1 / 10

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Horní Česká 15, Znojmo

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Šablona - název / číslo: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

harry
Download Presentation

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Horní Česká 15, Znojmo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Šablona - název/číslo: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zpracoval: Mgr. Jana Vykoukalová Předmět: Přírodověda Název produktu: ROSTLINY– úkoly č.3 na interaktivní tabuli Číslo produktu: VY_32_INOVACE_05_92 Použito: 25.10.2013 Třída: 1. ročník - Praktická škola Anotace: V tomto digitálně učebním materiálu plní žáci úkoly na téma ROSTLINY –stromy .

  2. ROSTLINY STROMY Stromů je mnoho, a my si ukážeme jen některé.

  3. Pojmenuj stromy obrázky ti napoví. +

  4. Správné odpovědi: Jabloň Hrušeň Broskvoň Třešeň Švestka Ořech

  5. Pokračování:

  6. Správné odpovědi: Bříza Smrk Kaštan Borovice Javor Dub Palma

  7. Jaký máme užitek ze stromů???

  8. Ovoce Potrava pro zvířata Čistí ovzduší Dřevo

  9. Poslechni si písničku:http://www.youtube.com/watch?v=Txliy8f9sEY

  10. Zdroje: http://www.youtube.com/watch?v=Txliy8f9sEY office.microsoft.com www.youtube.com

More Related