slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE W IDENTYFIKACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WSPÓŁFINANSOWANIA Z FUNDUSZY SPÓJNOŚCI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE W IDENTYFIKACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WSPÓŁFINANSOWANIA Z FUNDUSZY SPÓJNOŚCI - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE W IDENTYFIKACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WSPÓŁFINANSOWANIA Z FUNDUSZY SPÓJNOŚCI. Finansowanie inwestycji : Fundusze europejskie poziom niski: EFRR i inne poziom wysoki: Fundusz Spójności Środki publiczne Budżet Państwa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE W IDENTYFIKACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WSPÓŁFINANSOWANIA Z FUNDUSZY SPÓJNOŚCI' - harper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE W IDENTYFIKACJI

PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WSPÓŁFINANSOWANIA

Z FUNDUSZY SPÓJNOŚCI

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide2
Finansowanie inwestycji :
 • Fundusze europejskie
  • poziom niski: EFRR i inne
  • poziom wysoki: Fundusz Spójności
 • Środki publiczne
 • Budżet Państwa
 • Środki prywatne (w tym ppp)

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

urz d marsza kowski wojew dztwa dolno l skiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Tło programu (Project Background)
 • duże potrzeby w zakresie ochrony środowiska i rozwiązań infrastrukturalnych szczególnie w obszarze małych i średnich jednostek samorządowych

Cele przedsięwzięcia (Purpose of Facility)

 • dostęp do instytucji finansowych (EBRD, EIB i inne) i funduszy EU na niezbędne inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska dla małych i średnich gmin realizacja wymaganych (strategie rozwojowe regionów) priorytetów i celów w przedmiotowym obszarze
 • stworzenie bazy instytucjonalnej dla przepływu kapitału (kredyty, dotacje etc.) związanego z inwestycjami (założenie specjalnego przedsiębiorstwa obsługującego przedsięwzięcie)

Struktura organizacyjna przedsięwzięcia (Structure of Facility)

 • Specjalne Przedsiębiorstwo Inicjatyw Samorządowych (dalej zwane SPIS - SPME Special Prupose Municipal Enterprise) założone na poziomie regionalnym (wojewódzkim) jako spółka prawa handlowego, stowarzyszenia gmin, nowej jednostki lub działu działającej jednostki takiej jak Agencja Rozwoju Regionalnego
 • SPIS posiadać będzie reprezentację regionalną i samorządową jak również niezależnych udziałowców będzie podlegać niezależnemu audytowi

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide4
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Najważniejsze problemy:
 • programowanie inwestycji (w oparciu o różne dokumenty planistyczne - nie zawsze spójne i odpowiedniej jakości) projekty środowiskowe I i III.xls
 • struktura instytucjonalna projektów
 • brak zinstytucjonalizowanych procedur współpracy miedzy podmiotami publicznymi i prywatnymi
 • wybór przedsięwzięcia do wsparcia w oparciu o nie do końca obiektywne wytyczne i kryteria
 • brak pewnych, sprawdzonych procedur zarządczych, niedostatek personelu merytorycznego
 • wady i niedobory legislacyjne

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

urz d marsza kowski wojew dztwa dolno l skiego1
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Ogólne uwarunkowania wyboru (objectives and priorities):
  • Dostosowanie planowanej inwestycji do standardów dyrektywy 91/271/EWG zgodnie z
  • programem wyposażania aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie
  • Dostosowanie inwestycji do standardów dyrektywy 80/778 EWG w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi
  • Spójność priorytetów w Narodowym Planie Rozwoju
  • Spójność ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (Zintegrowany Program
  • Wojewódzki dla Województwa Dolnośląskiego, Kontrakt Wojewódzki między Radą
  • Ministrów a Samorządem Województwa Dolnośląskiego, program rządowy ODRA 2006)
  • Spójność polityki Dolnego Śląska z polityką ekologiczną i gospodarką regionów:
  • okręg Drezno (programy INTERREG) północno-wschodnie Czechy (Strategia Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego)
  • Spójność pod kątem obszarowym, społecznym, ekonomicznym i ochrony środowiska
  • (Program Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Województwa
  • Dolnośląskiego)
   • - zlewnie rzek
   • - priorytety społeczno-ekonomiczne związane z planami rozwojowymi regionu
   • - priorytety ochrony środowiska w ujęciu regionalnym (Regionalne Strategie Rozwoju)
slide6
km

