slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAPOJME SA VŠETCI DO LITERÁRNEJ TVORBY PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAPOJME SA VŠETCI DO LITERÁRNEJ TVORBY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
hartwell-carl

ZAPOJME SA VŠETCI DO LITERÁRNEJ TVORBY - PowerPoint PPT Presentation

84 Views
Download Presentation
ZAPOJME SA VŠETCI DO LITERÁRNEJ TVORBY
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ZAPOJME SA VŠETCI DO LITERÁRNEJ TVORBY

  2. ZŠ v Kamennej Porube sa zapája do súťažného projektu MEDZINÁRODNÝ MESIAC ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC, ktorý vyvrcholí 28.10.2013

  3. Propozíciesúťaže: http://spgk.sk/?9-rocnik-sutaze-najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice

  4. V y z ý v a m e nielen žiakov a zamestnancov školy, ale všetkých občanov Kamennej Poruby bez obmedzenia veku, aby prispeli vlastnou tvorbou do pripravovanej knihy POETICKÁ I PROZAICKÁ KAMENNÁ PORUBA (krátke literárne útvary- básne, poviedky, rozprávky, dramatizácie, ....).

  5. Literárnu tvorbu posielajte na mailovú adresu: cvczskamporuba@gmail.com, alebo vedúcej krúžku S KNIHOU SOM JA KAMARÁT Mgr. Tatiane DOLINSKEJ do 11.10.2013

  6. Tvorbu bude posudzovať porota zložená z odborníkov. Víťazné príspevky a najkrajšie ilustrácie budú súčasťou knihy.

  7. Ocenenie najlepších autorov a slávnostný krst knihy sa uskutoční 28.10.2013 za účasti pozvaných hostí.