ÀTOMS I MOLÈCULES
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on

ÀTOMS I MOLÈCULES. 0-SUBSTÀNCIES PURES. Classificació. 0-SUBSTÀNCIES PURES. 0-SUBSTÀNCIES PURES. 0-SUBSTÀNCIES PURES. 1-MODELS ATÒMICS. 1.1-MODEL ATÒMIC DE DALTON (1803).  La matèria està formada per àtoms.  Els àtoms són indivisibles i no es modifiquen en les reaccions químiques.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - haruki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Toms i mol cules

0-SUBSTÀNCIES PURES

Classificació

Toms i mol cules

1-MODELS ATÒMICS

1.1-MODEL ATÒMIC DE DALTON (1803)

 La matèria està formada per àtoms.

Els àtoms són indivisibles i no es modifiquen en les reaccions químiques.

Tots els àtoms d’un mateix element químic són iguals.

 Els àtoms d’elements químics diferents són diferents.

Els compostos es formen per la unió d’àtoms d’elements diferents en una relació numèrica senzilla.


Toms i mol cules

1-MODELS ATÒMICS

1.2-MODEL ATÒMIC DE THOMSON (1904)

L’àtom és una esfera uniforme

d’electricitat positiva on s´hi troben

els electrons com panses de corinti.

  • Llança partícules  sobre làmina d’or:

    • La majoria, travessen sense desviar-se

    • Algunes es desvien

    • 1 de cada 20000 rebota

Experiència de Rutherford:


Toms i mol cules

1-MODELS ATÒMICS

L’àtom no pot ser massís

1.3-MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD (1911)

Atom/Rutherford

 La major part de la massa i tota la càrrega positiva

de l’àtom està concentrada en el nucli. (10-15m)

L’àtom molt més gran (10-10m) que el nucli té una escorça

electrònica on hi ha els electrons en òrbites circulars.

L’àtom és neutre perquè el nombre d’electrons és igual

al de protons.


Toms i mol cules

1-MODELS ATÒMICS

Chadwick, 1932 descobreix el neutró

1.4-MODEL ATÒMIC DE BOHR (1913)

Atom/Bohr

Bohr proposa un model de l’àtom de tipus planetari, on els electrons giren al voltant del nucli distribuïts en diferentsòrbites circulars. A cada òrbita li correspon un nivell d’energia.

Els àtoms són electricament neutresToms i mol cules

1-MODELS ATÒMICS

L’INTERIOR DELS ÀTOMS

Protons:p, tenen càrrega positiva 

Nucli:

Neutrons:n, no tenen càrrega

tenen masses semblants

(molt petit, té quasi tota la massa)

Escorça:Electrons:e, tenen càrrega negativa -

massa molt petita

Nombre d’electrons = Nombre de protons


Toms i mol cules

2-NOMBRE ATÒMIC I NOMBRE MÀSSIC

2.1- NOMBRE ATÒMIC, Z

És el nombre de protons que hi ha en el nucli d’un atom.

Identifica els àtoms d’un element.

Si l’àtom és neutre nº protons= nº electrons

2.2- NOMBRE MÀSSIC, A

Atom/estructura

És el nombre de partícules que té el nucli

A= nº protons + nº neutrons

Pràcticament coincideix amb la massa de l’àtom (els electrons tenen una massa molt petita)

nº neutrons = A - Z


Toms i mol cules

13

14

13

12

6

6

16

16

16

10

5

5

14

7

7

16

8

8

9

9

10

19

20

19

4

5

4

2

2

2

12

12

12


Toms i mol cules

2-NOMBRE ATÒMIC I NOMBRE MÀSSIC

2.3- ISÒTOPS

Àtoms que tenen el mateix nombre atòmic, Z (mateix element), però diferent nombre màssic, A.

Igual nº de protons però nombre diferent de neutrons.


Toms i mol cules

2-NOMBRE ATÒMIC I NOMBRE MÀSSIC

2.4- MASSA ATÒMICA RELATIVA D’UN ELEMENT, Ar


Toms i mol cules

3-ESCORÇA ATÒMICA

Ocupa quasi tot el volum de l’àtom.

Els electrons es distribueixen en capes o nivells.

3.1- ELECTRONS DE VALÈNCIA

Són els electrons de l’última capa i són els responsables de les propietats i de la reactivitat dels elements.

3.2- IONS

Àtoms que han perdut o guanyat electrons. Poden ser:

CATIONS: ió positiu (l’àtom perd electrons) ex: Ca2+

ANIONS: ió negatiu (l’àtom guanya electrons) ex: F-

p,n,e en ions

Molec/ions


Toms i mol cules

Els electrons es col·loquen en capes electròniques o nivells, de manera que a cada nivell hi poden haver-hi un nombre determinat d’electrons:

Carboni

Nombre atòmic: 6

Nombre de protons: 6

Nombre d’electrons: 6

Nivell 1= 2 electrons Nivell 2= 4 electrons

Per saber el nombre d’electrons per nivell:

Nivell 2: 2 x (2x2) = 8

Nivell 3: 2 x (3x3) = 18

2n2


Toms i mol cules

2 nivells, de manera que a cada nivell hi poden haver-hi un nombre determinat d’electrons:

8

7

2

5

2

8

2

8

9

2

2

8

6

2

4

2

8

3

2

8

18

32

7

2

2

1

2

8

10


Configuraci electr nica
CONFIGURACIÓ ELECTRÒNICA nivells, de manera que a cada nivell hi poden haver-hi un nombre determinat d’electrons:

  • http://blog.educastur.es/eureka/4%C2%BA-fyq/el-atomo-y-su-estructura/

http://www.educaplus.org/play-75-Energ%C3%ADa-de-los-orbitales.html


Toms i mol cules

4-LA TAULA PERIÒDICA nivells, de manera que a cada nivell hi poden haver-hi un nombre determinat d’electrons:

4.1-MENDELEIEV (1869)


Toms i mol cules

4-LA TAULA PERIÒDICA nivells, de manera que a cada nivell hi poden haver-hi un nombre determinat d’electrons:

4.1-MENDELEIEV (1869)


Toms i mol cules

4-LA TAULA PERIÒDICA nivells, de manera que a cada nivell hi poden haver-hi un nombre determinat d’electrons:

4.2-ACTUAL

Moseley, proposa ordenar els elements pel nombre atòmic, Z.

18 grups

Z

7 períodes


Toms i mol cules

4-LA TAULA PERIÒDICA nivells, de manera que a cada nivell hi poden haver-hi un nombre determinat d’electrons:

Sòlid- Líquid-Gas


Toms i mol cules

5-PROPIETATS DELS ELEMENTS nivells, de manera que a cada nivell hi poden haver-hi un nombre determinat d’electrons:

Els elements d’un mateix grup tenen els mateixos electrons de valència i per tant, tenen propietats químiques semblants

5.1-METALLS I NO-METALLS


Toms i mol cules

5-PROPIETATS DELS ELEMENTS nivells, de manera que a cada nivell hi poden haver-hi un nombre determinat d’electrons:

Alcalins

Massa atómica (U)

Nombre atòmic

Alcalino-terris

Símbol

Nom

Metalls de transició

Halogens

Gasos nobles

Lantánids

Actínids

Metalls

No metalls

Gasos nobles