slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
תוכנית אסטרטגית לחינוך מועצה מקומית טבעון PowerPoint Presentation
Download Presentation
תוכנית אסטרטגית לחינוך מועצה מקומית טבעון

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

תוכנית אסטרטגית לחינוך מועצה מקומית טבעון - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

תוכנית אסטרטגית לחינוך מועצה מקומית טבעון. 10.2.2011 הצגת דו"ח ביניים "המלצות קבוצות המשימה". תהליך העבודה פורום היגוי רחב. חלופות המלצות. חזון (בהמשך). צוות תכנון אסטרטגי. איסוף נתונים ותחזית דמוגראפית. קבוצת משימה. קבוצת משימה. קבוצת משימה. החזון החינוכי בקריית טבעון.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

תוכנית אסטרטגית לחינוך מועצה מקומית טבעון


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

תוכנית אסטרטגית לחינוך מועצה מקומית טבעון

10.2.2011

הצגת דו"ח ביניים"המלצות קבוצות המשימה"

slide2

תהליך העבודה

פורום היגוי רחב

חלופותהמלצות

חזון (בהמשך)

צוות תכנון אסטרטגי

איסוף נתונים

ותחזית דמוגראפית

קבוצת משימה

קבוצת משימה

קבוצת משימה

slide3
החזון החינוכי בקריית טבעון
 • הקהילה בטבעון שואפת לטפח את ילדיה כבני אדם ערכיים, הכשירים לחיים, חותרים למצוינות ונכונים לתרום לקהילתם, לארצם ולעמם,תוך עידוד ייחודיותו של כל ילד בהתאם ל"רוח הטבעונית"
slide4
ערכי הליבה של קרית טבעון
 • אהבת הארץ הטבע והסביבה
 • נתינה
 • סולידאריות ושייכות-קהילתיות
 • לקיחת אחריות
 • אמון וכבוד הדדי
 • סובלנות –כיבוד השונה
slide7
תלמידים הגרים בטבעון לפי שלב חינוך סוג פיקוח ומקום לימודים
slide8
טבעון הראי המספרים
 • אין גידול דמוגרפי המצדיק פתיחת בתי ספר חדשים
 • לפי צפי גידול אוכלוסייה עד שנת 2016 יהיו 265 נפשות בשנתון
 • 12.9% מתלמידי טבעון לומדים מחוץ ליישוב (459 תלמידים)
 • ממוצע תלמידים לבתי ספר ממלכתיים יסודיים כ-320 תלמידים.
 • בשנים האחרונות תשס"ה עד תשע"א גדל מס תלמידי היסודי
 • הגידול התבטא בכל בתי הספר למעט נרקיסים.
 • העלייה המשמעותית ביותר בשקד.
slide9
חמש קבוצות המשימה שהוקמו:
 • ייחודיות ופתיחת אזורי רישום (כולל מקומו של החינוך האנתרופוסופי)
 • הישגים ומצוינות בחינוך (כולל נושא" מענים ייחודיים לקצוות")
 • מעורבות הורים וקהילה (כולל נושא " תשלומי הורים")
 • חינוך משלים וזיקתו לחינוך הפורמאלי (כולל נושא "טיפוח חיי הרוח במערכת החינוך והקהילה ")
 • טיפוח הגיל הרך
slide10
המלצות קבוצת המשימה בנושא "מצוינות והישגים בחינוך"
 • הנושאים המרכזיים בהם הקבוצה בחרה לעסוק:
 • מהי מצוינות? באיזה תחומים נמדדת? ביחס למי?
 • הישגיות וערכים?
 • מה בעצם תפקידו של ביה"ס? של המורה?ללמד? לחנך?
 • האם אנו צריכים לספק מענים לכל השונויות?
 • האם טיפוח מנהיגות מורים תוביל למצוינות ולהישגיות?
slide11
המלצות קבוצת המשימה בנושא "מצוינות והישגים בחינוך"
 • 1.מדידה והערכה למצוינות הוליסטית
 • פיתוח כלי מדידה והערכה ייחודי
 • מיסוד תהליכים של הערכה ומדידה של מוטיבציה ואקלים חינוכי ,בנוסף למדידת הישגים לימודיים.
 • מדידה של שביעות רצון הקהילה מביה"ס .
 • 2. מדיניות מועצתית
 • לחדד את תפקידו של בית הספר כבית חינוך שמתייחס אל האישיות השלמה של הלומד ברוח החזון החינוכי.
 • פיתוח אוריינטציה ייחודית בבתי הספר.
 • מתן עדיפות במשרות חינוך לתושבי הקריה הראויים בכישוריהם.
slide12
המלצות קבוצת המשימה בנושא "מצוינות והישגים בחינוך"