0

10

20

30

40

50

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

zlewnia: Widawa, Barycz i Odra na północ od Kaczawy

Góra

Głogów

zlewnia rzek: Nysa Łużycka i Bóbr z Kwisą

Polkowice

Milicz

Obszar północno-wschodni

Lubiń

Wołów

Trzebnica

Obszar zachodni

Bolesławiec

Oleśnica

Zgorzelec

Legnica

Lubań

Złotoryja

Środa Śl.

WROCŁAW

Lwówek Śl.

Jawor

Oława

Świdnica

Jelenia Góra

Obszar środkowy

Wałbrzych

Strzelin

zlewnia rzek: Oława, Ślęza, Bystrzyca

ze Strzegomką, Kaczawy

Kamienna Góra

Dzierżoniów

Ząbkowice Śl.

Kłodzko

Obszar południowy

zlewnia Nysy Kłodzkiej ze Ścinawką

slide7
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Finansowe uwarunkowania wyboru

wolne (dostępne) środki =

(dochody ogółem) – (dotacje i subwencje o charakterze inwestycyjnym) – (wydatki bieżące) + (wpływy z prywatyzacji majątku gminy)

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide8
Bolesławiec

kanalizacja

Zgorzelec

Oczyszczalnia ścieków

Lubań

Uzdatnianie wody / wodociągi

Lwówek Śl.

Wysypisko śmieci

Jelenia Góra

Kamienna Góra

km

0

10

20

30

40

50

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • ZIDENTYFIKOWNO: WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANO:
 • gmin: 21 14
 • zadań: 45 30
 • na kwotę: 387 281 000,- 176 611 000,-

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide9
kanalizacja

Oczyszczalnia ścieków

Uzdatnianie wody / wodociągi

Wysypisko śmieci

Legnica

Złotoryja

Środa Śl.

WROCŁAW

Jawor

Oława

Świdnica

Wałbrzych

Strzelin

Dzierżoniów

km

0

10

20

30

40

50

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • ZIDENTYFIKOWNO: WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANO:
 • gmin: 19 12
 • zadań: 55 32
 • na kwotę: 499 007 000,- 89 725 000,-

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide10
Ząbkowice Śl.

kanalizacja

Kłodzko

Oczyszczalnia ścieków

Uzdatnianie wody /wodociągi

Wysypisko śmieci

km

0

10

20

30

40

50

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • ZIDENTYFIKOWNO: WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANO:
 • gmin: 11 9
 • zadań: 27 15
 • na kwotę: 80 530 000,- 51 220 000,-

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide11
Góra

Głogów

Polkowice

Milicz

Lubiń

Wołów

Trzebnica

Oleśnica

kanalizacja

Oczyszczalnia ścieków

Uzdatnianie wody / wodociągi

Wysypisko śmieci

km

0

10

20

30

40

50

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • ZIDENTYFIKOWNO: WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANO:
 • gmin: 15 13
 • zadań: 47 31
 • na kwotę: 193 335 000,- 135 510 000,-

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide13
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

82% gmin zgłasza zadania nadające się do wsparcia

61% zadań inwestycyjnych nadaje się do wsparcia

47% wartościowo zadań inwestycyjnych nadaje się do wsparcia

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide14
SPIS NEWCO Sp. z o.o.
 • 100% własność Województwa Dolnoślaskiego
 • Łatwość utworzenia Sp z o.o.
 • Jej działalność będzie monitorowana przez Radę Nadzorczą
 • Działalność oparta na zasadzie “not for profit” i brak obciążeń podatkowych
 • Tworzenie pakietów inwestycyjnych w celu pozyskania środków z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych
 • Grupowanie gmin – kredytobiorców, aby poprawić ich wiarygodność kredytową

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide15
Powody utworzenia SPIS

Cel:Stworzenie mechanizmu umożliwiającego małym gminom skorzystanie ze środków Funduszu Spójności.

