slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diabetisk Ketoacidose (DKA) eller Ketonforgiftning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diabetisk Ketoacidose (DKA) eller Ketonforgiftning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Diabetisk Ketoacidose (DKA) eller Ketonforgiftning - PowerPoint PPT Presentation


 • 286 Views
 • Uploaded on

Diabetisk Ketoacidose (DKA) eller Ketonforgiftning. Hva er Ketonforgiftning? Tegn og symptomer Når kan man utvikle ketonforgiftning? Forebygging av ketonforgiftning Retningslinjer for testing. Agenda. Hva er ketonforgiftning?. Ketoacidose / Ketonforgiftning / DKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diabetisk Ketoacidose (DKA) eller Ketonforgiftning' - harley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Diabetisk Ketoacidose (DKA)

eller Ketonforgiftning

agenda
Hva er Ketonforgiftning?

Tegn og symptomer

Når kan man utvikle ketonforgiftning?

Forebygging av ketonforgiftning

Retningslinjer for testing

Agenda
ketoacidose ketonforgiftning dka
Ketoacidose / Ketonforgiftning / DKA

er en alvorlig og livstruende tilstand som kan ramme særlig type 1 diabetikere , men kan også forekomme blant type 2 diabetikere

er definert som en tilstand av ukontrollert diabetes som krever umiddelbar behandling av insulin og intravenøs væske

diabetes och ketoner

G

G

G

Diabetes och Ketoner
 • Om du har diabetes og mangler insulin kan dette føre til at cellene i kroppen ikke kan gjøre bruk av sukkeret i blodet
 • Insulin er nødvendig for å transportere sukker inn i cellene
 • Ved insulinmangel vil cellene trenge en alternativ energikilde
 • Fett vil nå brytes ned til energi i form av ketoner i leveren
 • Ketoner transporteres videre til hjerne, hjertet og muskelvev

Muskel

K

G

K

K

G

G

Lever

begreper
Begreper

Nedbrytning av fett i lever

Keton

 • De tre molekylene Acetoacetat, Beta-hydroxibutyrat og Aceton har alle en ketogruppe, og benevnes ketoner
 • Aceton er et keton. Acetoacetat och beta-hydroxibutyrat er syrer. Av praktisk grunner benevnes alle ”Ketoner”
 • Produktionen av ketoner skjer i leveren

For høy produksjon av ketoner fører til en tilstand som kalles ketose, en tilstand som normalt ikke er farlig.

Ukontrollert frisetting av ketoner kan derimot være risikabelt fordi blodets pH synker - man kan da få tilstanden Ketonforgiftning/ketoacidose/(DKA)

Keto-gruppe

Syre

Keton

Transport i blodet

Hämtat från Svenska Wikipedia

n r keton og sukkerniv i blodet stiger
Kroppen vil forsøke å stabilisere denne tilstanden ved å kvitte seg med både sukker og ketoner via urinen. I denne fasen kan man føle seg uvel og svært tørst Når keton og sukkernivå i blodet stiger

K

G

K

G

G

G

G

K

G

K

G

G

G

Urin

G

G

K

Acetoacetat

n r keton niv et i blodet stiger
- synker blodets pH - dvs. blodet blir surere (Acetoacetat och beta-hydroxibutyrat er syrer)

Dette fører til en tilstand av forgiftning i kroppen

Når keton nivået i blodet stiger

K

K

G

G

G

K

K

G

G

K

G

K

G

K

G

slide9

Forskjellen på Ketose och Ketoacidose

Ketoseer et forhøyet nivå av ketoner i blodet- og behøver ikke ha en ugunstig effekt på kroppen

G

G

K

G

K

G

Ketoacidose fører til at pH i blodet raskt endres mot et ugunstig nivå fordi ketoner frisettes ukontrollert og i for stort antall.

