Organisation - PowerPoint PPT Presentation

haruki
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organisation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organisation

play fullscreen
1 / 41
Download Presentation
Organisation
143 Views
Download Presentation

Organisation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Allt om Lions Historik Organisation Service

 2. HISTORISKA HÖJDPUNKTER Lions Clubs International 

 3. 1917 Melvin Jones grundar Association of Lions Clubs

 4. "Du kan inte komma särskilt långt innan du börjar att göra något för någon annan." - Melvin Jones

 5. 1920 Den första klubben i Kanada bildas

 6. 1925 Lions blir "de blindas riddare i kampen mot mörkret."

 7. 1930 Vita käppar introduceras som en symbol för blinda

 8. 1954 "Vi tjäna" inrättas som officiellt motto för LCI

 9. 1957 Den första leoklubben bildas i Pennsylvania i USA

 10. 1968 Lions Clubs International Foundation bildas

 11. 1973 Melvin Jones Fellowship instiftas

 12. 1987 Kvinnor blir LIONMEDLEMMAR

 13. 1989 Första internationella fredsaffisch-tävlingen Vinnare 1989

 14. 2005 Kampanj SightFirst II lanseras

 15. 2008 Lions i Kina ger stöd efter jordbävning

 16. 2010 Lions tillhandahåller jordbävningshjälp i Haiti

 17. ORGANISATION • Medlem • Klubb • Zon • Region • Distrikt • Multipeldistrikt • Internationell styrelse • Internationellt huvudkontor

 18. ORGANISATION Medlem

 19. ORGANISATION Klubbar

 20. Klubbstruktur • Klubbpresident • Närmast föregående president • Vice presidenter • Sekreterare/kassör • Medlemskapsdirektor • Andra valda styrelseledamöter • Klubbmästare • Tail twister

 21. KLUBBPRESIDENT Ansvarsuppgifter • Klubbens verkställande tjänsteman • Kallar till klubb- och styrelsemöten • Leder klubbmöten • Utser fasta och särskilda kommittéer • Aktiv medlem i distriktsguvernörens rådgivande kommitté

 22. KLUBBPRESIDENT Utmaningar • Leda effektiva och trevliga möten • Se till att medlemmarna är engagerade • Inspirera medlemmarna att uppnå högsta prestationsnivå

 23. ORGANISATION Zon

 24. ORGANISATION Region

 25. ORGANISATION Distrikt

 26. DISTRIKTSSTRUKTUR • Distriktsguvernör • Närmast föregående distriktsguvernör • Första vice distriktsguvernör • Andra vice distriktsguvernör • Distriktets sekreterare/kassör • Region-/zonordförande • Distriktets kommittéordförande

 27. DISTRIKTSGUVERNÖR Ansvarsuppgifter • Administration av medlemstillväxt och nyklubbildning • Uppmuntra ledarskapsutveckling inom klubb/distrikt • Skydda organisationens registrerade varumärken • Uppmuntra LCIF och serviceaktiviteter för LCI • Vara ordförande för distriktsrådet, distriktsmöten och andra möten i distriktet

 28. DISTRIKTSGUVERNÖR Ansvarsuppgifter (forts.) • Säkerställa att klubbarna drivs i enlighet med stadgar och arbetsordning • Övervaka klubbars inbetalningar och distriktets ekonomi • Sprida god stämning i klubbarna • Handleda distriktsrådets medlemmar/ adjungerade medlemmar • Utföra uppgifter på uppdrag av den internationella styrelsen, handboken för distriktsguvernörens team etc.

 29. Första vice distriktsguvernör • Utföra uppgifter på uppdrag av distrikts-guvernören och den internationella styrelsen • Leda möten i distriktsguvernörens frånvaro • Besöka klubbar som representant för distriktsguvernören • Säkerställa att klubbar är aktiva och starka • Hjälpa distriktskommittéer med strategiska planer och målformulering

 30. Andra vice distriktsguvernör • Utföra uppgifter på uppdrag av distrikts-guvernören och den internationella styrelsen • Leda möten vid distriktsguvernörens eller första vice distriktsguvernörens frånvaro • Hjälpa distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören med budgetplanering • Besöka klubbar som representant för distriktsguvernören • Hjälpa distriktskommittéer med strategiska planer och målformulering • Granska klubbars hälsa och status

 31. ORGANISATION Multipel- distrikt

 32. ORGANISATION Internationell styrelse

 33. INTERNATIONELLA STYRELSEN • President • Närmast föregående president • Första vice president • Andra vice president • Internationella direktorer • Adjungerade styrelsemedlemmar • Administrativa tjänstemän: Verkställande direktor, kassör och sekreterare

 34. Konstitutionella områden USA, tillhörande områden, Bermuda och Bahamas Kanada Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

 35. Indien, Södra Asien, Afrika och Mellanöstern Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet Europa Orienten och sydöstra Asien

 36. ORGANISATION Internationellt huvudkontor

 37. LIONS INTERNATIONELLA HUVUDKONTOR KLUBBREKVISITA/ DISTRIBUTION KONGRESS EXTENSION OCH MEDLEMSKAP DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION INFORMATIONS-TEKNIK FINANSER SERVICE- AKTIVITETER LCIF LEDARSKAP PR OCH KOMMUNIKATION JURIDIK

 38. Vi tjäna

 39. Antagna serviceprogram

 40. Hälsa och friskvård Miljöservice Samhälls-service Katastrof-beredskap och insatser Lions tillfällen för ungdom Internationella relationer Lions service för barn

 41. Allt om Lions Historik Organisation Service