 • Zapewnienie małym i średnim gminom dostępu do grantów przyznawanych w ramach Funduszu Spójności
 • Zapewnienie kredytów długoterminowych dla współfinansowania grantów(EBRD okres spłaty 15 lat; 3 lata karencji na spłatę kapitału)
 • Uproszczenie i koordynacja wdrożenia

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide16
STRUKTURA ZARZĄDZANIA

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide17
Struktura operacyjna.

FUND. SPÓJNOŚCI

KREDYT: EBRD+INNI

KREDYTODAWCY

(NFOŚiGW / WFOŚiGW)

75% - 80 %

25%

SPIS Sp. z o.o.

FUND. GWARAN.

SKŁADKI NA FUND. GWARAN.

Porozumienia dot. Kredytów/Grant.

ZWROTFG

Transza Gmin

Gmina 1

Gmina 2

Gmina 3

Gmina 4

Gmina 5

Gmina 6

KONTRAKTY Wykonawcze

PORTFOLIO

PROJEKTÓW

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide18
Obszar aktywności SPIS (Responsibilities of SPME)
 • promowanie inwestycji infrastrukturalnych w Regionie, we współpracy z gminami
 • identyfikowanie zdań inwestycyjnych do projektów w Regionie
 • przygotowanie projektów i niezbędnej informacji potrzebnych do weryfikacji a w
 • konsekwencji do zatwierdzenia przez EBOiR, Fundusz Spójności, Fundusze
 • Strukturalne, NFOŚ, MG, MŚ
 • monitorowane wiarygodności kredytowej
 • wdrażanie projektu
 • obsługa finansowa projektu (zarządzanie strumieniem kredytowym i subwencyjnym)
 • negocjowanie pożyczek pomocniczych
 • raportowanie zgodne z wymaganiami kredytodawcy i subwencjonodawcy
 • ciągłe identyfikowanie możliwych w przyszłości projektów do wdrożenia

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide19
SPIS NIE BĘDZIE:
 • konkurencją dla już istniejących organizacji rozwoju regionalnego takich jak WFOŚ czy ARR
 • nastawiony na generowanie zysków na koszt swych klientów
 • strukturą dużą, kompleksową i kosztowną pod względem operacyjnym
 • strukturą narzuconą ani przez EBOR, ani przez UE

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide20
SPIS BĘDZIE:
 • nową inicjatywą o wyraźnym celu działania - wypełenienie luki w finansowaniu małych i średnich gmin
 • utrzymywać prowadzone operacje w długim okresie jednak nie dla zysku
 • małą, sprawnie działająca organizacją o niskich kosztach z oddanym i profesjonalnym personelem
 • strukturą odtwarzaną w całej Polsce przy rozszerzonej roli i zakresie odpowiedzialności

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide21
Misją instytucji (SPIS) będzie:
 • permanentne wspieranie jednostek samorządu terytorialnego
 • w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych
 • na realizację planowanych inwestycji w obszarze
 • infrastruktury i ochrony środowiska.

