 18.1.-26.2.2010 sote tev-jakso 4pv/ viikko
 • kohteet:
  • Pankaranta
  • Suonsaari
  • terveyskeskussairaalan os. 3
  • dementiayksikkö
 • mukana 5 asiakasta
 • virkistystoimintaa koko ryhmällä
2 hoivabussi 24 8 1 10
2. Hoivabussi 24.8.-1.10
 • 24.-27.8. sote orientaatioviikko 4 pv,
 • kohteissa 1.10. saakka.
 • Kohteet samoja kuin edellisellä kerralla
 • Tehtävät eritelty: siivous, hoitotyö ja virkistystoiminta
 • Nyt palvelee laajempia asiakasryhmiä/ eri alojen osaajia
 • kohteissa annetaan enemmän palveluja/
 • parityöskentely helpompi vastaanottaa
velvoitety llist minen
Velvoitetyöllistäminen
 • Vuonna 2010 velvoitetyöllistämisen piiriin ilmoitettu 11 henkilöä, joista 5 naista
 • Työllistetty 8 henkilöä, joista 3 naista
 • Ei vielä sopimusta 3 henkilöä, joista 2 naista
  • Ei vielä sopivaa paikkaa 1 hlö
  • Paikka jo melkein sovittu 1 hlö
  • Työllistynyt lyhyeksi pätkäksi avoimille 1hlö
ty pankkikeikat
Työpankkikeikat
 • 2010 kysyttyjä keikkoja 68 kpl
 • Tehdyt keikat 52 kpl
 • Tarjouksen alla olevat 3 kpl
 • Ei toteudu 13 kpl

(Aikataulu ei sopiva asiakkaalle, asiakas löytänyt tekijän/tehnyt itse, liian ammattitaitoa vaativa työ)

 • Mainontaa alkukesästä laajalevikkisissä lehdissä (Haukivuoren seutu, Pitäjän Uutiset, Ristiinalainen, Kangasniemen kunnallislehti, Länsi-Savo ja Hirvensalmen Sanomat)
takomoon osallistujat
TAKOMOON osallistujat
 • Asiakkaat ryhmiin Reitin ja Vaaksan kautta sekä yhteistyötä Mikkelin Kuurojen yhdistyksen kanssa
 • Osallistujia 25 , joista 11 naista
 • Romanitaustaisia henkilöitä 3
 • Osallistujien ikäjauma 20-56 vuotta
kustannukset
Kustannukset

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Henkilökustannukset

Palvelujen ostot

Matkakustannukset

Muut kustannukset

Välilliset kustannukset

Vuoden 2008 poisto

YHTEENSÄ

Budjetoidut kustannukset

Jäljellä

2 928,55 €

219 118,40 €

40 631,96 €

1 045,40 €

42 020,41 €

5 529,40 €

20 083,47 €

331 357,60 €

509 500,00 €

178 142,40 €

kustannukset32
Kustannukset

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Henkilökustannukset

Palvelujen ostot

Matkakustannukset

Muut kustannukset

Välilliset kustannukset

Vuoden 2008 poisto

YHTEENSÄ

Budjetoidut kustannukset

Jäljellä

2 928,55 €

219 118,40 €

40 631,96 €

1 045,40 €

42 020,41 €

5 529,40 €

20 083,47 €

331 357,60 €

509 500,00 €

178 142,40 €

vaaksa ja vartti 2011 2013
Vaaksa ja Vartti 2011 - 2013
 • Vaaksan jatkohakemus jätetty
  • Kehittämisalueina
   • Palkkatukityöllistämisen kehittäminen
   • Edelleensijoittamisen kehittäminen
   • Kolmannen sektorin työllistämisen kehittäminen
 • Varttihankkeen hakemus jätetty
  • Kehittämisalueina
   • Työpajoilla tapahtuvan asiakasprosessien ja ohjauksen kehittäminen
   • Työelämäkytkennän kehittäminen
   • Koulutukseen ohjaamisen kehittäminen
vartin valmistelua
Vartin valmistelua
 • yhden luukun läpisyöttö
 • pajan imagon kohentaminen toiminnan avulla
 • sisäiset ja ulkoiset realistiset asiakkaat
 • pajatoimintojen esite > yrityksille: palvelut ja tuotannot alihankintana (mikropajan malli)> yksityisille: tuotteet ja palvelut sekä ajatus hyvän asian tukemisesta
 • projekti on mukana KUTY-rakenteen suunnittelussa
 • osaamisen tunnistaminen
vartin valmistelua36
Vartin valmistelua
 • Sippo Seurujärvi siirtyy TYP Reitistä Vartin valmistelutyöhön (valtion avustus)
 • Myöhemmin avataan myös toinen työpaikka
 • Jatkumo Varttihankkeessa, mikäli projektipäätös antaa myöten
 • Lisäresurssina Jarmo Grönroos keväälle 2011 (työnantajayhteydet)
slide37

Kehitysjohtaja

TYÖPAJAUUDISTUS- ehdotus

HEKE

Ohjausryhmä

Lähiesimies

Muu palvelu-verkosto

Työn-antajat

Koulu-tuksen tarjoajat

koulutus

Työpajojen vakinainen johtotiimi

TYP

Reitti

Asiakas-ohjauksen kehittäminen

hallinnointi

Työelämä-suhteet

opiskeluunohjaus

Nuorten paja

Kaupungin palkkatuki-työllistäminen

käden-taito

puu

metalli

luonto

sotepalvelut

Työllisyyspajat

Hoiva-paja

remont-tipaja

Palve-lupaja

Mikro-paja

Työkyvyn arviointi

Työpankki

Kanttii-nipaja

Ympä-ristö-paja

AV-paja

Kult-tuuri-paja

työllistäminen

Työllistämis-hankkeet

Työvoiman kehittäminen

Oheistoiminnat

Kuntouttava työtoiminta

Koulutus

(opso)

Nuorten tila

Palvelu-ohjaus

Palvelu X