oecd thematic review of tertiary education 2005 2007 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
OECD Thematic Review of Tertiary Education (2005-2007)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

OECD Thematic Review of Tertiary Education (2005-2007) - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

OECD Thematic Review of Tertiary Education (2005-2007). Jan Kohoutek Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Obsah Prezentace: a) Charakteristika projektu: Cíle a zaměření projektu Participace Výstupy b) Realizace projektu v ČR: Národní podkladová studie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OECD Thematic Review of Tertiary Education (2005-2007)' - hasana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oecd thematic review of tertiary education 2005 2007
OECD Thematic Review of Tertiary Education (2005-2007)

Jan Kohoutek

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

slide2
Obsah Prezentace:

a) Charakteristika projektu:

 • Cíle a zaměření projektu
 • Participace
 • Výstupy

b) Realizace projektu v ČR:

 • Národní podkladová studie
 • Průběh hodnocení experty OECD
 • Hodnotící zpráva OECD, hlavní doporučení
 • Reakce (Národní konference), současnost
slide3
Vymezení terciárního vzdělávání:
 • Všechny typy vzdělávání uznávané státem s teoretickým základem min. 2 roky, jež následují po středoškolském vzdělání zakončeném maturitní zkouškou.

(viz. úrovně 5A, 5B a 6 Mezinárodních standardů klasifikace vzdělávání ISCED) (UNESCO, 1997)

V ČR: VŠ (veř. 26, soukr. 43, státní 2), VOŠ

(182), též 5. a 6. roč. konzervatoří

a uměleckých škol

slide4
a) Charakteristika projektu:

Cíle a zaměření projektu:

Záměrem OECD je pomoci při analýze organizace a

řízení terciárního vzdělávání v účastnických zemích

tak, aby terc. vzdělávání účinně přispívalo k

dosahování jejich ekonomických a sociálních cílů. V tomto

kontextu OECD rovněž analyzuje vztah mezi národními

politikami pro terciární vzdělávání a chováním

jednotlivých institucí v dané zemi ÞSystémová

analýza a hodnocení terciárního vzdělávání

Projekt OECD THoTE se soustředí především na

následující hlavní problémy:

slide5
Jaké jsou ekonomické a sociální cíle terciárního vzdělávání;
 • Jak mohou jednotlivé země zajistit ekonomicky udržitelný systém terciárního vzdělávání s vhodnou strukturou, s efektivně propojenými součástmi a s příslušnými mechanismy pro zajištění jeho kvality;
 • Jak mohou jednotlivé země mobilizovat příslušné zdroje pro systém terciárního vzdělávání;
 • Jaké mechanismy a jaká politika na národní úrovni mohou zajistit efektivní řízení systému jako celku.
slide6
Participace:24 zemí (kromě ČR m.j. Polsko,

Chorvatsko, Estonsko, Grónsko, Austrálie, Nový

Zéland, Čína, Japonsko…) na dvou úrovních:

1. úroveň: Vypracování národní podkladové studie

(poměrně detailní osnova a metodika OECD) pro

potřeby meta-komparace a hodnocení OECD (všech 24 zemí)

2. úroveň: Na základě 1. úrovně též hodnotící návštěva týmem 4-6 expertů OECD vč. vypracování hodnotící zprávy a systémových doporučení hlavním aktérům terc. vzdělávání dané země (13 zemí vč. ČR)

slide7
Výstupy:
 • Národní podkladové studie;
 • Systémové hodnotící studie expertů OECD v 13 zemích pořádajících národní peer-reviews;
 • Vyžádané studie tematicky relevantní k 3 workshopům pořádaným v rámci projektu;
 • Souhrnná meta-hodnotící studie OECD zahrnující komparaci systémů terc. vzdělávání všech 24 participujících zemí (konec r. 2007).
slide8
b) Realizace projektu v ČR:

Projektový tým CSVŠ (národní koordinátorka Ing.

H. Šebková, CSc.) z pověření MŠMT

Národní podkladová studie (struktura, metodika

OECD): 10 kapitol + závěr, shrnutí obsahu, 160 str.

vč. příloh (tab., grafy k jednotlivým kapitolám).