 • 3.בית הספר-פדגוגיה וסביבות למידה
 • טיפוח סביבה לימודית אסתטית ומתקדמת באיבזורה.
 • הקטנת כיתות לימוד (ביסודי לכ-25 תלמידים).
 • פתיחה של מגוון מסלולי לימוד כולל מגמות טכנולוגיות.
 • ליווי מקצועי רגשי נרחב לתלמידים ולמורים.
 • פיתוח תוכניות לימוד –המשלבות את "הראש הלב והיד" ותוכניות המשלבות אינטליגנציות מרובות.
 • יצירת מרחב למפגש אישי בין מורה לתלמיד.
 • שילוב לימודי אומנות לכל.
slide13
המלצות קבוצת המשימה בנושא "מצוינות והישגים בחינוך"
 • 4. פיתוח צוותי החינוך
 • חיזוק מעמד המחנך והמורה והפיכתם ל"מורי דרך"
 • הקמה ומימון של רשת תמיכה בצוותי החינוך, בהשתלמויות, ובהדרכות ובמתן כלים בהתאם לצרכיהם.
 • השתלמויות של חינוך מיוחד, למורים בכיתות רגילות.
 • חיזוק ופיתוח עבודת צוות.
 • 5. מענה לקצוות
 • מענה דיפרנציאלי לתלמידים מתקשים באמצעות: סייעות , מרפאות בעיסוק,קלינאיות מטפלים באומנות וכו'(גם בעל יסודי)
 • מתן מענה לתלמידים מצטיינים ומחוננים.
slide14
המלצות קבוצת המשימה בנושא "מצוינות והישגים בחינוך"
 • 6. המלצות אופרטיביות
 • להקדיש שעה בבוקר לשעת חינוך.
 • לחדש ביקורי בית.
 • שינוי מערך השעות –הגדלת שעות חינוך ומתן שעות לטיפוח אינטליגנציות מרובות.
 • לבחון את האפשרות שמורה ילווה כיתה לפחות 3 שנים.
 • קביעת מורה עמית –מחליף קבוע למורה שנעדר\ת .
 • *בנושא ה"הישגיות האקדמית" לא הגיעו חברי הקבוצה להמלצות שיש לגביהן קונסנזוס –המלצות בנושא זה יינתנו ע"י חברת משאבי ידע במסגרת הדו"ח המסכם .
slide15
קבוצת המשימה- "ייחודיות ופתיחת אזורי רישום"
 • הנושאים המרכזיים בהם הקבוצה בחרה לעסוק :
 • באלו דרכים ניתן לשפר את מערכת החינוך בטבעון?
 • האם וכיצד ליצור סטנדרטיזציה של בתי הספר ולכמת תוצרים ותפוקות למדידה?
 • שאלת הרצף הפדגוגי- מהן ההשלכות של ההמלצות בראיית רצף גילאי? כיצד ישפיעו ההחלטות על כל המערכות?
 • המחיר של פתיחת אזורי רישום- משמעותה של תחרות (יתרונות וחסרונות).
 • האם פתיחת אזורי רישום בהכרח קשורה בייחודיות?
 • מהן האפשרויות השונות של ייחודיות?
 • מהם המקורות למשאבים ליישום ייחודיות של בתי הספר?
 • האם הייחודיות פוגעת באוטונומיה ובעצמאות של בתיה"ס?
slide16
קבוצת המשימה- "ייחודיות ופתיחת אזורי רישום"
 • הנושאים המרכזיים בהם הקבוצה בחרה לעסוק:
 • האם החינוך האנתרופוסופי יוצר שינוי דמוגרפי ושינוי במרקם הקהילתי של טבעון?
 • האם החינוך האנתרופוסופי יוצר פער בהיותו בית ספר לחינוך אקסקלוסיבי המעניק חינוך איכותי תמורת תשלום?
 • האם ניתן לשלב את החינוך האנתרופוסופי בחינוך הציבורי ולגשר בין הפרטי והציבורי.
 • האם ישנה חוסר פתיחות והסתגרות מצד הקהילה האנתרופוסופית?
 • האם בית הספר שקד מהווה אתגר/איום חינוכי ודמוגרפי בפני שאר בתי הספר בעיקר קריית עמל?
slide17

המלצות קבוצת המשימה בנושא "ייחודיות ופתיחת אזורי רישום"

 • 1.בבתיה"ס היסודיים יבוטלו רובעי הרישום ותאומץ השיטה של "בחירה מבוקרת".
 • בבחירה תינתן עדיפות לתלמידים , המתגוררים בקרבת ביה"ס
 • 20% מהתלמידים הלומדים מחוץ לאזור ישובצו עפ"י בחירתם הראשונה.
 • ניסוי ל-3 שנים כולל הערכה ובקרה, בתום 3 שנים ייבחן מחדש.
 • 2.פיתוח אוריינטציה ייחודית לכל מסגרת
 • בתי הספר יפתחו צביון וייחודיות בשיתוף צוותי החינוך,ההורים והקהילה
slide18

2. פיתוח אוריינטציה ייחודית לכל מסגרת-המשך:

הייחודיות תתבטא בגיוון תוכניות לימודים, מרחב בחירה למורים ולתלמידים, גיוון בדרכי הוראה,למידה והערכה וטיפוח גאוות יחידה.

