Grundförståelse - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grundförståelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grundförståelse

play fullscreen
1 / 14
Grundförståelse
151 Views
Download Presentation
harva
Download Presentation

Grundförståelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Grundförståelse • En karta är en förenklad och (ofta) förminskad avbild av verkligheten • En karta använder symboler/tecken och färger för att förklara vad som visas • Det finns flera olika typer av kartor – vägkarta, terrängkarta, sjökort, tätortskarta mm. • En karta kan ha (höjd)kurvor för att visa höjder och svackor

 2. Ett område som skall göras om till tätortskarta

 3. Man utgår från ett fotografi som är tagen rakt ovanifrån området

 4. På kartan markeras byggnader, vägar och olika typer av terränger

 5. När kartan är klar visar den en förenklad bild av verkligheten där man ”lyft fram” de detaljer som är intressanta för typen av karta(i detta fall en tätortskarta där hus och vägar har störst betydelse)

 6. Här kan du få pröva att vrida på en bild så att du får den i ett 3D-perspektiv. Du kan välja mellan att klicka på ”Karta” (tätortskarta), ”Satellit” eller ”3D”. Från 2D till 3D…

 7. Övrigt att tänka på

 8. PASSA KARTAN

 9. LEDSTÄNGER – OFTA SNABBASTE & SÄKRASTE VÄGEN

 10. HÖJDKURVOR – Hur brant är terrängen?

 11. HÖJDER/BRANTER/GROPAR

 12. KOMPASSENS DELAR

 13. TA UT KOMPASSRIKTNING 1.Placera kanten från start mot mål 2.Vrid kompasshus så att norrpilen pekar mot norr på kartan 3.Vrid kompasshuset tills kompassnålens röda del sammanfaller med norrpilen.Riktningspilen visar då vägenTa ut syftningspunkt!