sektornet anvendelsespolitik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEKTORNET Anvendelsespolitik PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEKTORNET Anvendelsespolitik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

SEKTORNET Anvendelsespolitik - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

SEKTORNET Anvendelsespolitik. Jan Pagh september 2001. Agenda. Sektornet anvendelsespolitik det formelle grundlag det netetiske aspekt konkrete eksempler på anvendelsespolitik hvordan kommer arbejdet i gang? spørgsmål. Hvilke regler er der så? I. 3. Anvendelse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SEKTORNET Anvendelsespolitik' - harry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sektornet anvendelsespolitik
SEKTORNETAnvendelsespolitik

Jan Pagh

september 2001

agenda
Agenda
 • Sektornet anvendelsespolitik
  • det formelle grundlag
  • det netetiske aspekt
  • konkrete eksempler på anvendelsespolitik
  • hvordan kommer arbejdet i gang?
  • spørgsmål
slide3

Hvilke regler er der så? I

3. Anvendelse

Sektornet må kun anvendes til uddannelsesformål eller formål, som direkte har med uddannelse at gøre.

Anvendelsen af Sektornet skal ske inden for de rammer, som sættes af almindelige love og regler.

Anvendelsen af Sektornet skal overholde almindelig takt og tone på åbne net. (Acceptable use policy - AUP).

slide4

Hvilke regler er der så? II

Følgende opfattes som misbrug af Sektornet:

at forsøge uautoriseret adgang til ressourcer (systemer) på netværket i ind- og udland,

at forsøge at bryde igennem Sektornets sikkerhedssystemer,

at skjule sin identitet, bortset fra de tilfælde, hvor det eksplicit er tilladt,

at bruge nettet til formidling/publicering af informationer/data/billeder m.v., som det i følge dansk lov er forbudt at distribuere eller formidle,

at forstyrre netværkets normale funktioner,

bevidst at spilde ressourcer (personer, edb-anlæg og transmissionskapacitet),

slide5

Hvilke regler er der så? III

at ødelægge/forvanske indhold af edb-baseret information/databaser, herunder bevidst spredning af virus,

at undersøge eller afsløre andre brugeres private forhold (f.eks.indhold af elektronisk post),

at genere andre netværksbrugere med upassende meddelelser (f.eks. fremsendt som elektronisk post-junkmail, hate-mail m.v.).

videresalg af netforbindelsen eller netydelser uden særlig aftale med Sektornet.

Ovenstående liste er eksempler på misbrug, men den er ikke komplet.

slide6

Hvilke regler er der så? IV

Sektornet må ikke anvendes til kommercielle formål. Anvendelse af nettet i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed anses ikke for kommerciel.

Det er institutionens ansvar at sikre, at institutionens brugere er bekendt med disse begrænsninger, og at de overholdes.

Overtrædelse af begrænsningerne i anvendelsen kan medføre, at brugernes eller institutionens adgang til Sektornet bringes til ophør.

netetik 1
Netetik 1

Først et par citater fra det politiske liv:

Frank Dahlgaard spørger kulturministeren om det er rigtig: ”…at ministeren selvfølgelig ikke ønsker, at unge mennesker kan se pornografi på offentlige områder…”

Kulturministeren svarer: ”…at Forskningsudvalget for få dage siden tilkendegav over for Folketinget, at man er interesseret i, at regeringen tager initiativer til, at alle institutioner…., sørger for, at der er en netetik, … som sikrer, at Internettet bliver brugt mest hensigtsmæssigt af vore brugere.”

slide8

Netetik 2

Frank Dahlgaard beder om en uddybning, hvortil Kulturministeren svarer:

” Og så til det stillede spørgsmål: Regeringen har tænkt sig at følge den opfordring, der er kommet fra Forskningsudvalget, dvs. at alle ressortministerier vil gå i gang med at opfordre deres institutioner til få lavet en netetik.”

slide9

Netetik 3

Og så kommer 10.000 $ spørgsmålet:

Er løsningen på dette af pædagogisk eller teknisk art???

 • Skal vi lære vores brugere, at Nettet er en stor ”skraldespand”,
 • hvor det handler om at kunne sortere

eller

 • Skal vi på forhånd prøve at ”sortere” det værste ”skrald” fra v.h.a.
 • ”Net-nanny”-programmer?
slide10

Konkrete eksempler 1

 • Regler for brug af XX Gymnasiums computere
 • September 1998/ Rektor og datavejlederne
 • Følgende generelle regler er opstillet for at sikre, at gymnasiets computere og netværk forbliver i brugbar stand – til gavn for alle brugere. Der kan være yderligere regler for anvendelsen af computere i bestemte lokaler, fx bibliotek og fagdepoter. Spørg pågældende lærere eller datavejlederne.
 • Computerne må gerne bruges til andet end decideret skolearbejde (se dog afsnittet om Udskrift og Spil), menbrugere med relevant skolearbejde har altid fortrin frem for andre.
slide11

Konkrete eksempler 2

Det er en forudsætning for brug af gymnasiets computere, at man er bekendt med følgende regler:

Generelt:

- Mad og drikke må under ingen omstændigheder medbringes.