לא יפתחו בתיה"ס ייחודיים ו/או כיתות על-אזוריות חדשות.

ביה"ס שקד ימשיך לפעול כייחודי ממלכתי רשמי ועל אזורי, עם לכל היותר 2 כיתות בכל שכבה ( בכפוף להסכמת משרד החינוך ותנאים פיסיים אפשריים).

3. יזמות שיווק ופרסום

המועצה תעודד ותאפשר פיתוח יוזמות חינוכיות וקהילתיות, תעודד תחרות ופעולות שיווק ומיתוג תוכניות בית ספריות .

המלצות קבוצת המשימה בנושא "ייחודיות ופתיחת אזורי רישום"

slide19

חלופות נוספות שנידונו:

השארת המצב הקיים

פתיחה מלאה של אזורי הרישום ומתן אפשרות לבחירה חופשית

המלצות קבוצת המשימה בנושא "ייחודיות ופתיחת אזורי רישום"

slide20
המלצות קבוצת המשימה בנושא:"מעורבות הורים וקהילה"
 • הנושאים המרכזיים בהם הקבוצה בחרה לעסוק :
 • מהי מידת המעורבות הנכונה של הורים? כיצד נבנה מעורבות מאוזנת ותורמת? באיזה תחומים?
 • כיצד בונים אמון ודיאלוג נכון בין הורים לצוותי החינוך?
 • כיצד שומרים על מעמדם המקצועי של השותפים בתוך הדיאלוג?
slide21

המלצות קבוצת המשימה בנושא:"מעורבות הורים וקהילה"

 • 1.כתיבת אמנה יישובית :
 • תכתב ע"י נציגי מוסדות חינוך, הורים ונציגות המועצה.
 • אמנה שתאפשר רב-גוניות ולא האחדה, מקום לכל הדעות.
 • האמנה תביא לידי ביטוי את המשותף ברוח החזון המשותף
 • האמנה תכלול צעדים אופרטיביים (כגון מס ילדים בכיתה, מתן ופירוט סמכויות ביה"ס )
 • 2.הקמת עמותת הורים יישובית לקידום החינוך והעשרתו .
slide22

3.הקמת צוותי גישור בית ספריים ויישוביים

4.מפגשי הורים מורים בסגנון "הבית הפתוח" כחלק מתרבות יישובית.

5. הקמת "שולחן עגול" פרואקטיבי שיאפשר שיח משתף ומשותף של הורים ואנשי חינוך:

לקבוע מראש כללים, תדירות ומסגרת.

על המועצה להעמיד בעל תפקיד קבוע ליישום ההחלטות של ה"שולחן העגול".

רציפות והתמדה בתהליך –תהליך ארוך טווח.

המלצות קבוצת המשימה בנושא:"מעורבות הורים וקהילה"