K

K

K

G

K

K

G

G

K

G

K

K

det finnes tre typer ketoner
Det finnes tre typer ketoner
 • Aceton har minst virkning på blodets pH. Den kan gi en typisk acetonlukt fra lungene i og med at den skilles ut som en gass fra lungene.
 • Acetoacetat skilles ut via urinen og kan oppdages ved bruk av urinsticks
 • Beta-hydroxybutyrate er den ketonen som måles i blodet vha. LX PLUS fordi den er en dominerende faktor ved ketonforgiftning

Acetoacetat

Finnes i blod/urin

Aceton

ß-hydroxybutyrat

(Brukes ikke i eergi produksjonen)

Skilles ut via lungene

Finnes i blodet

7. Bismuth E et al. Pediatr Diabetes 2007;8(S6):24-33

ved ketonforgiftning i kroppen

Økt produksjon av motregulerende hormoner (mot insulin) glucagon, cortisol, catecholmines, vekst hormone

Insulin mangel

Lever:

Perifert vev

fettvev

Lever

Økt

glukose produksjon

Redusert glukose opptak

økt produksjon av fettsyrer

keton produskjon

Glukosenivået stiger

Økt nivå av ketoner i blodet

Økt urinproduktion --> økt utskillelse av vann og salter

Ved Ketonforgiftning i kroppen

Uttørking og nedsatt almenntilstand

= KETOACIDOSE/forgiftning

6. Umpierrez GE et al. Treat Endocrinol 2003:2(2):95-108

tre typer av ketose forbrenning av fett
Tre typer av ketose/ forbrenning av fett
 • Forbrenning av fett ved sult kalles ketose
  • Når leverens energilager i form av glykogen minker og tar slutt, begynner leveren å bryte ned fett i form av ketoner(12-24 timers faste)f
  • Ketoacidose kan oppstå etter en natts faste, men kan lede til en alvorlig tilstand ved 3-14 dagers faste.
 • Alkoholrelatert ketoacidose
  • Kan skje hvis f. eks. en alkoholiker putselig slutter å drikke alkohol

uten samtidig matinntak. En tilstand som krever legehjelp.

 • Diabetisk ketoacidose med hyperglykemi
  • Kan oppstå hos en diabetiker ved insulinmangel eks.forårsaket av infeksjon eller stress, fordi stresshormonet glukagon kan motvirke effekten av insulin og bidra til forverring av tilstanden.
  • Resultatet kan bli økt produksjon av glukose i leveren som går ut i blodbanen og forårsaker for mye sukker i blodet, en tilstand kalt hyperglykemi. Her kan man få ugunstig høy produksjon av glukose samtidig med at for mye ketoner frigjøres fra leveren.
tidlige symptomer p ketonforgiftning
Hyppig vannlating

Tørste

Munntørrhet

Høyt blodsukker

Tidlige symptomer på ketonforgiftning
senare symptom
Hunger,sult

Kraftløshet

Pustevansker

Vondt i magen

Dehydrering

Senare symptom

Da nivået av ketoner stiger kan man kjenne lukten av aceton av pasientens pust.

8. Martin WJ In JA Myers, KA Millikan, TJ Saclarides (Eds., Common Surgical Diseases. Springer-verla New York 2008:363-365

personer i faresonen

Type 1

Diabetikere

Diabetes og infektion

Type 2 diabetikere som injiserer insulin (kan forekomme)

Barn og unge voksne med diabetes

Gravide med diabetes

Brukere av insulin-

pumpe

Personer i faresonen

11. Guerci B et al. Diabetes Metab 2005;31:401-406

slide18

Sykdom--> Mindre aptitt / oppkast

Redsel for hypo -->tar mindre insulin

sykdom--> høyner kortisol nivå

forhøyet kortisolnivå--> mer glukose ut i blodet

Hva skjer i en sykdomsperiode?

Å unnlate å ta insulin+ høyt blodsukker gir risiko for ketonforgiftning

7. Bismuth E et al. Pediatr Diabetes 2007;8(S6):24-33

barn og unge voksne
Barn og unge voksne

Ketonforgiftning er den vanligste årsaken til sykehus innleggelse og tilstander som kan lede til dødsfall for barn med diabetes. (1)

Kan skje med 5 til 13 per 1000 personer hvert år og er vanligere hos kvinner og barn. (5)

At frekvensen er høyere hos unge kvinner kan ha sammenheng med slanking og dette øker risikoen for ketonforgiftning. (9)

1. Laffel L. Endocrinol Metab Clin North Am 2000;29(4):707-723

5. Casteels K et al. Rev Endocr Metab Disord 2003;4(2):159-166

9. Hillman K. In A Gullo (Ed.), Anaesthesia, Pain

graviditet
Hos gravide kvinner med diabetes kan ketonforgiftning opptre hyppigere og ved lavere blodsukker verdier (3)

