Download
spotreba elektrick ch spotrebi ov v dom cnosti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spotreba elektrických spotrebičov v domácnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spotreba elektrických spotrebičov v domácnosti

Spotreba elektrických spotrebičov v domácnosti

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Spotreba elektrických spotrebičov v domácnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spotreba elektrických spotrebičov v domácnosti BiankaDragošová Fyzika 9.B

 2. Kanvica

 3. Mikrovlnka

 4. Krájač

 5. Hriankovač

 6. Žehlička

 7. Šijací stroj

 8. Chladnička

 9. Elektrická panvica

 10. Toastovač

 11. Elektrický robot

 12. Fritéza

 13. Vysávač

 14. Výsledná tabuľka nameraných hodnôt

 15. Ďakujem za pozornosť