Giới
Download
1 / 14

Giới thiệu - PowerPoint PPT Presentation


  • 150 Views
  • Uploaded on

Giới thiệu. KT bài cũ. Bài mới. Vào bài mới. Nội dung bài học. Tổng kết nội dung. GV: Phạm Sỹ Nhựt Trường THCS Nguyễn Tri Phương Chuyên Môn : Toán , Tin. Back 1. A. A’. B. B’. C. C’. kiểm tra bài cũ. Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác?. Back 1. A. A’.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Giới thiệu' - harva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Giớithiệu

KT bàicũ

Bàimới

Vàobàimới

Nội dung bàihọc

Tổngkếtnội dung


Gv ph m s nh t tr ng thcs nguy n tri ph ng chuy n m n to n tin
GV: PhạmSỹNhựtTrường THCS Nguyễn Tri PhươngChuyênMôn : Toán, Tin

Back 1


A

A’

B

B’

C

C’

kiểm tra bài cũ

Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác?

Back 1


A

A’

C

C’

B

B’

Giảsửgiữa 2 cạnh AC và A’C’ cóchướngngạivật. Vậylàmsaođểbiếtđược 2 tam giáctrênbằngnhau hay không? Liệurằngkhi 2 góc B và B’ bằngnhautaKlđượcgì.?.

Bàihọchôm nay sẽchotabiếtđiềuđó

Back 1


Hình học 7 _ Tiết 25

Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác

cạnh - góc - cạnh

Back 1


NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa:

2. Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh:

3. Hệ quả:

4. BT vận dụng:

5. Tóm tắt bằng BĐTD:

6. Dặn dò, BTVN:

Back 1


TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC

CẠNH – GÓC – CẠNH (C – G - C)

1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa:

Giải:

  • Vẽ xBy = 700

  • Trên tia Bx lấy A sao cho BA = 2cm.

  • Trên tia By lấy C sao cho BC = 3cm.

  • Vẽ đoạn AC, ta được tam giác ABC

x

A

2CM

700

C

y

B

3cm

Bài toán 1: Vẽ tam giác ABC biết AB = 2cm, BC = 3cm, góc B = 700

Back 1

TIEP

Nôi dung


TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC

CẠNH – GÓC – CẠNH (C – G - C)

GIẢI:

∆ACB VÀ ∆ACD CÓ:

CB = CD(GT)

ACB = ACD(GT)

AC LÀ CẠNH CHUNG

=> ∆ACB = ∆ACD (C.G.C)

A

A’

C

C’

)

)

B

B’

ABC và A’B’C’,AB = A’B’

B = B’, BC = B’C’

GT

ABC = A’B’C’

KL

HAI TAM GIÁC TRÊN HÌNH 80 CÓ BẰNG NHAU KHÔNG?

1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa:

?2

2. Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh:

Tính chất(thừa nhận)

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữacủa tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau

Hình 80

Back 1

Nôi dung


TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC

CẠNH – GÓC – CẠNH (C – G - C)

D

B

F

E

A

C

1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa:

Nhìn hình 81 và áp dụng trường bằng nhau cạnh - góc - cạnh hãy phát biểu trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

? 3

2. Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh:

3. Hệ quả:

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này

lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác

vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Hình 81

Quan sát hình vẽ và cho biết hai tam giác trên có bằng nhau không?

? Tam giác này có gì đặc biệt ?

? Từ hình vẽ hãy phát biểu trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông?

Back 1

Nôi dung


Trường hợp

bằng nhau

cạnh - góc - cạnh

Trường hợp

bằng nhau

cạnh - cạnh - cạnh

Các trường

hợp bằng nhau

của tam giác

Trường hợp bằng nhau

của hai tam giác vuông

Trường hợp

bằng nhau

góc - cạnh - góc

?

Back 1

Nôi dung


BÀI TẬP

A

)

)

2

E

1

N

C

B

D

H.82

Giải:

∆ADB và ∆ADE có:

AB = AE(gt)

A1 = A2(gt)

AD là cạnh chung.

=> ∆ADB = ∆ADE (c.g.c)

Giải:

∆MPN và ∆MPQ có:

PN = PQ(gt)

M1 = M2(gt)

MP là cạnh chung.

Nhưng cặp góc M1và M2

không xen giữa hai cặp cạnh bằng nhau nên ∆MPN và ∆MPQ không bằng nhau.

1

P

M

2

Q

H.84

Bài 25:Trên mỗi hình 82, 84 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Back 1

Nôi dung


Nội dung bài học

1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa.

Bước1: Vẽ góc

Bước2: Trên hai cạnh của góc đặt hai đoạn thẳng có độ dài

bằng hai cạnh của tam giác

Bước 3: Vẽ đoạn thẳng còn lại ta được tam giác cần vẽ.

Tính chất:

2.Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

3. Hệ quả:Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Back 1

Nôi dung


Bài tập về nhà:- Học thuộc tính chất bằng nhau thứ hai của tam giác và hệ quả.- Làm các bài: 24, 26 ( sgk-118 và 119)- Xem trước BT 27 , 28 ( sgk – 119 và 120) - Chuẩn bị tiết sau luyện tập 1.

Back 1

Nôi dungad