Dette fordi insulinet kan hemmes ved barnets behov for glukose samt ved graviditeshormoner

Ketonforgifting inntreffer hos hos 9% av gravide diabetikere og er en viktig årsak til for tidlige fødsler (med en dødelighet for barnet på 30-90 %)(19)

Graviditet

3. Yehia B et al. Hospital Physicians 2008:119-147

19. SchneiderM et al. Diabetes Care 2003;26(3):958-959

brukere av insulinpumpe
Brukere av insulinpumpe
 • Brukere av insulinpumpe kan ligge i faresonen for å utvikle etonforgiftning- særlig det første året fordi:
  • Insulinet har raskere men kortere virketid (uvant)
  • ikke nok erfaring med dosering
  • det kan oppstå feil i pumpesystemet

Resultater fra en svensk undersøkelse viser at brukere av pumpe rammes dobbelt så ofte av ketonforgiftning sammenlignet med de som bruker sprøyte ved injeksjon av insulin.

20. Hanas R et al. Pediatr Diabetes 2006;7(S4):32-38

21. Hanas R et al. Pediatr Diabetes 2009;10:33-37

slide22
kan inntreffe hos type 2 diabetikere

Kan skje ved kombinasjon av høy insulinresistens samt mangel på insulinproduksjon.

Kan være livstruende hvis pasienten har en høy alder og dårligere nyre og hjerte funksjon

Ketonforgiftning hos type 2 diabetikere

slide23

Økende frekvens av ketonforgiftning ved type 1 diabetes

 • Over 11 % av diabetikere med ype 1 diabetes har opplevd ketonforgiftning de seneste 5 år.
 • Dette svarer til 10 % økning siden 2003-2004.

23. The NHS Information Centre, National Diabetes Audit Executive Summary 2008-2009: 16

slide25
Du kan forebygge ved å egenteste ketoner i blodet. Å oppdage tilstanden på et tidlig tidspunkt er nødvendig for å få riktig behandling i en tidlig fase.

(2009 ISPAD Guidelines)

(Diabetes Nutr Metab. 2003 Oct-Dec;16(5-6):312-6)

Forebygging av ketonforgiftning

Økt bevissthet om hvordan du kan forebygge tilstanden og egen testing vil være et viktig bidrag for å redusere sykehusopphold pga. ketonforgiftning. (14)

14. Laffel LM et al. Diabet Med 2005;23(3):278-284

slide26

Tiltak for å forebygge

Anefalte strategier

 • lær om din diabetes
 • gjør egenmåling av blodsukker
 • gjør egenmåling av blodketoner
 • husk å dosere insulin høyt nok ved infeksjoner
 • bruk rasktvirkende behandlingstrategier ved sykdom
 • bruk flytende og raskt absorberte dietter ved sykdom
 • minske dosen med insulin heller enn å kutte ut dosering ved sykdom
 • god opplæring til brukere av insulinpumper
 • risikopasienter bør følges opp

14. Laffel LM et al. Diabet Med 2005;23(3):278-284

slide27

Dette kan vi hjelpe deg med!

 • informasjon
 • egenmåling av glukose
 • egenmåling av ketoner
najonale retningslinjer sverige
Najonale retningslinjer (Sverige)
 • Høyrisiko pasienter:

Slutsats om åtgärdens effekt *

  • För patienter med ökad risk för diabetisk ketoacidos ger mätning av blodketoner (beta-hydroxybutyrat) en patientnytta som är större än olägenheten (konsensus)
 • Kostnaderna/besparingar för DKA har inte omfattats i Socialstyrelsens utredning för riktlinjerna
ulike risikogrupper

Type 1

Diabetiker

Diabetes med infeksjon/ sykdom

Typ 2 diabetiker som behandles med insulin

Barn og unge vosne med diabetes

Gravide med diabetes eller graviditets diabetes

Insulinpumpe

-brukere

Ulike risikogrupper

11. Guerci B et al. Diabetes Metab 2005;31:401-406

slide31

Mäter aktuell nivå i blodet

Fördröjning av mätvärdet (ca 60 min)

Mäter ß-hydroxybutyrat som är den viktigaste av ketonkropparna i DKA

Mindre interferenser

större risk för interferens från mediciner och vitamin C

Mäter acetoacetate mindre viktig för DKA

Kvantitativ avläsning

Semi-kvantitativa resultat uppskattade via en färgskala

Värdet opåverkat av vätskeintag

Värdet beror av vätskeintag

Test i blod rekommenderas av ADA...

