slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kustannuslaskennan ja hinnoittelun teoreettiset perusteet 28 - 29.11.2006 Koodi: LASK3007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kustannuslaskennan ja hinnoittelun teoreettiset perusteet 28 - 29.11.2006 Koodi: LASK3007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Kustannuslaskennan ja hinnoittelun teoreettiset perusteet 28 - 29.11.2006 Koodi: LASK3007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Kustannuslaskennan ja hinnoittelun teoreettiset perusteet 28 - 29.11.2006 Koodi: LASK3007 Luentomateriaali Wingren. 1. Kustannuslaskennan ja hinnoittelun teoreettiset perusteet. SISÄLTÖ: OSA Kustannuslaskennan problematiikka (käytön) OSA Esimerkkejä kustannuslaskenta menetelmistä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kustannuslaskennan ja hinnoittelun teoreettiset perusteet 28 - 29.11.2006 Koodi: LASK3007' - hasana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kustannuslaskennan ja hinnoittelun

teoreettiset perusteet

28 - 29.11.2006

Koodi: LASK3007

Luentomateriaali

Wingren

1

slide2

Kustannuslaskennan ja hinnoittelun teoreettiset perusteet

 • SISÄLTÖ:
 • OSA Kustannuslaskennan problematiikka (käytön)
 • OSA Esimerkkejä kustannuslaskenta menetelmistä
 • TAVOITTEET:
 • Tavoitteena on esittää erilaisia lähestymistapoja ja tilanteita, joihin kustannuslaskennan käytössä tänä päivänä joutuu ottamaan kantaa ja tekemään valintoja. Lisäksi tavoitteena on esittää muutamalla esimerkillä millaisia rakenteita käytössä olevat kustannuslaskentamallit sisältävät ja millaisia asioita niiden rakentamisessa on jouduttu ratkaisemaan.

2

slide4

Kustannuslaskennan ja hinnoittelun teoreettiset perusteet

Kustannuslaskenta (Cost Accounting)

Laskentatoimen osa-alue, jonka menetelmien avulla selvitetään

tuotteiden, palveluiden ja asiakkaiden sekä muiden laskentakohteiden

aiheuttamat kustannukset.

Kustannuslaskennan yleisin käyttötarkoitus on tuote- ja

asiakaskannattavuuden laskennassa.

3

slide5

Kustannuslaskennan ja hinnoittelun teoreettiset perusteet

Kustannuslaskenta (Cost Accounting)

Kustannuksilla tarkoitetaan resurssien rahassa mitattavaa käyttöä

tiettyyn ajanjaksoon ja käyttötarkoitukseen.

Resursseilla tarkoitetaan esim. tuotannontekijää, jonka seuraaminen

erillään muista tuotannontekijöistä on yrityksen mielestä

tarkoituksenmukaista.

Resurssi voi olla esim. työntekijäryhmä, raaka-aine tai jokin muu

prosessin osa.

Kustannus = Hintatekijä x Määrätekijä

3

slide6

Kustannuslaskennan problematiikka

Kustannuslaskennalla on useampia eri dimensioita

laajuus ja syvyys

ja sitä voidaan lähestyä eri näkökulmista

tavoite

Eri lähtökohdista lähestyttäessä kustannuslaskennan laskentamalli ja sen käyttötarkoitus saattavat muuttua hyvinkin paljon.

4

slide7

Kustannuslaskennan problematiikka

 • Kustannusmallin kolme tärkeää asiaa ovat:
 • tavoite (käyttö),
 • malli (laskenta) ja
 • data (sisältö)
 • Hyvään lopputulokseen päästään jos ne tukevat toisiaan.
 • Hyvään lopputulokseen pääsemistä edesauttaa
 • Tavoitteen tiedostaminen
 • Mallin rakenteen hallitseminen
 • Datan hallinta

4

slide8

Kustannuslaskennan problematiikka

 • Esimerkiksi asioita, jotka vaikuttavat mallin rakenteeseen:
 • Laskenta-alueen laajuus ja syvyys:
 • Osasto, koko organisaatio, arvoketju vai verkosto ?
 • - Markkina-alue, asiakas, tuote, tuoteperhe, palvelu, projekti
 • Laskentamallin käytön tavoite strateginen tai operatiivinen:
 • - Aikajänne, tarkkuus, tietojen päivittäminen
 • - Tehdä itse, ostaa palveluna

5

slide9

Kustannuslaskennan problematiikka

 • Mitä kustannuslaskenta on?
 • Kustannuslaskennan avulla halutaan mm:
  • Laskea kohteen (tuotteiden tai palveluiden) kustannuksia
  • Laskea organisaation osan (prosessi tai toiminto) kustannuksia
  • Tukea osta tai valmistaa itse päätöksenteolle
  • Tehdä erilaisia ad hoc analyysejä
  • Arvioida erilaisia riskejä
  • Laskea skenaarioita (tulevaisuus, investoinnit, arvo)
  • Kehittää omaa toimintaa, projektit
  • Tukea tulos- ja taselaskelmien laskentaa

6

slide10

Kustannuslaskennan problematiikka

 • Millaisia asioita tulee huomioida kussakin lähestymistavassa:
 • Laskea kohteen (tuotteiden tai palveluiden) kustannuksia
 • - välitön ja välillinen kustannus ja niiden kohdistaminen - volyymin, käytön vai jonkin muun perusteella
 • - kustannusten kohdistaminen laskentakohteille
 • - tileiltä aina tuotteelle / palvelulle
 • - tuotteiden/palveluiden rakenteet
 • - mistä osista tuote/palvelu koostuu
 • - ostohintojen päivittämiset
 • - kustannusrakenteen muutokset/päivitykset
 • - jako tuotanto- / myynti- / organisaation kustannuksiin.

