johdatus aikuiskasvatustieteeseen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
JOHDATUS AIKUISKASVATUSTIETEESEEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

JOHDATUS AIKUISKASVATUSTIETEESEEN - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

JOHDATUS AIKUISKASVATUSTIETEESEEN. Yrjö Engeström SYKSY 2003. AIKUIS KASVATUS TIEDE. *KOLME KYSYMYSTÄ: MITÄ? MIKSI? MITEN?. AIKUIS KASVATUS TIEDE. *KOLME KYSYMYSTÄ: MITÄ? MIKSI? MITEN?. MITÄ ON AIKUINEN, AIKUISUUS?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JOHDATUS AIKUISKASVATUSTIETEESEEN' - haru


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
johdatus aikuiskasvatustieteeseen

JOHDATUS AIKUISKASVATUSTIETEESEEN

Yrjö Engeström

SYKSY 2003

aikuis kasvatus tiede

AIKUISKASVATUSTIEDE

*KOLME KYSYMYSTÄ:

MITÄ?

MIKSI?

MITEN?

aikuis kasvatus tiede1

AIKUISKASVATUSTIEDE

*KOLME KYSYMYSTÄ:

MITÄ?

MIKSI?

MITEN?

mit on aikuinen aikuisuus

MITÄ ON AIKUINEN,AIKUISUUS?

TUOTTAKAA PAREITTAIN 2-3 MIELESTÄNNE TÄRKEINTÄ ‘AIKUISEN’ TAI ‘AIKUISUUDEN’ TUNTOMERKKIÄ

mit on aikuinen aikuisuus1

MITÄ ON AIKUINEN,AIKUISUUS?

*18-vuotias, juridisesti täysi-ikäinen?

*Kypsä ihminen (‘Älä ole lapsellinen!’)?

mit on aikuinen aikuisuus2

MITÄ ON AIKUINEN,AIKUISUUS?

*18-vuotias, juridisesti täysi-ikäinen?

*Kypsä ihminen (‘Älä ole lapsellinen!’)?

TÄLLAISET MÄÄRITELMÄT JOHTAVAT MUODOLLISEEN JA NORMATIIVISEEN AJATTELUUN, esim. lapsuuden ja aikuisuuden keinotekoiseen vastakkainasetteluun

mik meit kiinnostaa aikuisuudessa

MIKÄ MEITÄ KIINNOSTAA ‘AIKUISUUDESSA’?

*YHTÄÄLTÄ ‘AIKUISUUTEEN’ KUULUU TOIMIVALTAISUUS, OIKEUS TEHDÄ JA PÄÄTTÄÄ ASIOITA ITSE

*TOISAALTA ‘AIKUISUUS’ EI MITENKÄÄN TAKAA, ETTÄ IHMISET TOIMIVAT ITSENÄISESTI

*miksi esimerkiksi kukaan ei yrittänyt pysäyttää Anna Lindhin murhaajaa senkään jälkeen, kun hän oli heittänyt puukkonsa pois?

toimijuuden paradoksi

TOIMIJUUDEN PARADOKSI

*TOIMIMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS JA MAHDOTTOMUUS

*TOIMIJUUS JA TOIMINTA AVAINKÄSITTEINÄ

toimijuus agency history making

TOIMIJUUS: ‘AGENCY’, ‘HISTORY-MAKING’

Emirbayer & Mische (1998):

ITERATIONAALINEN

PROJEKTIIVINEN

KÄYTÄNNÖLLIS-EVALUATIIVINEN

Spinosa, Flores & Dreyfus (1997):

ARTIKULOINTI

POIKITTAINEN OMAKSUMINEN

UUDELLEENKONFIGUROINTI

toimijuus yhteistoimijuus inter agency

TOIMIJUUS: YHTEISTOIMIJUUS, ‘INTER-AGENCY’

Engeström (1992):

