slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI Doina-Claudia SECU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI Doina-Claudia SECU - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

AUDIERE organizată de Comitetul Economic şi Social European (CESE) „Actul privind piaţa unică – este momentul să trecem la fapte! Priorităţile societăţii civile organizate din România”. Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI Doina-Claudia SECU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI Doina-Claudia SECU' - hasad-mckee


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AUDIEREorganizată de Comitetul Economic şi Social European (CESE)„Actul privind piaţa unică – este momentul să trecem la fapte! Priorităţile societăţii civile organizate din România”

Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

Doina-Claudia SECU

Consilier juridic şi punct naţional de contact IMI

Departamentul pentru Afaceri Europene

sistemul de informare al pie ei interne imi
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

Aplicarea anumitor acte ale Uniunii care reglementează libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor în cadrul pieţei interne impune administraţiilor publice din SM să coopereze şi să facă schimb de informaţii între ele şi cu COM.

Exemple:

- Directiva privind calificările profesionale impune cooperarea administrativă şi schimbul anumitor informaţii, inclusiv al datelor cu caracter personal, între administraţiile SM;

- Directiva privind serviciile trasează SM obligaţii de asistenţă reciprocă, inclusiv obligaţia de a furniza informaţii prin mijloace electronice;

- Recent adoptata Directivă privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere face obligatorie utilizarea IMI pentru schimbul de informaţii cu privire la dreptul de a practica al profesioniştilor din domeniul sănătăţii.

sistemul de informare al pie ei interne imi1
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

Pentru a le sprijini în activităţile lor, COM a conceput şi dezvoltat, în cooperare cu SM,o platformă generică şi adaptabilă de cooperare administrativă

Sistemul de informare al Pieţei Interne

(Internal Market Information System – IMI)

sistemul de informare al pie ei interne imi2
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI
 • Aplicaţie software, accesibilă on-line, disponibilă în toate limbile oficiale UE, creată de COM şi oferită ca serviciu gratuit SM începând din 2008;
 • mecanism centralizat de comunicare destinat să faciliteze schimbul transfrontalier de informaţii şiasistenţă reciprocă între AC din SM;
 • dezvoltat în conformitate cu cerinţele legislaţiei privind protecţia datelor (existand restricţii impuse cu privire la accesul la datele cu caracter personal care fac obiectul schimbului de date în cadrul sistemului), respectiv:

- Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- Regulamentul 45/2001/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date.

sistemul de informare al pie ei interne imi3
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI
 • Un medic portughez și-a depus candidaturapentru un post în spitalul nostru. Nu îmi potda seama dacă acesta dispune de califi cărileprofesionale necesare, deoarece diploma sade absolvire este în limba portugheză;
 • I-am contactat pe colegii mei din Norvegiapentru a obţine informaţii în legătură cu unelectrician care prestează servicii în ţaramea. Aș dori să știu dacă acesta este stabilitîn Norvegia. Când ar trebui să primescrăspunsul?
 • O companie de construcţii din Germaniava construi un nou centru comercialîn orașul nostru. Aș dori să știu dacămacaraua instalată pe șantier răspundetuturor cerinţelor tehnice din Germania;
 • Un brutar estonian dorește să deschidăo brutărie în regiunea noastră. Cum potafla dacă acesta dispune de competenţeleprofesionale necesare?

IMI ajută administraţiile publice din Uniunea Europeană să obţină răspunsurile la astfel de întrebări.

sistemul de informare al pie ei interne imi4
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI
 • Obiectiv:

eliminarea obstacolelor din calea cooperării transfrontaliere (barierele lingvistice, diferenţele culturale în materie de administraţie şi de organizare a muncii, lipsa unor proceduri oficiale privind schimburile de informaţii).

