slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Číslo materiálu: EU030215 Název: Doba Poděbradská 2 . Autor: Mgr. Marek Lengál Třída: 6 . V Doporučený čas: 15 – 20 minut. Stručná anotace

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost' - haruki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Vzdělávací oblast:Člověk a společnost

 • Číslo materiálu: EU030215

Název:Doba Poděbradská 2.

Autor:Mgr. Marek Lengál

Třída:6. V

Doporučený čas: 15 – 20 minut

 • Stručná anotace
 • Materiál slouží k výkladu dějin českého státu za vlády Jiřího z Poděbrad.
 • Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
slide2
Jiří z Poděbrad
 • z bohatého rodu pánů z Kunštátu a Poděbrad, který se obohatil konfiskáty během husitských válek
 • 1434 se jako 15letý účastnil bitvy u Lipan na straně panské jednoty
 • 1440 → stává se jedním z hejtmanů východočeského landfrýdu
 • 1448 → vytvořil poděbradskou jednotu (kališníci)a postavil se proti strakonické jednotě * 1449, vedené Oldřichem z Rožmberka (katolíci)
 • 1448 → nočním přepadem se zmocnil Prahy a vyhnal odtud katolickou šlechtu, poté zakročil proti radikálním táboritům a nechal uvěznit r. 1452 Mikuláše Biskupce a Václava Korandu (oba zemřeli ve vězení)
slide4
27. dubna 1452 → Jiřík byl zvolen zemským správcem na 2 roky, poté získal převahu nad strakonickou jednotou, která ho uznala
 • v Uhrách se stal zemským správcem Jan Hunyady
 • 1453 → J. z P. odcestoval do Vídně na jednání s Ladislavem Pohrobkem → potvrdil kompaktáta, uznal Jana Rokycanu kališnickým arcibiskupem a v tajné listině pověřil Jiřího správcovstvím na dalších 6 let
slide6
1453 → Ladislav Pohrobek byl zvolen českým králem (ve 13 letech)
 • 1454 → Jiří zvolen opět zemským správcem
 • v září 1457 přijíždí Ladislav Pohrobek do Prahy, kde se připravuje jeho sňatek s francouzskou princeznou Magdalenou, ale 23. listopadu 1457 umírá na akutní záchvat leukemie
 • ihned po jeho smrti se začaly šířit zvěsti o tom, že byl otráven
slide7
Jiří z Poděbrad českým králem (1458 – 1471)
 • „ …člověk postavy krátké, těla čtverhranného, pleti bílé, očí jiskřivých, mravů líbezných, nakažený husitstvím, ale jinak muž spravedlivý a šlechetný “ — Pius II.
 • v roce 1458 byl zvolen na zemském sněmu českým králem → nepocházel z královského rodu a byl posledním českým králem českého původu
 • byl velmi schopným politikem a rozvážným diplomatem a dobrým hospodářem
 • navázal řadu zahraničních styků → s vévodou saským, s braniborskými Hohenzollerny a uzavřel spojeneckou smlouvu s Polskem, rovněž rozvíjel kontakty s Francií
 • uznával kompaktáta jako základní zemský zákon
slide8
byl přesvědčeným kališníkem, ale podporoval náboženskou toleranci mezi utrakvisty a katolíky → sám byl 2x ženat poprvé s Kunhutou ze Šternberka (7 dětí) a podruhé s katoličkou Johanou z Rožmitálu
 • svou dceru Kateřinu provdal za uherského krále Matyáše Korvína
 • volebním slibem se zavázal pronásledovat kacíře, ale to neplnil, jelikož kališníky za ně nepovažoval
 • 1462 → papež Pius II. (EneasSylviusPiccolomini) prohlásil kompaktáta za zrušená
slide9
Kunhuta ze Šternberka

Johana z Rožmitálu

3

4

slide10
Projekt mezinárodní mírové organizace
 • ve snaze odvrátit pozornost od české otázky se snažil vytvořit svazek evropských panovníků → snaha o mírový svazek rovnoprávných evropských států → konflikty neměly být řešeny válkou → případné spory měl řešit mezinárodní soud
 • na svou dobu se jednalo o velmi pokrokový projekt, který však nenalezl hlubší odezvu
 • poselstvo vedené Lvem z Rožmitálunavštívilo v letech 1465 – 1468 řadu západoevropských dvorů, ale nedosáhlo výraznějšího úspěchu
 • zvláště spoléhal Jiří na Francii, se kterou chtě vytvořit koalici proti Turecku
slide12
Zelenohorská jednota
 • 1465 vznikla koalice katolického panstva a měst na Zámku Zelená Hora u Nepomuku, namířená proti králi → v jejím čele stál Zdeněk ze Šternberka
 • 1464 → Jiří nerespektoval předvolání k papežskému tribunálu
 • 1466 → nový papež Pavel II. → uvrhl na Jiřího klatbu a prohlásil ho za sesazeného z trůnu
 • 1468 → do čela křížové výpravy proti Čechám se postavil Jiříků bývalý zeť – Matyáš Korvín
 • 1468 → vpadl na Moravu a obsadil Obě Lužice
slide14
1469 v únoru → byl Jiřího vojsky obklíčen a zajat u Vilémova na Vysočině → propuštěn pod podmínkou, že se zasadí o mír s Čechami a o uznání kompaktát u papeže
 • Matyáš Korvín → porušil slib a r. 1469 se nechal v Olomouci korunovat katolickým panstvem českým králem → uznán byl jen na Moravě, ve Slezsku a Lužici
 • ještě před smrtí se dohodl s polským králem Kazimírem IV. o nástupnictví polského prince Vladislava Jagellonského, přestože měl sám několik synů, rezignoval na založení vlastní dynastie
pou it materi ly a seznam citac
Použité materiály a seznam citací
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Georg_of_Podebrady.jpg
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Iancu_Hunedoara.jpg
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kunhuta_ze_%C5%A0ternberka.jpg
 • http://img.ihned.cz/attachment.php/560/29730560/stuv4CEFHJMN6PWcdefghpqrz1STUw9m/johanka-a-jiri006.jpg
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pintoricchio_012.jpg
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zelen%C3%A1_hora_na_Nepomucku.jpg
 • Harna, Josef, Fišer, Rudolf. Dějiny českých zemí I. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1995. 296 s. ISBN 80-7168-286-1.
ad