Sandra Turnšek - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sandra Turnšek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sandra Turnšek

play fullscreen
1 / 13
Sandra Turnšek
234 Views
Download Presentation
harry
Download Presentation

Sandra Turnšek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GIZ EkoKrepkoMlekarna KrepkoStanje v Javnih ustanovah glede oskrbe z eko živili, s predlogi konkretnih rešitev Sandra Turnšek

 2. Zakaj smo ustanovili GIZ Eko Krepko? Nezadostno informiranje Regionalno slabo sodelovanje Pomanjkanje izobraževalnih programov za edukacijo tistih, ki skrbijo za prehrano v Javnih ustanovah

 3. Primer učinkovitega informiranja, izobraževanja in pospeševanja prodaje • BIO/EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI Učinek: • 90% oskrba Javnih ustanov • Prisotnost v trgovskih verigah • ZAKAJ? • V Javnih ustanovah uvoženi ekološki mlečni izdelki večinoma niso prisotni

 4. Odmevne akcije, katerih posledica je povečanje povpraševanja po BIO mlečnih izdelkih Predstavitve v Javnih ustanovah Degustacije in izobraževanja vodij prehran, sodelovanje pri pripravi javnih razpisov, izvedba ekskurzij z namenom spoznavanja “ekološke verige” Javni nastopi v radijskih in televizijskih oddajah Oglaševanje v tiskanih medijih s PR članki izobraževalnega značaja Udeležba na tematskih sejmih Izvedba degustacij in promocij

 5. Stanje v Javnih ustanovah I LETO 2010 in 2011 • od vseh Javnih ustanov, jih ekološka živila v Javna naročila vključi le polovica Sadje Skupaj GIZ + ostali slov. ponudniki Uvoz • Hruške: 84.583 kg 7.117 kg 77.466 kg • Jabolka: 160.916 kg 52.855 kg 108.061 kg • Jagode: 4.507 kg 516 kg 3.991 kg • Slive: 2.778 kg 540 kg 2.238 kg • Grozdje: 8.985 kg 1.296 kg 7.689 kg LETO 2012 Že velja uredba o zelenih javnih naročilih • Jabolka: 137.607 kg 41.212 kg 93.395 kg

 6. Stanje v Javnih ustanovah II LETO 2010 in 2011 Zelenjava Skupaj GIZ + ostali slov. ponudniki Uvoz • Solata (krist.) 18.973 kg 5.940 kg 13.033 kg • Korenje 16.893 kg 7.683 kg 9.210 kg • Paprika 10.549 kg 5.214 kg 5.335 kg • Paradižnik 23.680 kg 13.296 kg 10.384 kg • Česen 967 kg 288 kg 679 kg • Čebula 16.607 kg 6.985 kg 9.622 kg • Krompir 121.845 kg 12.628 kg 109.217 kg LETO 2012 • Solata (krist.) 14.021 kg 6.241 kg 7.780 kg • Korenje 10.254 kg 2.116 kg 8.138 kg • Čebula 11.649 kg 2.531 kg 9.118 kg • Krompir 98.905 kg 18.684 kg 80.221 kg

 7. V celoti s slovensko ekološko pridelavo in predelavo pokrivamo • Sklop mesa in mesnih izdelkov z izjemo perutnine. • Sklop kruha in peciva, kjer je še velik potencial za razvoj novih certificiranih pekarn s paleto novih izdelkov in vrst kruha. • Sklop mleka in mlečnih izdelkov. • Sklop jajc.

 8. Dejanska realizacija po že sklenjenih okvirnih sporazumih LETO 2010 in 2011 Sklenjeni Sporazumi Dejanska realizacija o dobavi živil • Jabolka: 52.855 kg 8.243 kg • Solata 5.940 kg 172 kg • Čebula 6.985 kg 135 kg • Krompir 12.628 kg 420 kg LETO 2012 • Jabolka: 41.212 kg 9.170 kg • Solata 6.241 kg 927 kg • Čebula 2.531 kg 139 kg • Krompir 18.684 kg 3.121 kg (PRI EKOLOŠKEM MLEKU IN MLEČNIH IZDELKIH REALIZACIJA LE 35%) (PRI EKOLOŠKIH JAJCIH IN MESU LE 5%)

 9. Ukrepi za oskrbo Javnih ustanov s slovenskimi eko živili • Pristojni državni resorji morajo poskrbeti za prednostno obravnavo slovenskih ekoloških živil v Javnih naročilih. IN IZDATI DIREKTIVO JAVNIM USTANOVAM O REALIZACIJI NAROČANJA KOLIČIN, NAVEDENIH V SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMIH. Seveda le za slovenske ponudnike. • Omejiti ali ločiti izdajo eko certifikatov, glede na tržno usmerjenost, oziroma obdelavo kmetijskih zemljišč. • Ustvariti cenovno politiko, ki se bo približala cenam uvoza. (seveda postopoma, saj po količini pridelave zaostajamo)

 10. Ko bodo izvedeni predlagani ukrepi: • Ne bo več zadržkov pri povečanju ekološke pridelave in predelave pri slovenskih kmetih. • Pretok znanja od kmetijskih svetovalcev do kmeta bo stekel bistveno hitreje. • Delo, ki ga opravljajo različna združenja, društva, interesne skupine ipd., bo končno obrodilo sadove na področju povečanja lokalne samooskrbe in ne za povečanje tuje pridelave in povečanje zaslužkov uvoznikov. • Cene bodo “padle”.

 11. Slovenija je priložnost ekološkega kmetovanja • Vsi, skupaj z odločno in jasno začrtano ekološko kmetijsko politiko, podprto s strani države brez ekološke fige v žepu, lahko ponudimo naši prelepi Sloveniji dodano vrednost, ki si jo brezpogojno zasluži!

 12. Kontakt GIZ EkoKrepko in Mlekarna Krepko • sandra.turnsek@giz-ekokrepko.si • krepko@kele-kele.si • www.giz-ekokrepko.si • www.krepko.si • Tel: 01/759 01 67 • Fax: 01/759 01 65 • M: 041 622 053

 13. Hvala za vaš čas