 • Scop:

îmbunătăţirea modului de funcţionare a Pieţei Interne, prin furnizarea unui instrument de comunicare centralizat, eficace, uşor de utilizat, destinat implementării cooperării administrative între SM şi între acestea şi Comisie, contribuind la o maibună şi eficientă aplicare a dreptului european aferent Pieţei Interne;

sistemul de informare al pie ei interne imi5
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI
 • Susţine cooperarea administrativă pentru mai multe arii legislative
 • Utilizat efectiv pentru 2 arii legislative:

1. Directiva 2005/36/CE - Calificări Profesionale;

2. Directiva 2006/123/CE – Servicii

 • Proiect pilot: Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor –16.05.2011
sistemul de informare al pie ei interne imi6
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

IMI în 2010

Servicii

Calificări Profesionale

Cereri de informaţii

Cereri de informaţii

Alerte

8

8

sistemul de informare al pie ei interne imi7
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

IMI în 2011

Servicii

Calificări Profesionale

Detaşarea lucrătorilor

pilot

Cereri de

informaţii

Cereri de informaţii

Cereri de informaţii

Alerte

9

9

sistemul de informare al pie ei interne imi8
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

Directiva Servicii art.28(7) - SM au obligaţia de a crea registre ale prestatorilor de servicii şi de a le pune la dispoziţia AC din alte SM

- informaţii cu privire la prestatorii de servicii, potrivit art. 28(7);

- orice registru conţinând informaţii care ar putea sprijini cooperarea administrativă trans-frontalieră (ex: registre ale profesiilor ce nu intră în sfera de aplicare a DS)

sistemul de informare al pie ei interne imi9
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

IMI - modul registre - facilitează obţinerea de informaţii despre prestatorii de servicii, fără a mai fi necesară transmiterea de cereri de informaţii prin IMI

 • Informaţii generale despre registru
 • Accesul la informaţii din registru
 • Conţinutul registrului
 • AC pentru registru

- AC care îl deţine şi/sau

- AC care îl gestionează)

sistemul de informare al pie ei interne imi10
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

SV

BG

IS

CS

NO

 • Peste 6136 autorităţi înregistrate
 • Peste 10.000 utilizatori
 • Peste 160 cereri de informaţii pe lună
 • 42% răspunsuri primite în maxim o săptămână
 • 2010 – 2000 de cereri de informaţii transmise prin IMI

DA

FI

DE

SL

ET

SK

RO

EL

PT

EN

PL

ES

LI

NL

FR

MT

IT

HU

LV

GA

LT

12

slide13

SD

PQ

493

523

5306

3

77

PW

34

15

slide14

Calificări profesionale

Servicii

5107

495

529

1

Detaşarea lucrătorilor

sistemul de informare al pie ei interne imi11
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

CERINŢE OBLIGATORII:

 • stabilirea unui coordonator naţional IMI (NIMIC):

- supraveghează implementarea şi funcţionarea efectivă a sistemului pentru toate ariile legislative;

- se asigură că AC relevante sunt identificate şi înregistrate;

- asigură intruirea AC şi asistenţă;

- asigură legătura cu alte SM şi COM.

sistemul de informare al pie ei interne imi12
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI
 • identificarea şi înregistrarea AC - entitate competentă a aduce la îndeplinire anumite activităţi referitoare la implementarea legislaţiei

- sector public - ministere, organizaţii profesionale, alte instituţii cu atribuţii de reglementare ori control în domeniile respective

- sector privat - în cazul în care statul a acordat o serie de competenţe pentru anumite activităţi (de ex: organisme profesionale independente responsabile pentru supravegherea anumitor profesii reglementate)

sistemul de informare al pie ei interne imi13
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

OPŢIONAL

 • desemnarea unui coordonator naţional de arie legislativă (LIMIC), ori a unui coordonator naţional delegat (DIMIC)

- în funcţie de structura administraţiei naţionale şi de competenţe, NIMIC poate îndeplini toate funcţiile de coordonare sau poate delega anumite aspecte altor organisme naţionale, regionale sau locale;

- DIMIC va putea realiza toate acţiunile prevăzute pentru NIMIC, exceptând înregistrarea în sistem a unui LIMIC ori a altor DIMIC;

 • desemnarea unor autorităţi conectate

- acces în sistem pentru a monitoriza solicitările de informaţii adresate AC

sistemul de informare al pie ei interne imi14
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

IMI – Directiva calificări profesionale

Memorandum DAE – MEdCT

referitor la organizarea şi implementarea Sistemului IMI în Romania (2007)

 • Departamentul pentru Afaceri Europene – NIMIC

- asigura coerenţa implementării sistemului pentru toate componentele sale;

- rol de coordonare între instituţiile implicate în proces;

- rol de asistenţă.

 • Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin CNRED – DIMIC

- asigură asistenţa pentru implementarea componentei PQ;

- pune la dispoziţie, din bugetul propriu, resursele umane, logistice şi financiare necesare

sistemul de informare al pie ei interne imi17
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

IMI – Directiva servicii

 • OUG nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.68/2010;
 • HG nr.931/2010 privind desemnarea coordonatorilor Sistemului de informare al Pieţei Interne – IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI
sistemul de informare al pie ei interne imi19
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

IMI – Directiva privind detaşarea lucrătorilor

Punctele naţionale de contact prevăzute de directivă vor fi înregistrate în IMI;

Schimbul de informaţii se va realiza exclusiv prin intermediul acestora;

Pentru România – punct naţional de contact Inspecţia Muncii

sistemul de informare al pie ei interne imi20
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

Activităţi specifice NIMIC

1. Activităţi referitoare la organizarea sistemului

2. Activităţi referitoare la gestionarea sistemului la nivel naţional

sistemul de informare al pie ei interne imi21
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

1. Organizarea sistemului

a.Protecţia datelor cu caracter personal

b. Identificarea AC

c. Instruirea AC

d. Înregistrarea în sistem a AC

e. Suport pentru utilizatorii IMI

f. Interlocutor al COM în chestiunile legate de IMI

g. Interlocutor al NIMIC din alte SM

sistemul de informare al pie ei interne imi22
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

2.Gestionarea sistemului la nivel naţional

a. Diseminarea informaţiilor despre IMI la nivel naţional;

b. Identificarea AC;

c. Validarea şi managementul datelor AC existente în sistem;

d. Autorizarea accesului unei AC la o anumită arie legislativă;

e. Punct de contact pentru IMI helpdesk al CE, în cazurile în care o anumită problemă nu poate fi rezolvată la nivel local;

f. Organizarea sesiunilor de instruire pentru AC;

g. Interlocutor în relaţia cu COM şi alte SM;

i. NIMIC asigură că termenele de răspuns la cererile de informaţii primite de AC sunt respectate;

j.Punct de contact pentru IMI helpdesk al CE, în cazurile în care o anumită problemă nu poate fi rezolvată la nivel local;

h. Organizarea sesiunilor de training pentru AC;

i. Acordarea de asistenţă şi suport AC

sistemul de informare al pie ei interne imi23
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

Circuitul unei cereri de informaţii în IMI

1

2

Crearea şi trimiterea cererii

Acceptarea cererii

4

3

Acceptarea informaţiilor

Furnizarea informaţiilor

sistemul de informare al pie ei interne imi24
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

Avantajele utilizării IMI pentru AC

 • nivel considerabil mai ridicat de protecţie şi de securitate comparativ cu alte metode de schimb de informaţii, cum ar fi poşta, telefonul, faxul sau e-mailul;
 • rezolvarea cazurilor în care există îndoieli rezonabile şi justificate cu privire la un deţinător de titlu de calificare ori un furnizor de servicii din alt stat membru;
 • obţinerea informaţiilor “de la sursă” – de la autorităţile relevante
sistemul de informare al pie ei interne imi25
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI
 • permite AC (naţionale, regionale şi locale) să comunice rapid şi uşor cu omologii lor din alte SM:

- utilizează metode de lucru uniforme, agreate de toate SM;

- procedurile de cooperare administrativă prevăzute în sistem sunt facilitate prin fluxuri de lucru, seturi de întrebări şi formulare predefinite, întocmite în acest scop de COM, completate, dacă este cazul, de fişiere ataşate şi de text liber introdus.

sistemul de informare al pie ei interne imi26
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

- ajută utilizatorii:

(i) să identifice autoritatea corespunzătoare care trebuie contactată,

(ii) să comunice cu aceasta prin utilizarea seturilor de întrebări şi a răspunsurilor deja traduse

(iii) să urmărească stadiul solicitării de informaţii printr-un mecanism de urmărire;

-depăşeşte obstacolele aflate în calea cooperării transfrontaliere (barierele lingvistice, diferenţele culturale în materie de administraţie şi de organizare a muncii, lipsa unor proceduri oficiale privind schimburile de informaţii;

sistemul de informare al pie ei interne imi27
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI
 • simplifică şi accelerează procedurade cooperare administrativă, reducând costurile cauzate de întârzieri;
 • utilizarea raţională a resurselor (umane, materiale)
 • evitarea dublării unor verificări şi controalerepetate sau nejustificate
sistemul de informare al pie ei interne imi28
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