slide23
קבוצת המשימה –"טיפוח הגיל הרך"
 • הנושאים המרכזיים שהקבוצה בחרה לעסוק בהם:
 • הגדלה של שיעור הילדים בני הישוב הלומדים בישוב בגיל הרך
 • "זרמים וגישות שונות בחינוך" בחינוך בגיל הרך כגון החינוך האנתרופוסופי והקיבוצי.
 • מיתוג ושיווק המערכת החינוכית לגיל הרך.
 • המערכת הציבורית לעומת המערכת הפרטית בגיל הרך
 • הכנת הילדים לקראת מעבר לבית הספר -רצף עם מערכת החינוך היסודי, רצף בין מסגרות טרום גן למסגרות גן.
 • איתור ילדים עם בעיות התפתחותיות כבר בגן, התערבות בגיל צעיר, טיפול ע"י רווחה ושרות פסיכולוגי חינוכי.
slide24
קבוצת המשימה –"טיפוח הגיל הרך"
 • יום לימודים ארוך.
 • מענים חינוכיים וטיפוליים במסגרת הגן.
 • הקטנת מס' הילדים בגן ,והגדלת מס' המבוגרים.
 • ערכים.
 • תחזוקה פיסית.
 • אוטונומיה של הגננת.
slide25
המלצות קבוצת המשימה בנושא: "טיפוח הגיל הרך"
 • 1.שינויי היחס המספרי בין מבוגרים לילדים בגני הילדים
 • לכל 25 ילדים בגן להוסיף סייע/סייעת
 • הסייע/ת יוכשרו במהלך עבודתם בהיבטים פדגוגיים
 • קיימת הסכמה כי ההורים ישתתפו בעלות הוספת כוח אדם, מעבר ליכולת המועצה לממן תוספת כוח האדם הנדרשת.
 • ליצור תהליך של "שיווק" השתתפות ההורים במימון הפרויקט ברוח חינוך וולדוף.
 • בדיקת החוקיות של גביית תשלומי הורים (באחריות קבוצת המשימה "מעורבות הורים")
slide26
המלצות קבוצת המשימה בנושא: "טיפוח הגיל הרך"
 • 2.בניית קשר ממוסד בין גני הילדים לכיתות א' בבתי"ס הקולטים
 • יתקיימו ששה מפגשים שנתיים (במינימום) בין כיתות א' לגני הילדים סביב נושא כגון- ספורט, חגים ואירועים מיוחדים.
 • ריכוז כל הפרויקט ברמה יישובית יתקיים על ידי נציגת מחלקת החינוך, בשיתוף משרד החינוך ובשיתוף החינוך המשלים, באמצעות וועדה משותפת לגנים ולביה"ס הקולט.
 • הפעילות תתוכנן ותהייה באחריות רכזת הגיל הרך ורכזת טיפול בפרט בבתי הספר.
 • הקמת "מרחב גני" : חצר מותאמת וחדר שיכול לקלוט לפחות מחצית כיתה ובו ציוד של גן. בחדר תתקיים פעילות מאורגנת או חופשית עבור התלמידים בכיתות א' ב' ועבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וישמש כצהרון.
slide27
המלצות קבוצת המשימה בנושא: "טיפוח הגיל הרך"

3.הארכת יום הלימודים בגן כיחידה חינוכית.

יצירת רצף לימודי-חינוכי משעות הבוקר ועד שעות אחר הצהריים.

הרחבת המענה של הצהרונים בכל גני הילדים ובהתאם לצורכי ההורים.

גיוס סייע/ת משעות הבוקר ועד סיום יום הלימודים שתכיר את הילדים ותהווה דמות מוכרת לילדים הנשארים בצהרון.

בצהרון יעבדו אנשי מקצוע ,באחריות החינוך המשלים –מנהל גיל רך ומשפחה במתנ"ס.

slide28
המלצות קבוצת המשימה בנושא: "טיפוח הגיל הרך"

4. מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

בניית קשר ממוסד של העברת מידע בין הגנים לבתי הספר. (כפוף להנחיות משרד החינוך).

על פי דגם שפעל בעבר ביישוב- לערוך מיפוי ואיתור ילדים בעלי צרכים מיוחדים כבר בגיל שלוש, באחריות הרשות ובשיתוף השרות הפסיכולוגי ומרכז הלמידה.

בניית תוכנית טיפול מתאימה על פי צרכי תלמידים אלה.

להיעזר בפנסיונרים ובמתנדבים אחרים, בתחום המקצועות השונים כגון, קלינאיות תקשורת כדי להרחיב את המענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

slide29
המלצות קבוצת המשימה בנושא: "טיפוח הגיל הרך"

5. הרחבת האוטונומיה של הגננות בקביעת תוכניות הלימודים ובהעצמת הצוותים בגן.

תכנון השתלמויות ופעילויות בשיתוף המפקחת ממשרד החינוך והרשות המקומית.

ניצול 60 שעות ההשתלמות להגברת האוטונומיה ולהעצמת הצוותים, כפוף לדרישות משרד החינוך (אופק חדש) .

slide30
הצעד הבא - מה הלאה?

קבלת משוב על טיוטת דו"ח הביניים, ועריכת תיקונים בהתאם.

השלמת הדו"ח- תוספת המלצות "משאבי ידע" .

אישור הדו"ח ע"י מליאת המועצה.

איתור מנופי שינוי.

בניית מתווה ליישום.

slide31

תודה לכל השותפים בתהליך הכנת תכנית האב בחינוך בקרית טבעוןראש המועצה דויד אריאלי ,מנהל מחלקת החינוך יאיר אודם , מפקחי משרד החינוך, רשת אורט, צוותי החינוך בטבעון –מנהלים מורים, גננות ומחנכים, ראשי קבוצות המשימה, ואנשי הקהילה ,שהחינוך יקר להם ונמצא בראש מעייניהם !!!