KOORDINAATIO

KOOPERAATIO

KOMMUNIKAATIO

slide11

POIKITTAINEN

OMAKSUMINEN

UUDELLEEN-

KONFIGUROINTI

ARTIKULOINTI

KOORDINAATIO

KOOPERAATIO

KOMMUNIKAATIO

kotiteht v

KOTITEHTÄVÄ

*VALITSE JA NIMEÄ ITSEÄSI KIINNOSTAVA TODELLINEN TOIMINTA

*KUVAA ESITETTYJEN KÄSITTEIDEN AVULLA (vrt. ruudukko), MITEN SIINÄ KÄYTÄNNÖSSÄ ILMENEE AINAKIN YHDEN TYYPPINEN TOIMIJUUS

toiminnan lajeja

TOIMINNAN LAJEJA

LEIKKI

TYÖ

OPISKELU

jne….

slide21

VÄLINEET

TEKIJÄ

TAVOITE

TULOS

KOHDE

TEON RAKENNE

slide22

VÄLINEET

Merkitys

TEKIJÄ

TULOS

KOHDE

TEOT

Mieli

SÄÄNNÖT

YHTEISÖ

TYÖNJAKO

TOIMINTAJÄRJESTELMÄ

aikuis kasvatus tiede2

AIKUISKASVATUSTIEDE

*KOLME KYSYMYSTÄ:

MITÄ?

MIKSI?

MITEN?

mit on kasvatus

MITÄ ON KASVATUS?

TUOTTAKAA PAREITTAIN 2-3 MIELESTÄNNE TÄRKEINTÄ ‘KASVATUKSEN’ TUNTOMERKKIÄ

kasvatus

KASVATUS

*IHMISEN MUOKKAAMISTA JONKUN PÄÄMÄÄRÄN SUUNTAAN?

*KASVAMAAN AUTTAMISTA?

*’TÄYSIKASVUISUUDEN’ TAI ‘AIKUISUUDEN’ TAVOITTELUA

…MUTTA ‘AIKUISKASVATUS’ --EIKÖ AIKUINEN OLE JO KASVANUT TAI KASVATETTU AIKUISEKSI?

aikuiskasvatuksen paradoksi

AIKUISKASVATUKSEN PARADOKSI

*HALUAMME KASVATTAA IHMISIÄ TOIMIJOIKSI, SIIS SAADA HEIDÄT TOIMIMAAN HYVIN JA OIKEIN

*MUTTA MISTÄ ME TIEDÄMME, MIKÄ TOISILLE ON HYVIN JA OIKEIN?

*KUKA KASVATTAA KASVATTAJAN?

*Kun valkoihoiset eurooppalaiset ovat ottaneet siirtomaita ja pakottaneet niiden väestön omiin normeihinsa, näin on tehty kasvatuksen ja valistuksen nimissä

mutta kasvattamista ei voi v ltt

MUTTA KASVATTAMISTA EI VOI VÄLTTÄÄ…

*PYRIMME KOKO AJAN SOTKEUTUMAAN JA VAIKUTTAMAAN TOISTEN ELÄMÄÄN

*ANNAMME ESIMERKKIÄ JA MALLIA MUILLE, HALUSIMMEPA SITÄ TAI EMME

*KASVATUKSEN MAHDOTTOMUUS JA VÄLTTÄMÄTTÖMYYS

mik kasvatuksessa on kiinnostavaa

MIKÄ KASVATUKSESSA ON KIINNOSTAVAA?

*SUUNTA!

MISTÄ TIETÄÄ, MIHIN SUUNTAAN PITÄÄ KASVAA JA KASVATTAA?

*PERINNE: YLÖSPÄIN, KOHTI VALOA

*MISSÄ ON ‘YLÖS’? KUKA SAA SEN MÄÄRÄTÄ?

kaksi haastetta

KAKSI HAASTETTA

ONKO ‘YLÖS’ YLEISPÄTEVÄ VAI SPESIFI?

2) ONKO PYSTYSUUNNAN LISÄKSI MYÖS SIVUSUUNTA?

kotiteht v 2

KOTITEHTÄVÄ 2

TUOTA ESIMERKIT

SIITÄ, MITEN ‘YLÖSPÄIN’ ETENEMISESSÄ VOI OLLA MONTA ERI VÄYLÄÄ JA SISÄLTÖÄ SAMALLAKIN PÄTEVYYDEN ALUEELLA

SIITÄ, MITEN KASVAMINEN ‘SIVUSUUNTAAN’ VOI TAPAHTUA

Taustaksi: Lue Y.E:n teksti ‘Prosessi, putket ja kuhina’ osoitteessa: http://www.edu.helsinki.fi/activity/people/engestro/

slide36

KASVATUS

KASVU, KEHITYS

?

