rekorderlig renovering av gr na gatan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rekorderlig renovering av Gröna gatan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rekorderlig renovering av Gröna gatan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Rekorderlig renovering av Gröna gatan - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Rekorderlig renovering av Gröna gatan. Byggherrarna och IQ Samhällsbyggnad, 120425. Agenda. Om Uppsalahem Förnyelse på Uppsalahem Bakgrund- om Gröna gatan Resultat Fortsättning. Om Uppsalahem. Energianvändning i fastigheterna. Miljöcertifierade sedan 2011 Betydande miljöaspekter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rekorderlig renovering av Gröna gatan' - harsha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rekorderlig renovering av gr na gatan

Rekorderlig renovering av Gröna gatan

Byggherrarna och IQ Samhällsbyggnad, 120425

agenda
Agenda
 • Om Uppsalahem
 • Förnyelse på Uppsalahem
 • Bakgrund- om Gröna gatan
 • Resultat
 • Fortsättning
om uppsalahem
Om Uppsalahem

Energianvändning i fastigheterna

 • Miljöcertifierade sedan 2011
 • Betydande miljöaspekter

- Energi

- Produktanvändning

- Avfall

 • Skåneinitiativet
 • Uthållig kommun
 • Ägardirektiv
  • 500 lägenheter/år
  • Ny energiteknik
varf r f rnyar uppsalahem
Varför förnyar Uppsalahem
 • Tekniska behov
 • Energieffektivisering
 • Dagens och framtida hyresgästers krav på sin bostad
 • Ekonomi
 • Tillgänglighet
hur g r en f rnyelse hos uppsalahem till
Hur går en förnyelse hos Uppsalahem till?

Erfarenhetsåterföring

genom utvärdering

Ledningsgruppen har tagit beslut om den övergripande förnyelseplanen.

Ledningsgruppen har tillsatt en övergripande styrgrupp för alla förnyelseprojekt. Denna styrgrupp består av fastighetschefer, ekonomichef , IT-chef samt byggchef.

Beslutspunkt 1

Analys-

rapport antas av styrgrupp

Beslutspunkt 2

Investerings-

beslut av Styrelsen

Beslutspunkt 3

Styrelsen beslutar att projektet kan avslutas

Förvaltningen ansvararför att ta fram en områdesplan med omfattande nulägesbeskrivning samt tankar om områdets framtid.

 • I analysskedet tar en arbetsgrupp fram:
 • Bedömt åtgärdspaket & energibesparing
 • Uppskattad ekonomi
 • Ungefärlig tidplan
 • Kommunikationsplan
 • Etc….
 • Materialet som tagits fram i analysskedet presenteras för styrgruppen. Styrgruppen tar beslut om projektet ska gå vidare till programskede.
 • Beslutspunkt 1 är utgångspunkten för att följande ska ske:
 • Projektgrupp bestående av projektledare och ombyggnadsvärd/ar tar över projektet
 • Påbörja hyresförhandling
 • Stopp av HLU
 • Uthyrning på korttidsavtal
 • Första informationen till hyresgästerna
 • Programskedet kan påbörjas

När anbuden inkommit och utvärderats tar styrelsen ett investerings-

beslut och projektet kan gå in i produktionsfasen.

 • Ansvaret för kund övergår till förvaltningen vid inflytt i ombyggd lägenhet.
 • Hela fastigheten lämnas över till förvaltningen när entreprenaden slutförts.
 • Under garantitiden svarar Fastighetsutveckling för hanteringen av eventuella fel som kan betecknas som garantifel

Uppsalahem 2012

f rnyelseplanering
Förnyelseplanering

Totalt sett planeras för renovering av ca

3 800 lägenheter under 2010–2020.

Projekt Antal lägenheter Byggtid

Kvarngärdet 490 2008-2015

Haubitsen 126 2010-201

Gunsta 15 2011-2012

Gröna gatan 545 2009-2014

bakgrund gr na gatan
Bakgrund, Gröna gatan

Länge känt som Europas längsta sammanhängande huskropp

 • Antal lägenheter: 918 (545 som är aktuella för renovering)
 • Lägenhetsstorlekar: 1-4 rum och kök, många små lägenheter
 • Antal våningar: 3, plus källare
 • Tillgänglighet: Trapphus
 • Värmesystem: Fjärrvärme
 • Ventilationssystem: F
 • Byggnadsår: 1952-55
 • Övrigt: Fritidsområden, fritidsgård och kvartersgård finns inom området.
johannesb cksgatan 48a b

Projektstart 2009

14 lgh och 2st lokaler (efter ombyggnation18 lgh)

Identifiering av insatser/åtgärder som behövs för att nå 50 %.