- Det er kun tilladt at bruge de programmer, der fra skolens side er installeret på computerne og netværket.

Det er ikke tilladt:

- At ændre på computernes eller netværkets standardopsætning (fx Windowsopsætning) og programmer.

- At installere, gemme eller downloade spil, programmer og lign. på computerne eller netværket.

slide12

Konkrete eksempler 3

- At skille maskinerne ad eller flytte mus, tastatur m.m. fra computerne. Hvis der er problemer med maskinerne, skal der skrives en fejlmelding (se under fejl).

Disketter:

- Du skal selv medbringe disketter til at gemme filer på. (Disketter kan købes i kantinen).

- Vær opmærksom på at disketter skal opbevares i hylster eller lignede, så metalknappen ikke bøjes og sætter sig i klemme i drevet (se under fejl).

- Er der virus eller mistanke om det på din diskette, må du kontakte en datavejleder eller selv slette virusen, før du arbejder videre med disketten.

slide13

Konkrete eksempler 4

Fejl:

Hvis en computer eller printer ikke virker, skal der skrives en fejlmeddelelse til datavejlederne (blanketter hænger ved tavlen i edb-lokalerne). Ligeledes, hvis fx metalknappen på en diskette i A-drevet sætter sig i klemme. Skriv venligst også på et stykke papir, at maskinen ikke virker, og læg det på tastaturet.

Udskrift:

- Der må kun udskrives i forbindelse med undervisningen, fx opgaver, stile og rapporter.

- Der kan være ventetid ved udskrift eller printeren kan være stoppet, så udskriv ikke en gang til, selv om din udskrift ikke kommer med det samme.

slide14

Konkrete eksempler 5

Ordensregler for anvendelse af skolens computere og netværk

Brugernes rettigheder:

Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning, og andet for skolen relevant arbejde. Al anden brug – herunder en kommerciel – må ikke finde sted.

Skolen har adgang til Undervisningsministeriets Sektornet og dermed til Internet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Derfor må computerne kun anvendes til undervisningsformål. Således skal spil og planløs surfing på nettet ubetinget vige for undervisningsrelateret arbejde.

slide15

Konkrete eksempler 6

Brugernes pligter:

Det er strengt forbudt at ændre i computernes opsætning!

Alle skal overholde god edb-etik på Internet. Man må f.eks. ikke sende anonym e-post eller på anden vis genere andre brugere af nettet. Almindelige danske- og internationale love og regler om ophavsret mm. skal overholdes af brugeren.

Enhver brug af computerne og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed er forbudt. Der føres en log over din brug af computeren. Du skal logge dig på med dit personlige login navn og adgangskode, som skal behandles fortroligt.

slide16

Konkrete eksempler 7

Elever og lærere, der har behov for at downloade store filer fra nettet, må kun gøre dette efter syvende lektion. Skolen forbeholder sig ret til at standse brug af computerne og nettet, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk – herunder skolens Sektornetforbindelse. Der må downloades til harddisk, men filerne må ikke udpakkes eller installeres. Efter endt download kan filerne overføres til disketter.

Brugerne har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager sig. Skolen er på ingen måde ansvarlig for disse handlinger, og eventuelle retskrav rettes mod brugeren.

slide17

Konkrete eksempler 8

- Mad og drikke må ikke medbringes ved skolens computere.

- Undgå unødig udskrivning – vær både økonomisk og økologisk!

- I det hele taget: Vis respekt og hensyn over for både mediet og dine medbrugere.

Klip -----------------------------------------------------------------------------------

Navn: _______________________________ Værge underskrift: ___________________________

Login navn: __________________________ Adgangskode: ____________ Domæne: __________

(Udfyldes af skolen til registrering af brugeren på skolens netværk – arkiveres fortroligt indtil eleven udmeldes)

hvordan kommer arbejdet i gang
Hvordan kommer arbejdet i gang?
 • Start debatten i alle de relevante fora:
  • pædagogisk råd
  • skolebestyrelsen
  • inddrag eleverne i arbejdet
  • tilpas anvendelsespolitikken og den netetiske løsning til skolens kultur
her kan du hente yderligere inspiration
Her kan du hente yderligere inspiration
 • http://www.sektornet.dk
 • http://sunsite.auc.dk/RFC/rfc/rfc2504.html
 • http://sunsite.auc.dk/RFC/rfc/rfc1941.html
 • http://www.infoguide.dk/fagene/bookcard.cgi?id=16944&type=1