?

OPETUS

OPPIMINEN

?

kasvatuksella kehitet n motiiveja uusien toimintojen pitk j nteisi viritt ji

KASVATUKSELLA KEHITETÄÄN MOTIIVEJA: UUSIEN TOIMINTOJEN PITKÄJÄNTEISIÄ VIRITTÄJIÄ

MOTIIVEJA EI VOI ‘OPETTAA’, NE MUODOSTUVAT REAALISISSA ELÄMÄN SUHTEISSA JA TOIMINNOISSA

NÄIN OLLEN KASVATUS ON ELÄMÄN SUHTEIDEN JA TOIMINTOJEN ORGANISOINTIA

perinteinen n kemys kehitys tapahtuu spontaanisti oppiminen seuraa sit

PERINTEINEN NÄKEMYS: KEHITYS TAPAHTUU SPONTAANISTI, OPPIMINEN SEURAA SITÄ

VYGOTSKY: OPPIMINEN VOI RAIVATA TIETÄ KEHITYKSELLE!

Esimerkki: Skeittarin motiivin muodostuminen ja skeittauksen avautuminen kehittävänä toimintana tapahtuu vasta, kun aloittelija alkaa oppia skeittauksen tekniikoita, “päästä sisään” skeittauksen tekoihin

toinen esimerkki aleksis kiven seitsem n veljest ja lukemaan oppiminen

TOINEN ESIMERKKI: ALEKSIS KIVEN SEITSEMÄN VELJESTÄ JA LUKEMAAN OPPIMINEN

*MIKSI VELJEKSET EIVÄT OPPINEET LUKEMAAN LUKKARIN KOULUSSA?

*MIKSI HE OPETTELIVAT LOPULTA LUKEMAAN OMIN PÄIN, KÄYTTÄEN NUORINTA VELJEÄ EEROA OPETTAJANA?

*MIHIN LUKEMAAN OPPIMINEN JOHTI?

*MIKÄ OLI OPPIMISEN JA KEHITYKSEN SUHDE?

*Lue: Y.E:n kotisivulta lyhyt artikkeli ‘Mistä oikein oli kysymys, kun Juhani Jukola ei oppinut lukemaan?’

kotiteht v 3

KOTITEHTÄVÄ 3

KUVAA KAKSI KOKEMAASI TAI HAVAINNOIMASI OPPIMISTILANNETTA TAI -PROSESSIA:

SELLAINEN, JOSSA OPPIMINEN SEURAA KEHITYKSEN JÄLJESSÄ

SELLAINEN, JOSSA OPPIMINEN RAIVAA TIETÄ KEHITYKSELLE

aikuis kasvatus tiede3

AIKUISKASVATUSTIEDE

*KOLME KYSYMYSTÄ:

MITÄ?

MIKSI?

MITEN?

mit on tiede

MITÄ ON TIEDE?

TUOTTAKAA PAREITTAIN 2-3 MIELESTÄNNE TÄRKEINTÄ ‘TIETEEN’ TUNTOMERKKIÄ

mit on tiede1

MITÄ ON TIEDE?

*YLEISPÄTEVÄN, PUOLUEETTOMAN TOTUUDEN ETSIMISTÄ JA PUOLUSTAMISTA?

*JÄRJESTELMÄLLISTÄ, TARKKAA JA KURINALAISTA HAVAINTOJEN TEKOA JA PÄÄTTELYÄ?

*ANNETUN KRIITTISTÄ EPÄILEMISTÄ?

*MUTTA MITEN VOIMME TIETÄÄ, ETTÄ JUURI MEIDÄN TOTUUTEMME ON PAREMPI KUIN JONKUN TOISEN?

*TIETEEN NIMISSÄ ON TEHTY PALJON PAHAA: ATOMIPOMMISTA VAMMAISTEN STERILOINTIIN

mik tieteess on mielenkiintoista

MIKÄ TIETEESSÄ ON MIELENKIINTOISTA?