Avantaje pentru cetăţeni şi mediul de afaceri

 • Facilitarea libertăţii de stabilire;
 • Facilitarea exercitării dreptului de liberă prestare a serviciilor;
 • Reducerea timpului de soluţionare a anumitor dosare care îi vizează (recunoaşterea unei calificări, stabilire, autorizarea prestării unui serviciu etc)
sistemul de informare al pie ei interne imi29
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI
 • Evitarea dublării unorverificări şi controale;
 • Reducerea sarcinilor administrative;
 • Ameliorarea serviciilordestinate cetăţenilor şi întreprinderilor permite fructificarea avantajelor pieţei interne.
sistemul de informare al pie ei interne imi30
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

IMI este, în esenţă, un instrument de comunicare destinat autorităţilor publice, care nu este deschis publicului larg;

 • s-ar putea dovedi necesară elaborarea unor mijloace tehnice pentru a permite actorilor externi (cetăţenii, întreprinderile şi organizaţiile) să interacţioneze cu AC pentru a furniza informaţii şi pentru a extrage date, sau pentru a îşi exercita drepturile în calitate de persoane vizate.
sistemul de informare al pie ei interne imi31
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI
 • Comunicarea COM „Un Act privind piaţa unică”, a subliniat importanţa IMI pentru întărirea cooperării dintre actorii implicaţi, inclusiv la nivel local, contribuind astfel la o mai bună guvernanţă a pieţei unice;
 • Comunicarea COM „O mai bună guvernanţă a pieţei unice prin intensificarea cooperării administrative: o strategie pentru extinderea şi dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne” [COM(2011) 75 final – Comunicarea privind strategia IMI] - planuri de extindere viitoare a IMI la alte domenii ale dreptului Uniunii;rezultă, astfel, economii de costuri prin reutilizarea unui instrument IT existent în domenii noi, în locul elaborării de noi instrumente ad-hoc;
 • Comunicarea COM „Către un Act privind piaţa unică” - extinderea IMI la alte sectoare „având ca scop crearea unei veritabile reţele electronice «face to face» a administraţiilor europene” reprezintă unul dintre elementele fundamentale de promovare a unei mai bune guvernanţe a pieţei unice.
sistemul de informare al pie ei interne imi32
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

O bază juridică solidă pentru IMI

La data de 29 august 2011, COM a adoptat o propunere de Regulament privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne.

Scopul său este stabilirea unui cadru juridic solidcare să includă următoarele elemente:

 • un set de norme comune care să garanteze funcţionarea eficientă a IMI şi să permită clarificarea rolurilor jucate de diverşii actori implicaţi în sistem;
 • un cadru pentru procesarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemului;
 • o listă a domeniilor legislative acoperite de IMI;
 • o listă a domeniilor în care s-ar putea extinde sistemul în viitor.

Pentru a intra în vigoare, propunerea va trebui să fie aprobată de Parlamentul European şi de Consiliul de Miniştri al UE.

sistemul de informare al pie ei interne imi33
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

„Implementarea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru Servicii în România”

- proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU);

- se încadrează pe Axa Prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, în domeniul major de intervenţie pentru dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă;

- durată de desfăşurare de 36 de luni, începând cu luna octombrie 2009;

sistemul de informare al pie ei interne imi34
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

Obiectiv principal - crearea unei reţele pentru servicii în România, care să susţină implementarea Directivei Servicii, în general, şi a obligaţiei de cooperare administrativă prin IMI, în special, la standarde care să permită funcţionarea reală şi eficientă a acestuia

 • instruirea tuturor AC înregistrate în IMI – S, astfel încât să se realizeze implementarea efectivă şi corespunzătoare la nivel naţional;
 • dezvoltarea uni platforme suport menite a asigura:
 • diseminarea informaţiilor relevante în privinţa IMI la nivel naţional;
 • un instrument de instruire a AC după încheierea proiectului;
 • un forum de consultare a partenerilor sociali;
sistemul de informare al pie ei interne imi35
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

Surse de informare:

 • http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.html
 • http://www.imisnet.ro/
 • http://www.dae.gov.ro/
sistemul de informare al pie ei interne imi36
Sistemul de informare al Pieţei Interne - IMI

Va multumesc!

Puncte de contact:

claudia.secu@dae.gov.ro

cristina.satmarean@dae.gov.ro

Tel. 021.308.53.35

Fax 021.308.53.96

ad