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide22
REPREZENTACJA GMIN

Gminy będą reprezentowane w Radzie Nadzorczej przez:

 • przedstawicieli wybranych spośród dolnośląskich gmin,
 • przedstawicieli wybranych spośród reprezentantów gmin-kredytobiorców

Cel: Będą mogły monitorować działalność SPIS

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide23
TYPOWY MODEL FINANSOWANIA PROJEKTU
 • Grant z Fund. Spójności wynoszący 75% kosztu projektu
 • Kredyt dla sfinansowania 25% koszt. proj. + części składki na FG
 • Gminy mogą wykorzystywać własne zasoby
 • Niski całkowity koszt pozyskania środków – średnia ważona kosztów pozyskania funduszy ok. 3 %
 • Spłacie podlega wyłącznie kredyt

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide24
FUND. GWARANCYJNY (1)
 • Cel:

1. Zapewnienie zabezpieczenie dla kredytodawców

2. Pokrycie części kosztów zarządzania SPIS

 • Składki od gmin w dwóch częściach:

1. Składka indywidualna (50%)

2. Składka do wspólnej puli (50%)

(1) jest zwracana gminie po dokonaniu przez nią całkowitej spłaty kredytu

(2) jest zwracana gdy ostania gmina z transzy dokona spłaty

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide25
FUND. GWARANCYJNY (2)
 • Wkład gminy do Funduszu Gwarancyjnego wynosi 30% wysokości kredytu (zwykle 7.5% kosztów projektu)
 • Możliwość zaciągnięcia kredytu dla sfinansowania max. 50% składki na FG – własne zaangażowanie środków 3.75%
 • FG byłby zdeponowany na bezpiecznym rachunku typu escrow
 • Tylkokredytodawcymieliby dostępdorach., i tylko wtedy, gdybygmina zaprzestała spłaty
 • Część odsetek zFGna pokryciekosztów operacyjnych SPIS

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide26
PODSUMOWANIE
 • Unikatowy mechanizm pozyskiwania grantów i długoterminowych źródeł finansowania o niskim koszcie obsługi dla małych gmin
 • SPISbędący własnością i zarządzany przez UM
 • Silna reprezentacja gmin w Radzie Nadzorczej SPIS
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki FG
 • Sposób funkcjonowania FG chroni wkład gminy do FG
 • Pełna zwrot składek na FG, chyba że gmina nie wywiązuje się z zobowiązań kredytowych

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

struktura instytucjonalna projektu
STRUKTURA INSTYTUCJONALNA PROJEKTU
 • Wymagania w stosunku do struktury wdrożeniowej projektu z interwencją funduszy pomocowych:
  • precyzyjne wskazanie beneficjentapomocy
  • zabezpieczenie instytucjonalne finansowania projektu z jednego źródła
  • czytelne i transparentne relacje własnościowe gruntu na którym projekt jest realizowany i majątku wytworzonego w wyniku działania projektu
  • pewne procedury monitoringu
  • zobowiązanie beneficjenta do zachowania struktury własnościowej majątku przez minimum 5 lata od zakończenia projektu

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide28
Zarządzanie projektem – na podstawie umów cywilnoprawnych pomiędzy gminami (jako beneficjentami) i SPIS Sp. z o.o.
 • pomoc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających
 • skuteczną aplikację
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji , głównie z funduszy Unii Europejskiej oraz z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprzez tworzenie pakietów inwestycji o wartościach spełniających odpowiednie wymagania,
 • współpraca z gminami w uzyskaniu zabezpieczenia kredytowego poprzez tworzenie Funduszu Gwarancyjnego dla realizowanych projektów,
 • pośredniczenie w przekazywaniu i spłacie pozyskanych środków kredytowych,
 • wsparcie gmin w zakresie pomocy technicznej w procesie kontraktowania i realizacji – m.in. organizowanie PIU,
 • wsparcie gmin w procesie monitoringu projektu i sprawozdawczości w odniesieniu do instytucji finansowych i instytucji zarządzających funduszami pomocowymi – m.in. wykonywanie kompetencji PMU/PIU (skonsolidowane monitorowanie i raportownie projektu)

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

slide29
STRUKTURA INSTYTUCJONALNA PROJEKTU
 • Trzy aspektyzarządcze do rozstrzygnięcia:
  • Przepływy finansowe
  • Przetargi i nadzór nad wykonawstwem
  • Monitoring i raportowanie

UMWD / SPIS; Dr Marek Mielczarek

ad