Mål, -60 kWh/m², år (-50 % energi)

Analysarbetet:

Energiberäkningar av byggnadernas befintliga skick, kalibrering till inom 10 %

Lönsamhetskalkyler som utgår från BeBo:s kalkylförutsättningar

Boendeenkät för att följa upp inomhusklimat

Uppföljning av teknik och ekonomi:

Planering av mätningar och uppföljning i inledningsskedet

Ekonomisk transparens av åtgärdskostnader.

Johannesbäcksgatan 48A-B

Uppsalahem 2012

genomf rda tg rder

Värmeisolering:

Vindsbjälklag, utfackningsväggar i vardagsrum isolerades på insidan, invändig tilläggsisolering i radiatornischer, invändig tilläggsisolering av ytterväggar i f.d. lokaler

Lufttätning:

Skafferiventiler har isolerats och murats igen, nya tätningslister i fönster.

Fönster & dörrar:

Bef. karm har kompletterades med isolerglasruta, nya fönster i badrum och i nya lägenheter. Nya balkongdörrar och nya lägenhetsdörrar.

Genomförda åtgärder

Uppsalahem 2012

forts genomf rda tg rder

Ventilation:

FTX-installation med roterande värmeväxlare, nya fläktrum i källarplan

Värmesystem:

Samtliga radiatorer byttes och 2-rörsystem installerades. Förberedelse för individuell komfortmätning av värme

VA-system:

Stambyte, snålspolande armaturer och badrummen byggdes ut

Övriga åtgärder:

I trapphus och källare monterades nya LED- armaturer med närvarostyrning

Individuell mätning av kall- och varmvatten

Ny elcentral i källare samt ny matning och nya elinstallationer

Nya vitvaror

Forts. genomförda åtgärder

Uppsalahem 2012

resultat
Resultat
 • Halverad värmeförbrukning
 • -28 % energi till varmvattenberedning (-6,1 kWh/m², år)
 • - 40 kWh/m², år uppmätt besparing totalt (35 %)
 • Större ökning av fastighetsel än förväntat
 • Osäker indata för el gav stor osäkerhet i faktiskt resultat
 • Åtgärdspaketet blev inte lönsamt med BeBo´s kalkylförutsättningar, dock krävs inga stora ändringar för att den ska bli lönsam
erfarenheter och f r ndringar
Erfarenheter och förändringar
 • Osäker och troligen för låg elförbrukning i indata (2,9 KWh/m², år)
 • Entreprenadkostnader har inte särredovisats i tillräcklig stor utsträckning
 • Merkostnaderna energiåtgärder blev inte klarlagda fullt ut
 • Valda livslängder i kalkyl påverkar utvärderingen
 • Fuktrisker med invändig isolering, bevakning krävs pga misstag i utförande
 • Renoveringsgips i fortsatta etapper istället för att riva bort tapeter
 • Byte av hela balkongpartiet istället för bara balkongdörr
 • Byte av fönster istället för att renovera dem
10 erfarenheter och tips
10 erfarenheter och tips
 • Börja med förnyelsen där det är som mest attraktivt
 • Mätning! Säkerställ nyckeltal för energianvändning innan påbörjad renovering
 • Minimera fuktrisken
 • Renovera eller välja nytt; utvärdera och ändra om det behövs
 • Säkerställ att ”rätt” kostnad för energibesparing redovisas
 • Jobba med direktflyttar och evakuera de boende
 • Hitta nya ytor för bättre ekonomi
 • Lägg mycket kraft på förarbete och uppföljning
 • Det är absolut ingen omöjlighet att nå 50 % besparing!
 • Exjobb pågår! Håll utkik efter resultat.
p g ende och fortsatt arbete
Pågående och fortsatt arbete
 • Översyn av analysmodell, optimalt energimål
 • Ny uppdaterad modell för lönsamhetsbedömningar, prioriteringar och urval
 • Strategi för ny- och förnybar teknik
 • Vattensparstrategi
 • SVEBY
 • Miljöklassad byggnad och Sunda hus
 • Norden störst solcellsfasad på bostadhus (1200 integrerade solcellspaneler)
 • Eventuellt nytt BeBoprojekt i ytterområde
slide16
Anna Freiholtz

Tf Miljö- och energichef

Telefon: 018-727 34 89 E-post: anna.freiholtz@uppsalahem.se