Cuvinte mono semantice i polisemantice
Download
1 / 36

Cuvinte mono semantice ?i polisemantice - PowerPoint PPT Presentation


 • 846 Views
 • Updated On :

Cuvinte mono semantice şi polisemantice. Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte: Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;

Related searches for Cuvinte mono semantice ?i polisemantice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cuvinte mono semantice ?i polisemantice' - haruki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cuvinte mono semantice i polisemantice

Cuvinte monosemantice şi polisemantice


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:

 • Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;

 • Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicale- cuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Cuvintele noţionale deosebi două categorii de cuvinte: pot fi:

 • Monosemantice;

 • Polisemantice.

 • Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă, aselenizare, biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

b. Polisemantice: biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.

Sunt cuvintele care au mai multe sensuri.

Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate.

Exemplu:

Ochi:1. organ al văzului; 2. fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre; 3. porţiune de teren: ochi de pădure; 4. întindere de apă: ochi de apă; 5. orificiu al maşinii de gătit; 6. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid; 7. tub electronic: ochi magic; 8. specialitate culinară preparată din ouă.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Concluzie: biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.

Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri, dar în cursul vorbirii, când sunt folosite în diferite contexte, ele au un singur sens. Dintre aceste sensuri:

 • Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor);

 • Celelalte sensuri, care s-au dezvoltat pe parcurs, se numesc sensuri secundare.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

După criteriul stilistic: biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.

 • Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul, fenomenul, fiinţa sau acţiunea din realitate;

 • Sens figurat – care nu denumeşte, ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte, fiinţe sau fenomene.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

De exemplu: biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.

Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix.

Sensuri figurate:

1. Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

2. Disc gradat: biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.Cercul busolei s-a defectat.

3. Grup de oameni legaţi prin interese comune: S-a dezmembrat cercul de prieteni.Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă.

Masă – sens propriu: mobilă;

Sensuri figurate:

 • Am pus masa.- am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării;

 • Masa a fost gustoasă.- mâncarea a fost gustoasă.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.figurile de stil. De exemplu:

Am auzit o explozie.- sens propriu;

Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie. – sens figurat:

Soba este caldă. – sens propriu;

Ea are o privire caldă. – sens figurat;

Apa curge domol. – sens propriu;

Răspunsurile curgeau unul după altul. – sen figurat.

Ionel s-a lovit la gură. – sens propriu;

A ajuns de gura satului. – sens figurat.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Sinonimele biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.

Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite, dar sensuri identice sau apropiate.

În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele, sinonimele pot fi:

 • Perfecte (totale)- ale căror sensuri sunt identice, deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul;

 • Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate, deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul;


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Exemple pentru sinonimie parţială: biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.

Casă – imobil, locuinţă, domiciliu, cămin, clădire, etc. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje, cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu, cămin locuinţă, dar poate fi înlocuit cu clădire, casă.

Familie – neam, dinastie;

Se poate spune: Ion are a familie numeroasă, dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare. În schimb, cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Clasificarea sinonimelor biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.

După aria geografică, originea şi domeniile în care sunt folosite, sinonimele pot fi:

 • Sinonime arhaice - acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi:

  Polcovnic- colonel, gâdea – călău, satâr- paloş- sabie,domn- voievod- rege; etc.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

 • Sinonime regionale biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc. – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării:

  picioci, barabule, crumpi – cartofi,

  paradaisă – roşie, piparcă – ardei, şpais – cămară, ştrimf –ciorapi, brişcă – briceag, clisă – slănină, gace – chiloţi, izmene, horincă, pălincă – ţuică, poţoc – şobolan, prunc – copil, laviţă – bancă de şezut;


Cuvinte monosemantice si polisemantice

 • Sinonime populare biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc. – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti, deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă, beteag – bolnav, a se bizui – a se baza, bârlog – vizuină, gureş – vorbăreţ, mârţoagă – cal slab, etc.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

 • Sinonime neologice- biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc. cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi, a acuza – a învinui, conspiraţie – uneltire, a flata – a linguşi, impertinent, arogant – neobrăzat, obraznic, nociv – dăunător, oscilant – nehotărât, penitenciar – închisoare.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

 • Sinonime argotice biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc. – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău, universitate, pârnaie, răcoare – închisoare, a ciordi, a şmangli, a umfla – a fura,

  biştari, lovele – bani, avariat – accidentat, a avea stofă – a avea talent, boşorog – bătrân, bostan – cap, bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor, bucăţică bună – femeie atrăgătoare, de moralitate îndoielnică,etc.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Omonimele biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.

Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă, cu aceeaşi pronunţie, dar cu un înţeles diferit.

Omonimele pot fi:

 • Totale;

 • Parţiale;

 • Lexico-gramaticale.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

 • Totale – biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă. De exemplu:

  lac1 (baltă)şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri;

  cursă1(alergare) şi cursă2(capcană) au aceeaşi forma de plural: curse.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

b. Parţiale biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor. De exemplu:

masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase;

bandă1(grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

c. Lexico-gramaticale- biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.forme identice din paradigmaunor părţi de vorbire cu totul diferite. De exemplu:

cer1(substantiv) şi cer2 (pers.I, sing, ind. de la verbul a cere;

sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers.III, sing., ind, de la verbul a sări;

poartă1 (loc de intrare) şi poartă2(pers.III, sing.,ind. de la verbul a purta, etc.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Exemple de omonime: biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.gol-gol, golf-golf, nouă-nouă, palat-palat, liliac-liliac, broască-broască, mare-mare, milă-milă, pompă-pompă, pol-pol, rachetă-rachetă, recrea-recrea, râs-râs, sol-sol-sol, tablă-tablă, testa-testa, toc-toc-toc, etc.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Paronimele biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.

Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă, dar diferite ca sens.

Majoritatea paronimelor sunt neologisme, ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime.

Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează:


Cuvinte monosemantice si polisemantice

 • Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte, biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc. ori

 • Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt.

  Exemple de paronime: adapta – adopta, amputaţie – imputaţie, apoziţie – opoziţie, apropria – apropia, arbitral – arbitrar, atlas – atlaz, carbonier – carbonifer, cazon – gazon, companie – campanie,


Cuvinte monosemantice si polisemantice

comunitate – comuniune, concilia – consilia, deferenţă – diferenţă, dependenţă – dependinţă, depoziţie – dispoziţie,degusta – dezgusta, echitate – echitaţie, emigrant – imigrant, eminent – iminent, emite-omite, eroare – oroare, evoca-invoca, familial-familiar, ferigă-verigă, flagrant-fragrant, floral-florar, glacial-glaciar, investi-învesti,


Cuvinte monosemantice si polisemantice

libret-livret, literar-literal, maestru-maistru, mortal-mortar, monah-monarh, numerar-numeral, ordinal-ordinar, original-originar, temporal-temporar, orgie-urgie, permisie-permisiune, petrolier-petrolifer, solidar-solitar, stalactite-stalagmite, stoc-stog, etc.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Antonimele mortal-mortar, monah-monarh, numerar-numeral, ordinal-ordinar, original-originar, temporal-temporar, orgie-urgie, permisie-permisiune, petrolier-petrolifer, solidar-solitar, stalactite-stalagmite, stoc-stog, etc.

Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse.

Exemple de antonime:

abstract-concret, acord-divergenţă, avere-sărăcie, bucurie-supărare, cald-frig, celebru-necunoscut, a coborî – aurca, a defăima – a lăuda, dincolo – dincoace,


Cuvinte monosemantice si polisemantice

duşman – prieten, exterior – interior, fluid – solid, a goli – a umple, inocent – vinovat, izbândă – eşec, laşitate – curaj, major – minor, negru – alb, noapte – zi, ordine – anarhie, a pleca – a veni, a vorbi – a tăcea, sus – jos, aici – acolo, vesel – trist, etc.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor: a goli – a umple, inocent – vinovat, izbândă – eşec, laşitate – curaj, major – minor, negru – alb, noapte – zi, ordine – anarhie, a pleca – a veni, a vorbi – a tăcea, sus – jos, aici – acolo, vesel – trist, etc.

 • Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca, a se încălţa – a se descălţa, a încurca – a descurca, a confirma – a infirma, antebelic-postbelic, a include-a exclude, subdezvoltat – supradezvoltat, a înşuruba – a deşuruba, etc.

 • Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut, politic – apolitic, normal – anormal, corect – incorect, acceptabil – inacceptabil,


Cuvinte monosemantice si polisemantice

certitudine – a goli – a umple, inocent – vinovat, izbândă – eşec, laşitate – curaj, major – minor, negru – alb, noapte – zi, ordine – anarhie, a pleca – a veni, a vorbi – a tăcea, sus – jos, aici – acolo, vesel – trist, etc. incertitudine, războinic – antirăzboinic, aerian – antiaerian, argument – contraargument, indicat – contraindicat, suportabil – insuportabil, moral – imoral, cinstit – necinstit, organic – anorganic, a robi – a dezrobi, etc.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Pleonasmul a goli – a umple, inocent – vinovat, izbândă – eşec, laşitate – curaj, major – minor, negru – alb, noapte – zi, ordine – anarhie, a pleca – a veni, a vorbi – a tăcea, sus – jos, aici – acolo, vesel – trist, etc.

Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:

 • Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural, concomitent şi simultan, manierat şi binecrescut, prolog introductiv, etc;

 • Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă, divertisment plăcut, ereditate moştenită, etc.,


Cuvinte monosemantice si polisemantice

 • Determinanţilor inutili: a goli – a umple, inocent – vinovat, izbândă – eşec, laşitate – curaj, major – minor, negru – alb, noapte – zi, ordine – anarhie, a pleca – a veni, a vorbi – a tăcea, sus – jos, aici – acolo, vesel – trist, etc. a convieţui împreună, a preambala dinainte, a reveni din nou, etc.,

 • Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă, microinterviu scurt, ortografie corectă, paleoslava veche, etc.


Cuvinte monosemantice si polisemantice

Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a goli – a umple, inocent – vinovat, izbândă – eşec, laşitate – curaj, major – minor, negru – alb, noapte – zi, ordine – anarhie, a pleca – a veni, a vorbi – a tăcea, sus – jos, aici – acolo, vesel – trist, etc. a abrevia pe scurt, abundenţă mare, amploare mare, a anexa alături, anost şi plictisitor, a anticipa dinainte, atracţie ispititoare, a avansa înainte, aversă de ploaie, babă bătrână, bancnotă de hârtie, băştinaş autohton, biografia vieţii, cadenţă ritmică, catastrofă tragică, câştig profitabil,


Cuvinte monosemantice si polisemantice

circa aproximativ, a coabita împreună, a coborî jos, concesiv şi îngăduitor, concluzie finală, consens unanim, dar însă, definitiv şi irevocabil, a deshuma din pământ, diurnă zilnică, efemer şi trecător, epilog final, etnogeneza unui popor, exemplu pilduitor, firesc şi natural, folclor popular, happy-end fericit, intemperiile vremii, a întoarce înapoi, jurnal cotidian,


Cuvinte monosemantice si polisemantice

laitmotiv repetat, leac tămăduitor, limonadă de lămâie, mujdei de usturoi, a nota în scris, a numerota cu cifre, omletă de ouă, omniprezent pretutindeni, onest şi cinstit, oranjadă de portocală, ortoepie corectă, ortografie corectă, pantă înclinată, pamflet satiric, picnic în aer liber, polemică contradictorie, precocitate prematură, a reaminti din nou, reclamă publicitară,


Cuvinte monosemantice si polisemantice

retribuţie salarială, savant erudit, sortiment variat, a surveni pe neaşteptate, unanimitate totală, a urca sus, utopie irealizabilă, vacarm asurzitor, varietate diversă, vastitate imensă, vedetă celebră, vestigiu din trecut, zbor aerian, etc.