*TUTKIJAT OVAT IHMISIÄ, JOILLA ON TAUSTANSA JA OLETUKSENSA - KAIKKI HAVAINNOT OVAT SUODATETTUJA, TULKITTUJA, ‘TEORIAPITOISIA’

*TUTKIJAT SIIS RAKENTAVAT ELI KONSTRUOIVAT ‘TOTUUKSIAAN’

*TIETEEN PARADOKSI: JOS ‘TOTUUDET’ OVAT KONSTRUOITUJA, ONKO NIILLÄ MITÄÄN VÄLIÄ - ONKO TIEDE VAIN KILPALAULANTAA?

nelj tuomaria

NELJÄ TUOMARIA

PERINTEINEN REALISTI: ‘Minä tuomitsen niin kuin todella tapahtuu’

RADIKAALI KONSTRUKTIVISTI: ‘Minä tuomitsen niin kuin minusta näyttää’

SOSIAALINEN KONSTRUKTIONISTI: ‘Kun minä tuomitsen tietyllä tavalla, asiat tapahtuvat sen mukaisesti’

KULTTUURIHISTORIALLINEN INTERVENTIONISTI: ‘Minä tartun kummallisuuksiin, etsin niille syitä ja koetan muuttaa tilannetta paremmaksi - samalla saan selville, miten systeemi toimii’

lue artikkeli

LUE ARTIKKELI:

“NELJÄS TUOMARI: TOIMINNAN TEORIA JA TODELLISUUDEN SOSIAALINEN KONSTRUOINTI”

http://www.edu.helsinki.fi/activity/people/engestro/

kotiteht v 4

KOTITEHTÄVÄ 4

*MITÄ RYHTYISIT TUTKIMAAN, JOS SAISIT VAPAAT KÄDET VALITA?

*KUVAA LYHYESTI ITSEÄSI KIINNOSTAVA TUTKITTAVA ILMIÖ JA MUOTOILE KIINNOSTUKSESI ONGELMANA

nelj tuomaria1

NELJÄ TUOMARIA

PERINTEINEN REALISTI: ‘Minä tuomitsen niin kuin todella tapahtuu’

RADIKAALI KONSTRUKTIVISTI: ‘Minä tuomitsen niin kuin minusta näyttää’

SOSIAALINEN KONSTRUKTIONISTI: ‘Kun minä tuomitsen tietyllä tavalla, asiat tapahtuvat sen mukaisesti’

KULTTUURIHISTORIALLINEN INTERVENTIONISTI: ‘Minä tartun kummallisuuksiin, etsin niille syitä ja koetan muuttaa tilannetta paremmaksi - samalla saan selville, miten systeemi toimii’

millaisia tuomareita tutkijat ovat vastauksissanne kotiteht v n 4

*MILLAISIA TUOMAREITA TUTKIJAT OVAT VASTAUKSISSANNE KOTITEHTÄVÄÄN 4?

*EN LÖYTÄNYT YHTÄÄN INTERVENTIONISTIA VASTAUKSISTA - MIKSI?

aikuis kasvatus tiede4

AIKUISKASVATUSTIEDE

*KOLME KYSYMYSTÄ:

MITÄ?

MIKSI?

MITEN?

slide65

MITÄ ON AIKUISUUS?

Toimijuus ja toiminta

2. MITÄ ON KASVATUS?

Suunta: yksi vai monta väylää; ylös vai sivulle; kuka määrää?

Oppimisen ja kehityksen suhde: kumpi kulkee edellä?

3. MITÄ ON TIEDE?

Realismi, konstruktivismi, kulttuurihistoriallinen interventionismi

lopputeht v

LOPPUTEHTÄVÄ

*KOKOA YHTEEN TUOTTAMASI KOTITEHTÄVÄT

*LUE NE UUDELLEEN

*KIRJOITA LOPPUUN 1-2 LIUSKAN MITTAINEN POHDINTA SIITÄ, MITÄ VASTAUKSESI KERTOVAT OMASTA SUHTEESTASI AIKUISKASVATUSTIETEESEEN:

MITÄ OLET SIITÄ HAKEMASSA, MIKSI JA MITEN?