Key Soft Group - PowerPoint PPT Presentation

haru
key soft group n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Key Soft Group PowerPoint Presentation
Download Presentation
Key Soft Group

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
68 Views
Download Presentation

Key Soft Group

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Craiova Key Soft Group Str. Cărbuneşti nr. 3 Tel./Fax:+40-0251-534912 E-mail: office@ksg.ro W W W . K S G . R O SanSoft * aplicaţie software destinată medicilor de familie *

 2. SanSoft - program medical Cuprinde: • Monitorizarea şi evidenţa asiguraţilor înscrişi pe listele medicilor de familie, intrări, ieşiri, rămaşi în evidenţă între o perioada anume; • Monitorizarea activităţilor profilactice; • Monitorizarea actelor terapeutice; • Evidenţa consultaţiilor indiferent de locul efectuării acestora; • Evidenţa bolnavilor cronici şi urmărirea tratamentului specific până la scoaterea din evidenţă; • Evidenţa şi supravegherea gravidelor şi lehuzelor; • Examene de bilanţ; • Evidenţa şi monitorizarea imunizărilor şi a vitaminizărilor; • Posibilitatea de stabilire a activităţii medicului în funcţie de ritmul de control al pacienţilor (examene obligatorii la copii, gravide, lehuze, vizite periodice pentru bolnavii cronici şi a examenelor medicale complete); • Realizarea diverselor centralizatoare şi raportări cerute sau nu de Casele de Asigurări de Sănătate; • Calculul punctajului pe o perioadă anume.

 3. Operarea cu programul este realizată printr-o interfaţă utilizator comodă şi eficientă, care include meniuri, ferestre, asistenţă contextuală, posibilitatea de a utiliza atât tastatura cât şi mouse-ul, etc. Programul este realizat prin prisma unui mod simplu de interogare al unei vaste colecţii de date, accesul la informaţia dorită realizându-se aproape instantaneu. Posibilităţi multiple de căutare: identificarea pacientului după cod numeric personal sau după nume şi/sau prenume; căutarea şi vizualizarea consultaţiilor, imunizărilor, etc. anterioare după data, locul şi tipul acesteia. Conţine nomenclatorul de boli cu codurile aferente acestora, precum şi lista de medicamente existente în farmacii (inclusiv preţurile de referinţă la data respectivă), medicul ştiind astfel în orice moment cuantumul cheltuielilor din bugetul alocat pentru medicamente compensate şi gratuite. Programul respectă normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2000. Diminuează volumul de muncă administrativă a medicului de familie şi a asistenţilor acestuia, reducându-se astfel timpul alocat “scriptologiei”. Accesul la baza de date a fiecărui medic se face pe baza unei parole, datele stocate fiind cryptografiate (codificate), asigurându-se astfel confidenţialitatea şi siguranţa informaţiilor referitoare la pacienţi. Acest program poate fi utilizat de mai mulţi medici care folosesc acelaşi calculator, reducându-se astfel costurile echipamentelor de tehnică de calcul.

 4. Mod de operare După lansarea în execuţie a programului va apare o fereastră prin care se face accesul la lista de pacienti a medicului cu marca care se va introduce in câmpul “MARCA” şi o parolă stabilită de către medicul respectiv dupa care sa va apăsa butonul “OK”. Pentru a introduce un medic nou se va apasa butonul “New”. Next

 5. După “conectarea” la baza de data e medicului respectiv accesul la lista cu pacienţii înscrişi pe lista acestuia se face prin butonul “Pacienti”. Butonul “Programari” furnizează informaţii despre persoanele care ar trebui să fie consultate sau examinate la data curentă. Butonul “Rapoarte” permite listarea la imprimantă a diverselor centralizatoare şi rapoarte. Next


 6. Lista pacienţilor înscrişi Pentru a selecta un pacient se introduce în câmpul “CNP” codul numeric personal al pacientului sau daca se apasă pe bnutonul “CNP”se poate selecta pacientul după nume si prenume Pentru a vizualiza fişa cu datele personale a pacientului selectat se va apasă butonul “OK” Pentru a introduce un pacient nou se va apasă butonul “New” Next