Enkel och snabb testmetod

Mer komplicerad, kräver urinprov

...framför test i urin

ADA rekommenderar ketontest i blod istället för i urin

BLOD

URIN

det anbefales teste for ketoner

hvis du føler deg uvel og ved oppkast

hvis du har vedvarende høye sukkernivåer

i stressfulle perioder

Det anbefales å teste for ketoner

5. Casteels K et al. Rev Endocr Metab Disord 2003;4(2):159-166

9. Hillman K. In A Gullo (Ed.), Anaesthesia, Pain

slide33

Nei

Normal

under 6.0 mmol/L

Øket verdi

6.0 - 10.0 mmol/L

Nei

Høy verdi

10.0 – 13,9 mmol/L

Kontroller

glukose med 2-4 timers intervall til nivået er under 10

Svært høy

över 13,9 mmol/L

Kontroller sukker/ketoner med 1-2 timers intervall.

Kontakt lege umiddelbart.

Når bør du teste ketoner ved høy glukose?

Glukosnivå

Testa ketoner?

Hanås R: Type 1 Diabetes. Class Publishing, London, 2004 samt behandlingsriktlinjerna publicerade av Rewers o.a. ISPAD

slide34

Retningslinjer for behandling av barn

keton/sukker-nivåer i blodet for barn

Hanås R: Type 1 Diabetes. Class Publishing, London, 2004 samt behandlingsriktlinjerna publicerade av Rewers o.a. ISPAD

sammendrag
SAMMENDRAG
 • Ketonforgiftning (Diabetisk ketoacidose eller DKA) er en alvorlig og livstruende tilstand hos diabetikere
 • De som tilhører risikogruppen er Type-1 diabetikere, barn og unge, pumpebrukere, gravide og syke diabetikere
 • Ketonforgiftning kan forebygges ved egenmåling av glukose og ketoner i blodet
 • Det anbefales å måle ketoner i tillegg til glukose ved svært høye glukosenivåer i blodet
references
1. Laffel L. Endocrinol Metab Clin North Am 2000;29(4):707-723

2. Wolfsdof J et al Pediatr Diabetes 2009:10(S12):118-133

3. Yehia B et al. Hospital Physicians 2008:119-147

4. Data from Centers or Disease Control and Prevention (CDC): http://www.cdc.gov/diabetes/statistics/dkafirst/fig.1.htm

5. Casteels K et al. Rev Endocr Metab Disord 2003;4(2):159-166

6. Umpierrez GE et al. Treat Endocrinol 2003:2(2):95-108

7. Bismuth E et al. Pediatr Diabetes 2007;8(S6):24-33

8. Martin WJ In JA Myers, KA Millikan, TJ Saclarides (Eds., Common Surgical Diseases. Springer-verla New York 2008:363-365

9. Hillman K. In A Gullo (Ed.), Anaesthesia, Pain

10. Wallace TM et al. QJM 2004;97(12):773-780

11. Guerci B et al. Diabetes Metab 2005;31:401-406

12. Meas T et al. Diabetes Metab 2005;31(3 Pt 1):299-303

References
references1
13. Laffel L. Manag Care 2004;13(S4):15-18

14. Laffel LM et al. Diabet Med 2005;23(3):278-284

15. Charles RA et al. Singapore Med J. 2007;48(11):986-989

16. Smaldone A et al. Diabetes Care 2005;28(9):2082-2084

17. Brink S et al. Pediatr Diabet 2009;10(12): 146-153

18. NICE 2004, British Society of Paediatric Endocrinology and Diabetes 2009

19. SchneiderM et al. Diabetes Care 2003;26(3):958-959

20. Hanas R et al. Pediatr Diabetes 2006;7(S4):32-38

21. Hanas R et al. Pediatr Diabetes 2009;10:33-37

22. Trachtenbarg DE. AM Fam Physician 2005;71(9):1705-1714

23. The NHS Information Centre, National Diabetes Audit Executive Summary 2008-2009: 16

References