Efektivn validace cesta k z sk n spolehliv ch v sledk
Download
1 / 27

Efektivní validace – cesta k získání spolehlivých výsledků - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ORGANICKÝCH SYNTÉZ, A.S. Rybitví 296 532 18 PARDUBICE 20. Efektivní validace – cesta k získání spolehlivých výsledků. Michal Bartoš Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2006 Kouty nad Desnou 16. 5. 2006. Parametry spolehlivosti. Validace metody Nejistota stanovení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Efektivní validace – cesta k získání spolehlivých výsledků' - hart


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Efektivn validace cesta k z sk n spolehliv ch v sledk

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ORGANICKÝCH SYNTÉZ, A.S.

Rybitví 296

532 18 PARDUBICE 20

Efektivní validace – cesta k získání spolehlivých výsledků

Michal Bartoš

Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2006

Kouty nad Desnou

16. 5. 2006


Parametry spolehlivosti
Parametry spolehlivosti

 • Validace metody

 • Nejistota stanovení

 • Regulace metody


Co je to validace
Co je to validace?

 • Prokázání toho, že použitý postup je vhodný pro zamýšlené použití.

 • Proces, při kterém se určuje vhodnost použití daného systému pro získání relevantních dat.
Vysok ji t n spolehlivosti
Vysoké jištění spolehlivosti

 • 1x blank (rozpoštědlo)

 • 2x blank (ISTD)

 • 1x limitní kalibrace (výpočet meze stanovitelnosti)

 • 6x kalibrace 1 (výpočet testu způsobilosti)

 • 2x vzorek

 • 3x kalibrace 2

 • 1x limitní kalibrace

  (mezi kalibracemi je možno stanovit max. 6 vzorků)


Pro d sledn zaji ovat spolehlivost stanoven
Proč důsledně zajišťovat spolehlivost stanovení?

Protože

 • je to požadováno systémem jakosti

 • to po nás bude chtít auditor

 • to chce šéf

Protože

 • chceme mít věrohodné výsledky

 • chceme mít spokojeného zákazníka


Syst my jakosti a ekonomick n klady
Systémy jakosti a ekonomické náklady

 • Do současné doby jsou poměrně jasně odděleny zásady systémů jakosti od ekonomických vlivů

 • Je na vedoucím útvaru, aby rozhodoval o rozsahu a způsobu provedení

 • Do systémů jakosti se postupně implementuje i ekonomické hodnocení jednotlivých procesů (částečně již v ISO 9001:2000)


Parametry spolehlivosti1
Parametry spolehlivosti

 • Validace metody

 • Nejistota stanovení

 • Regulace metody


Validace metody
Validace metody

 • Validace je proces, při němž se určuje vhodnost použití daného zkušebního systému pro získání relevantních dat.

 • Parametry validace


Postup validace
Postup validace

 • Jmenování zodpovědného pracovníka

 • Vytvoření validačního plánu

 • Provedení validace

 • Vyhodnocení jednotlivých parametrů

 • Vytvoření validačního protokolu


Valida n pl n
Validační plán

 • Souhrnný

  - obsahuje pouze parametry validace a kriterium přijatelnosti

 • Detailní

  - podrobný popis postupu prověřování jednotlivých validačních parametrůVerifikace
Verifikace

 • Metoda je normovaná (ČSN, EN, …)

 • Metoda je popsaná (lékopis, …)

  Postup je plně funkční v konkrétní laboratoři.

  Parametry: minimálně přesnost a výtěžnost


Kvalifikace
Kvalifikace

Je měřící zařízení v pořádku?

Poskytuje relevantní data?

 • Instalační kvalifikace (IQ)

  Zařízení je instalováno tak, jak bylo navrženo.

 • Operační kvalifikace (OQ)

  Zařízení funguje tak, jak je stanoveno ve specifikaci.

 • Procesní kvalifikace (PQ)

  Zařízení dlouhodobě splňuje požadovaná kritéria.


Validace ve sv t
Validace ve světě

Zdroj: Valid analytical measurements Bulletin


Parametry spolehlivosti2
Parametry spolehlivosti

 • Validace metody

 • Nejistota stanovení

 • Regulace metody


Nejistota m en
Nejistota měření

 • Nejistota měření je parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptýlení hodnot, které mohou být důvodně přisuzovány měřené veličině

 • Výsledek bez informace o nejistotě stanovení je poloviční výsledek

 • Nejistota neznamená pochybnost o platnosti výsledku – naopak znamená zvýšenou důvěru v jeho validitu


P stupy ke stanoven nejistoty
Přístupy ke stanovení nejistoty

 • Ze zdola nahoru

  - kvantifikace jednotlivých složek

  - platnost předchozí studie

 • Z hora dolů

  - mezilaboratorní testování

  - certifikované referenční materiály

  - z validační studie

  - experimentální odhad, odhady založené na úsudku


P esnost
Přesnost

 • Opakovatelnost

  - krátkodobá, informace pro analytika

 • Vnitrolaboratorní přesnost

  - dlouhodobá, informace pro zákazníka

 • Reprodukovatelnost

  - okružní testy, mezi pracovišti


Diagram p in a n sledk
Diagram příčin a následků

čistota

V

teplota

kalibrace

opakovatelnost

C(Cd)

odčitatelnost

odčitatelnost

m(tára)

m(bruttp)

linearita

linearita

citlivost

citlivost

opakovatelnost

opakovatelnost

kalibrace

m

kalibrace


Parametry spolehlivosti3
Parametry spolehlivosti

 • Validace metody

 • Nejistota stanovení

 • Regulace metody


Regula n diagram
Regulační diagram

pro průměr

pro rozpětíPravd podobnost odhalen chyby
Pravděpodobnost odhalení chyby

 • Dvě paralelní stanovení měřeného vzorku

 • Nehomogenita vzorku

 • Hrubá chyba

 • Referenční vzorek + měřený vzorek

 • Špatná koncentrace titračního činidla, pipetáž, elektroda, váhy, výpočet


P edpoklady sp chu
Předpoklady úspěchu

 • Využívejme prevence

 • Plánujme jednotlivé činnosti

 • Hledejme synergie parametrů

 • Chyby neignorujme, poučme se z nich

 • Zavádějme nápravná opatření

 • Vyhodnocujme navržená opatření

 • Optimalizujme finanční náročnost


Děkuji za pozornost.

Michal Bartoš

www.vuos.com


ad