7

slide11

Kustannuslaskennan problematiikka

 • Millaisia asioita tulee huomioida kussakin lähestymistavassa:
 • Laskea organisaation osan (prosessi tai toiminto) kustannuksia
 • - välitön ja välillinen kustannus ja niiden kohdistamine - volyymin, käytön vai jonkin muun perusteella
 • - kustannusten kohdistaminen tekemiselle
 • - osastot, funktiot, prosessit, toiminnot
 • - organisaation rakenteet (prosessit ja toiminnot) - mistä tehtävistä ja toiminnoista prosessit koostuvat - prosessikuvausten päivittämiset
 • - muutokset työn kohteessa ja työmenetelmissä - jako tuotanto- / myynti- / organisaation kustannuksiin.

8

slide12

Kustannuslaskennan problematiikka

Kustannuslaskentamalli voidaan jakaa seuraaviin osiin, jolloin

se palvelee tuotannon valmistettavuuden analysointia, asiakas

palvelukustannusten seurantaa, tuote-asiakas dimension laskentaa

sekä koko organisaatiotason laskentaa.

TUOTANTO ASIAKAS YRITYS

LIIKEVAIHTO

KATE 15% 10% 7%

asiakas

kustan-

nukset

yhteensä

Yritys-

tason

muut

kustan-

nukset

yhteensä

tuotanto

kustan-

nukset

yhteensä

KUSTAN-

NUKSET

9

slide13

Kustannuslaskennan problematiikka

Mallin rakenteen jakaminen edesauttaa eri analyysien ja

raporttien tekoa.

TUOTANTO ASIAKAS YRITYS

LIIKEVAIHTO

KATE 15% 25% 15% 10% 7%

yritys

kust.

KUSTAN-

NUKSET

A B

1 2

10

slide14

Kustannuslaskennan problematiikka

Millaisia asioita tulee huomioida kussakin lähestymistavassa:

3. Tukea osta vai valmistaa päätöksenteolle

- yksi vaikeimmin laskettavista asioita !

- huomioidaanko:

- vain välittömät kustannukset

- välittömät ja osa välillisistä tai

- kaikki kustannukset

- oma kustannus: osaprosessin ja toimintojen kustannus - mitä nykyisille kustannuksille tapahtuu

- tekevätkö resurssit tuottavampaa työtä jatkossa

- mitä uusia kustannuksia ulkoistaminen aiheuttaa

- miten logistiikka kustannukset muuttuvat

- miten ns. hiljainen tieto siirretään, entä sen kustannus - miten laadun muutoksen kustannukset huomioidaan

- mitä vaikutuksia ulkoistamisella on läpimenoaikaan

tai joustavuuteen

11

slide15

Kustannuslaskennan problematiikka

 • Millaisia asioita tulee huomioida kussakin lähestymistavassa:
 • Tehdä erilaisia ad hoc analyysejä
 • - hinnoitteluun
 • - tarjouskyselyt
 • - katevertailut
 • - myyntineuvottelut
 • - hankintojen johtamiseen
 • - merkitys kasvussa !
 • - hankintaneuvottelut
 • - erilaiset kyselyt
 • - prosessin/toiminnan kehittämiseen
 • - mistä ja missä lisäarvo muodostuu
 • - mitä vaikutuksia kehittämisellä on
 • - perusteluina päätöksenteolle

12

slide16

Kustannuslaskennan problematiikka

 • Millaisia asioita tulee huomioida kussakin lähestymistavassa:
 • 5. Arvioida riskejä
 • - liiketoiminnan jatko ongelmatilanteissa
 • - oma ja alihankintaverkoston
 • - riippuvuus (toimittaja, tuote, komponentti, raaka-aine - arvoketjussa
 • - osana toimittaja-auditointeja (liikevaihto, kate, riski)
 • 6. Laskea eri skenaarioita (tulevaisuus, investoinnit, arvo)
 • - tulevaisuuden ennustaminen
 • - investointien takaisinmaksuaika
 • - koneet ja laittee
 • - kehitysprojektit
 • - toiminnan kehittämisen vaikutus organisaation arvon kehittymiseen

13

slide17

Kustannuslaskennan problematiikka

Millaisia asioita tulee huomioida kussakin lähestymistavassa:

7. Kehittää omaa toimintaa, projektit

- projektikohtaiset laskelmat

8. Tukea tulos- ja taselaskelmien laskentaa

- olla perustana tulos- ja taselaskelmalle

- tuote ja palvelukohtaisen materiaalin ja työn laskenta

- varastomuutoksien hallinta

- inventoinnin työväline

- budjetoinnin työväline

14

slide18

Kustannuslaskennan problematiikka

Kustannuslaskennalla on

- Monia eri tehtäviä

- Niitä varten tehdään omia kustannuslaskentamalleja

- Yleisin malli on tuote- ja asiakaskannattavuuslaskelma

- Kustannuslaskenta on jo tänään mutta jatkossa yhä enemmän

levittäytynyt organisaation eri toimintoihin.

15

slide19

Kustannuslaskennan problematiikka

Huomenna jatkamme esimerkkien parissa….

15