Lasy Nadleśnictwa Durowo . Zalesienie powiatów - wągrowiecki 78% - obornicki 18% - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lasy Nadleśnictwa Durowo . Zalesienie powiatów - wągrowiecki 78% - obornicki 18% PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lasy Nadleśnictwa Durowo . Zalesienie powiatów - wągrowiecki 78% - obornicki 18%

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Lasy Nadleśnictwa Durowo . Zalesienie powiatów - wągrowiecki 78% - obornicki 18%
104 Views
hasad
Download Presentation

Lasy Nadleśnictwa Durowo . Zalesienie powiatów - wągrowiecki 78% - obornicki 18%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gmina Damasławek ma typowo rolniczy krajobraz. Na terenie gminy nie występują lasy ochronne.Ze względu na małą lesistość gminy – 1,9% powierzchni, co daje tylko 176ha, duże znaczenie ekologiczne i krajobrazowe mają parki. Większość z nich objęta jest ochroną i wpisana do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są to parki w- Damasławku: dworski wpisany do rejestru: 12.03.1982 pod nr 417/82, zaniedbany pow. 4,2ha, w tym wód 0,5 ha,- Smuszewie: park pałacowy, krajobrazowy, wpisany 12.03.1982r., pod nr413/82, o pow. 3,14 ha, w tym wód 0,13 ha- Kopaninie: park dworski, krajobrazowy, wpisany do rejestru: 23.06.1979 r., pod nr 376/79, pow. 6,1ha, w tym wód 0,5 ha.- Starężynie: park dworski, krajobrazowy, wpisany do rejestru: 12.03.1982r., pod nr 412/82, pow. 2,62 ha, w tym wód 0,22 ha- Kołybkach: park pałacowy, wpisany do rejestru pod nr 391/81 pow. 5,88 ha,- Stępuchowie: park pałacowy, wpisany do rejestru pod nr 392/81, pow. 5,1 ha- Dąbrowie: park dworski, krajobrazowy, Objęty ochroną konserwatorską- Mokronosach, park dworski, krajobrazowy, objęty ochroną krajobrazowąo pow. 2,06 ha w tym staw o pow. 0,15 ha.- Niemczynie - park dworski, krajobrazowy, objęty ochroną konserwatorskąo pow. 1,5 ha

  2. Dla porównania obecna powierzchnia lasów w Polscewynosi 9066 tys. ha co odpowiada lesistości 29,0%. Najbardziej zalesione obszary to:- mazowieckie 22,8%- śląskie 14,6%- małopolskie 10%- wielkopolskie 8,8%- dolnośląskie 8,3%- pomorskie 6,9%- łódzkie 5,5%- lubelskie 4,7%- kujawsko-pomorskie 4%- zachodnio-pomorskie 3,6%- podkarpackie 3,3%- warmińsko-mazurskie 2,9%- podlaskie 1,6%- lubuskie 1,4%- opolskie 0,8%- świętokrzyskie 0,8%

  3. Dominujące gatunki drzew w kraju to:- sosna, modrzew 76%- świerk 9% - dąb, jesion, klon, wiąz 4%- lipa, wierzba, topola 3%- buk 3%- olcha 3%- brzoza 2%- grab 0%- jodła 0%

  4. Lasy Nadleśnictwa Durowo. Zalesienie powiatów - wągrowiecki 78% - obornicki 18% - gnieźnieński 3% - chodzieski 1%