 7. Permite înregistrarea în fişa copilului a consultaţiilor, investigaţiilor, imunizărilor şi a vitaminizărilor, a examenelor periodice efectuate precum şi vizualizarea grafică a evoluţiei acestuia în funcţie de standardele minime şi maxime. Permite vizualizarea vaccinarilor şi a recvaccinărilor obligatorii şi cele în caz de necesitate, vitaminizările efectuate pacientului în perioada copilăriei sau a gravidelor precum şi înregistrarea în baza de date a unei imunizări sau vitaminizări noi. Permite luarea în evidenţă a gravidei precum şi operarea asupra fişei a consultaţiilor, investigaţiilor, imunizărilor şi a vitaminizărilor, a examenelor periodice efectuate în starea de graviditate şi în lehuză. Permite vizualizarea şi listarea la imprimantă a fişelor deschise pentru pacientul respectiv (consultaţii, tratamente efectuate, fişa de bolnav cronic, etc.). Permite vizualizarea consultaţiilor /investigaţiilor făcute asupra pacientului, precum şi înregistrarea unei consultaţii sau investigaţii noi Permite efectuarea examenelor de bilanţ obligatorii asupra pacientului şi a consultaţiilor efectuate cu ocazia examinării. Permite vizualizarea şi înregistrareaconsultaţiilor / investigaţiilor făcute asupra pacientului de către medicul specialist pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicul de familie Permite scoaterea pacientului respectiv din lista de evidenţă a pacienţilor medicului de familie. Permite operarea într-o fişă deschisă pacientului pentru o boală cronică sau deschiderea unei fişe de bolnav cronic pentru o boală nouă. Fişa Pacientului Next

 8. Executând dublu clic în câmpul “Cod boala” sau “Denumire boala” apare lista cu boli medicale şi codul acestora ceea ce ne permite găsirea rapidă a acesteia. Permite accesul la o consultaţie anterioară Permite înregistrarea biletului de trimitere la medicul specialist în cazul în care este nevoie. Permite înregistrarea reţetei prescrise pentru consultaţia respectivă Permite manipularea informaţiilor pentru consultaţia respectivă (ştergere, salvare). Consultaţii, investigaţii Next

 9. Prescrierea reţetei În cazul în care se execută clic pe coloana “Medicament” din listă apare nomenclatorul de medicamente de unde se poate alege medicamentul dorit. În cazul în care acesta nu există se poate introduce. Se completează lista de medicamente prescrise de medicul de familie Next

 10. Se completează cu datele necesare care motivează eliberarea biletului de trimitere Bilet de trimitere Next

 11. Permite înregistrarea reţetei prescrisă de medicul specialist Consulaţie Specialist Se completează cu informaţiile furnizate de medicul specialist în urma controlului efectuat de acesta asupra pacientului Next

 12. Imunizări Realizând dublu clic pe data când a fost efectuată imunizarea avem posibilitatea de a vizualiza, modifica sau şterge imunizarea respectivă. Vizualizarea vaccinărilor, revaccinarilor şi a vitaminizărilor când au fost efectuate Apasând butonul “New” putem înregistra o nouă vaccinare, revaccinare sau vitaminizare, precum şi consultaţia-investigaţia efectuată cu acestă ocazie pacientului. Next

 13. Fişa bolnavilor cronici Dacă există o fişă deschisă pentru o boală cronică şi se doreşte înregistrarea unei vizite periodice pentru această boală se selectează boala respectivă, iar dacă pacientul suferă de o boală cronică nouă pentru care nu are fişă deschisă se selectează noua boală şi aplicaţia crează automat o fişă nouă pentru boala respectivă. Next

 14. După selectarea fişei de bolnav cronic se pot introduce date referitoare la vizita periodică efectuată precum şi înregistrarea consultaţiei/investigaţiei efectuate cu această ocazie Next

 15. Fişa gravidei Permite înregistrarea datelor specifice pacientului în momentul luării in evidenţă a gravidei Next

 16. Permite înregistrarea datelor privind naşterea Next

 17. Permite înregistrarea datelor cu privire la examenele periodice obligatorii ce trebuie făcute persoanelor în stare de graviditate Next

 18. Permite înregistrarea informaţiilor şi a vizitelor periodice obligatorii efectuate pacientei în stare de lehuză. Next

 19. Fişa copil Permite stocarea informaţiilor legate de pacient (copil până la 36 de luni) Permite înregistrarea datelor cu privire la examenele periodice obligatorii ce trebuie făcute copilului Next

 20. Permite vizualizarea grafică a evoluţiei copilului în raport cu standardele minime şi maxime pentru greutate,înălţime, etc. Next

 21. Pe baza informaţiilor stocate în calculator se pot realiza diverse rapoarte şi centralizatoare. Next

 22. Programul “SanSoft” permite calculul automat al punctajului obţinut într-o perioadă anume pe baza datelor introduse în calculator Next

 23. Detaliitehnice • Cerinţe minime software: Windows 95/98/ME/2000/NT/XP • Cerinţe minime hardware: calculator PC, Pentium 200MHz, 32MB RAM, 50MB spaţiu liber pe HDD; • Metoda de instalare: instalarea poate fi efectuată de utilizator sau (recomandat) de personalul firmei Key Soft Group sau a reprezentanţilor autorizaţi. • Mod de asistenţă: Manual de utilizare, instruirea utilizatorului, service la cerere; • Tipul de interfaţă: interfaţă grafică specifică sistemului de operare. Next