6 krok w do porozumienia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6 kroków do porozumienia PowerPoint Presentation
Download Presentation
6 kroków do porozumienia

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

6 kroków do porozumienia - PowerPoint PPT Presentation

harva
205 Views
Download Presentation

6 kroków do porozumienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 6 kroków do porozumienia rozwiązywanie trudnych sytuacji i konfliktów w rodzinie

 2. Czym jest konflikt? • niezgodność, sprzeczność tendencji, poglądów, interesów • różnica opinii i potrzeb • proces zachodzący pomiędzy dwoma osobami pozostającymi w zależności od siebie

 3. Czym jest konflikt? • Sygnałem zdrowia – istniejemy i jesteśmy zdolni do wyrażania siebie • Bodźcem do rozwoju – napięcie jako źródło innowacji • Środkiem do formułowania własnej tożsamości, budowania niezależności

 4. 3 metody rozwiązywania konfliktów…

 5. …i ich skutki

 6. Metoda bez porażek (wg Thomasa Gordona) • Metodę rozwiązywania problemów i konfliktów możemy zastosować wobec dzieci, ale też osób dorosłych • Metoda bez porażek jest często stosowana (jako negocjacje) pomiędzy osobami dorosłymi o równym stopniu władzy (żadna ze stron nie znajduje uzasadnienia do użycia siły) • Nie zawsze istnieje konieczność przejścia wszystkich 6 kroków, ale warto zapamiętać ten schemat

 7. Krok 1: Rozpoznać i nazwać konflikt • Pozyskaj słuchacza, wybierz odpowiedni moment • Wyraźnie powiedz, że powstał konflikt, który trzeba rozwiązać • Krótko opisz sytuację i powiedz, co czujesz, jakie Twoje potrzeby zostały naruszone lub niezaspokojone, co Cię niepokoi KOMUNIKAT „JA” • Unikaj zdań upokarzających i obwiniających drugą stronę

 8. Krok 1: Rozpoznać i nazwać konflikt • Pomóż rozmówcy wyrazić jego uczucia i potrzeby AKTYWNE SŁUCHANIE • Odkryj, zrozum i zaakceptuj potrzeby, roszczenia i niepokoje rozmówcy jako pełnoprawne elementy jego życia • Jasno wyraź życzenie, aby rozmówca razem z Tobą poszukał rozwiązania do przyjęcia dla obu stron

 9. Krok 2: Znaleźć możliwe rozwiązania • Zaproponuj poszukiwanie rozwiązań -„Jak myślisz, co mogłoby nam pomóc?” • Najpierw zanotuj pomysły rozmówcy, a potem własne • W tej fazie nie oceniaj i nie krytykuj pomysłów – przyjmuj wszystkie nie okazując, że któreś są nie do przyjęcia • Zbierzcie jak największą ilość pomysłów

 10. Krok 3: Krytycznie ocenić propozycje rozwiązań • Dopiero na tym etapie następuje ocena pomysłów • Skreśl rozwiązania, które przez kogoś z Was zostaną ocenione jako nie do przyjęcia (po podaniu powodów ich odrzucenia) • Uczciwie i szczerze wyrażaj swoje myśli i odczucia

 11. Krok 4: Zdecydować się na najlepsze rozwiązanie • Gdy zostaną 2-3 propozycje, zdecydujcie, która z nich zadowoli wszystkich • Upewnij się, czy wszyscy się z tym rozwiązaniem zgadzają i czy jest ono jasne i zrozumiałe oraz możliwe do zrealizowania • Jeśli rozwiązanie składa się z kilku punktów – zapisz je • Nie traktuj żadnego postanowienia jako ostatecznego („Wypróbujmy to rozwiązanie i zobaczmy jak ono się sprawdzi”)

 12. Krok 5: Wykonać powziętą decyzję • Co jest do zrobienia? • Kto i za co jest odpowiedzialny? • Co jest potrzebne, żeby to zrobić? • Kiedy zaczynamy? • Do kiedy to ma być zrobione (lub jak często)?

 13. Krok 6: Późniejsza ocena krytyczna • Nie wszystkie początkowe rozwiązania okazują się dobre (np. okazały się zbyt trudne, pojawiły się nowe przeszkody) • „Jak sprawdza się nasze rozstrzygnięcie?”

 14. Podsumowanie • Metoda bez porażek jest skuteczna, ponieważ: • Stronom zależy na wypełnieniu zobowiązań, nie potrzeba tylu wzmocnień i przekonywania • Dociera do istoty problemu • Rozwiązania bywają bardzo twórcze • Mniej wrogości -więcej zrozumienia i współpracy • Metody tej możemy nauczyć rodziców poprzez modelowanie lub występując w roli mediatora

 15. Życzę powodzenia! Ewa Kałuża.