Kapitoly:

 • Národní kontext terc. vzdělávání
 • Celkový popis systému terc. vzdělávání
 • Terc. vzdělávání a trh práce
slide9
Regionální role terc. vzdělávání
 • Výzkum a vývoj v terc. vzdělávání
 • Rovnost v přístupu k terc. vzdělávání
 • Financování terc. vzdělávání
 • Řízení systému terc. vzdělávání
 • Zajišťování kvality terc. vzdělávání
 • Internacionalizace terc. vzdělávání
 • Závěr, shrnutí
slide10
Průběh hodnocení systému terc. vzdělání v ČR

experty OECD :

Hodnotící návštěvarealizována 20.-28.3. 2006

Složení hodnotícího týmu OECD:

Bente Kristensen(rektorka Copenhagen Business

School, členka Norvegian Education Quality Council)

Sabine Herlitschka(ředitelka Divize evropských a

mezinárodních programů rakouské Agentury podpory

výzkumu)

Arthur Hauptman(nezávislý konzultant veř. politiky se

specializací na HE policy analysis)

slide11
Thomas Weko(analytik, člen Direktoriátu OECD pro

vzdělávání)

John File(výkonný ředitel nizozemského Centra pro

studium vysokoškolské politiky, University of Twente)

Org. sl. státu, reprezentativní skupiny, instituce

navštívené během peer-review visit: MŠMT, MF,

MPSV, MPO, ČKR, RVŠ, ŠSVS, AVOŠ, AK VŠ, AK

VOŠ, AV ČR, Rada VaV, UK, ČVUT,VŠCHT, MU,

MZLU, BCES, ACSA, JČU, VŠJAK (UJAK), VŠ

technická a ekonomická, Parlamentní a senátní výbor pro

vzdělávání, vědu a kulturu, ČMKOS, …

slide12
Hlavní doporučení:

Systém terc. vzděl ČR (vyznačující se zejm. vysokou

institucionální autonomií a financováním téměř

výhradně z veř. zdrojů) je vhodné modernizovat ve

smyslu:

 • Integrace VOŠ s dostatečnou instit. kapacitou do VŠ sektoru pomocí transformace na profesní VŠ instituty (realizace profesních Bc. programů)
 • Reforma stávajících mechanismů zajišťování kvality vč. podpory vnitřního hodnocení, podpora syst. diverzifikace, změny výběru a složení AK VŠ, zrušení AK VOŠ …
slide13
Přehodnocení kariérního řádu: PhD. standard, Doc., Prof. „na dobu určitou“ – vázány na prac. kontrakt – za účelem vyšší orientace na Bc. stud. progr., eliminace fenoménu „létajících profesorů“
 • Reforma řízení: mnohem vyšší participace externích zájm. skupin a jejich zapojení do voleb vedení VŠ a fakult (rektor, děkani), jim vyšší exekutivní pravomoci (Þ oslabení vlivu AS), rozšíření pravomocí Správní rady, RVŠ též zřídit komoru profesních zástupců
 • Zvýšení podílu soukromých zdrojů v terc. vzděl. zavedením školného a užší spoluprací s prům. a podnikatel. sférou
slide14
Zvýšení počtu prakticky zaměřených BC. absolventů s efektivním uplatněním na trhu práce
 • Implementace systému (dlouhodobého) monitorování uplatnění absolventů na trhu práce
 • Úprava systému financování VaV: redukce počtu poskytovatelů podpory, proporcionální zvýšení podílu účelové podpory (též v souvislosti s EU projekty), dopracování systému hodnocení výsledků VaV
 • Vytvoření koordinační jednotky VaV (vč. projektové podpory) na úrovni instituce a jejích součástí za účasti externích expertů apod.
slide15
Reakce (dle PPT prezentací z Národní

konference, listopad 2006):

Reprezentace VŠ (RVŠ, ČKR): opatrná

MŠMT: kladnější

Experti, analytici: velmi kladná

Kolik doporučení OECD bude implementováno?

Můj odhad: Valná menšina

slide16
Více informací pro zájemce na:

www.csvs.cz (sekce projekty)

www.oecd.org/document/9/0,2340,en_2649_34859749_35564105_1_1_1_1,00.html

Díky za pozornost