z pisy bakal sk ho studia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zápisy bakalářského studia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zápisy bakalářského studia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 73

Zápisy bakalářského studia - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Zápisy bakalářského studia. T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci. Osnova. Harmonogram dne Studijní programy a plány Požadavky na absolvování Harmonogram semestru Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zápisy bakalářského studia' - harlan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z pisy bakal sk ho studia

Zápisybakalářského studia

T. Kubálek

proděkanpro pedagogiku a informatizaci

osnova
Osnova
 • Harmonogram dne
 • Studijní programy a plány
 • Požadavky na absolvování
 • Harmonogram semestru
 • Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním)
 • O škole a fakultě (budovy, fakulty, osoby)
 • Výuka na VŠE (jazyková, informatická výuka, registrace, zápisy, tělesná výchova)
 • Život v Praze
 • Internetové kontakty a CD FPH
harmonogram dne

1

Harmonogram dne

posluchárnaA

posluchárnaB

nová

aula

studijn programy a pl ny studijn programy na v e

2

Studijní programy a plányStudijní programy na VŠE
 • bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r. 1998 a od r. 2001)– délka 3 roky
 • magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky
 • magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r. 1999 a 2000) – délka 5 roků
 • doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky
p esn ozna en studovan ho programu
Přesné označení studovaného programu
 • kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208R
 • název studijního programu:Ekonomika a management
 • název studijního oboru:Podniková ekonomika a management
literatura ke studijn mu programu
Studijní programy a další informace FPH(asi 40 Kč, 1 x ročně,26. 8. 2002 pouze dlemimopražskýchobjednávek)

Vedlejší specializace(asi 40 Kč, 1 x ročně)

Nabídka předmětů(20 Kč, 1 x ročně)

Nabídka kurzů(10 Kč, 2 x ročně)

Vzorový studijní plán(zdarma, 2 x ročně)

Literatura ke studijnímu programu
po adavky na absolvov n bakal sk ho studia

3

Požadavky na absolvování bakalářského studia
 • dosáhnout 125 kreditů v předepsané struktuře
 • složit 7 bakalářských zkoušek
 • složit 1 státní bakalářskou zkoušku
 • obhájit bakalářskou práci
 • získat 2 zápočty za tělesnou výchovu
po adavky sp n ho studia bakal sk ho studijn ho programu

>=10

>=30

>=30

>=30

>=30

>=30

>=30

>=30

Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list.

>=5 bak. zk.

>=3 bak. zk.

standardní délka: 3 roky, maximálně: 4 roky

>=7 bak. zk.

Požadavky úspěšného studia bakalářského studijního programu

možnost přerušit až na 4 semestry, celkovádoba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů

uznané

omluvené

p edm t
Předmět
 • Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PE_101 (Podniková ekonomika - základy).
 • Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně), např. 2 kredity.
 • Výuka je realizována formou přednášek a cvičení.
 • Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (XX000, 00YYY, XXYYY, 00000).
 • Každý předmět má garanta.
 • Některé předměty navazují na jiné předměty.
 • Info o předmětech a kurzech http://vyuka.vse.cz
ukon en p edm tu
Ukončení předmětu
 • Forma
  • zápočet (výsledky: započteno, nezapočteno, omluveno)
  • zkouška (výsledky: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl, omluveno)
 • Omluvy
  • u učitele
  • po skončení zkouškového období u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u studijních referentek
kredity
Kredity
 • kreditní poukázky použité

= kredity získané

+ kredity ztracené

+ kredity vynaložené v běžném semestru

+ kredity odebrané při uznávání

 • rezervní kredity
  • počet:
   • 20 kreditů pro celé bakalářské studium
  • využití:
   • na další předměty nad rámec 125 kreditů
   • na opakování předmětů
kredity zapo itateln za posledn 2 semestry
Kredity započitatelné za poslední 2 semestry

Povinnost získat 30 kreditů

Kredity získané za:

 • úspěšně absolvované předměty na VŠE
 • uznané předměty, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na jiné VŠ

Nezapočítávají se:

 • kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol, pokud studenta VŠE ke studiu nevyslala
uzn v n p edchoz ho studia dost do 16 9 2002
Uznávání předchozího studia (žádost do 16. 9. 2002)

Neuznávají se:

 • předměty s výsledkem zkoušky 3
 • předměty složené před více než 3 roky
 • předměty v předchozím studiu uznané
 • předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE101)

Uznávání předmětů je zpoplatněno(100 Kč za předmět)

p edepsan struktura kredit
Předepsaná struktura kreditů
 • celoškolsky povinné předměty (cP: 58 kreditů, z toho 14 kreditů za jazykové předměty)tělesná výchova a sporty (2 zápočty bez kreditů)
 • celoškolsky volitelné předměty ve skupinách(6 kreditů), z každé skupiny alespoň 1 předmět:
  • cEKH: Ekonomické a humanitní předměty
  • cEXI: Exaktní a informatické předměty
 • oborově povinné předměty (oPEP: 32 kreditů)
 • oborově volitelné předměty (oPEV)
 • celoškolsky volně volitelné předměty (cVV)za oPEV a cVV celkem 29 kreditů, z toho alespoň15 kreditů v oPEV a alespoň 6 kreditů v cVV
p edm ty bak studia povinn celo kolsky
Předměty bak. studiapovinné celoškolsky
 • Ekonomie (8)
  • Mikroekonomie, Makroekonomie
 • Základy podnikového hospodářství (6)
  • Podniková ekonomika, Management, Marketing
 • Základy podnikových financí (2)
 • Matematika (6)
 • Právo (4)
 • Účetnictví (6)
 • Finance (4)
  • Peníze, banky a finanční trhy, Veřejné finance
 • Statistika (6)
 • Informatika (4)
p edm ty bak studia jazykov
Předměty bak. studiajazykové
 • První jazyk – pokročilí (8)
  • Úroveň PC (zápočet)*
  • Úroveň PD (zápočet)*
  • Úroveň PE (zápočet)
  • Bakalářská zkouška
  • Úroveň PF
 • Druhý jazyk - začátečníci (6)
  • Úroveň ZA (zápočet)*
  • Úroveň ZB (zápočet)
  • Úroveň ZC (zkouška)

* Úrovně PC, PD, ZA, ZB není nutné absolvovat, ušetřené kredity lze použít na studium dalších jazykových předmětů či jiných odborných předmětů

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština, italština, švédština, arabština, ruština, pro cizince: čeština

p edm ty bak studia povinn fakultn
Předměty bak. studiapovinné fakultně
 • Podniková ekonomika (4)
 • Marketing (2)
 • Logistika (4)
 • Personální řízení (4)
 • Motivace pracovního jednání (2)
 • Řízení výroby (4)
 • Podnikání v malé a střední firmě (2)
 • Management kvality, environmentu a bezpečnosti (2)
 • Nákladové účetnictví (4)
 • Operační výzkum (4)
p edm ty bak studia voliteln fakultn
Předměty bak. studiavolitelné fakultně
 • Nabídka 51 předmětůvětšinou dvoukreditních
 • katedra logistiky (2)
 • katedra managementu (17)
 • katedra marketingu (6)
 • katedra mikroekonomie (3)
 • katedra personalistiky (6)
 • katedra podnikové ekonomiky (8)
 • katedra psychologie a sociologie řízení (1)
 • katedra řízení výroby (6)
 • katedra práva (2)
p edm ty bak studia voliteln celo kolsky
Předměty bak. studiavolitelné celoškolsky
 • Nabídka 765 předmětů(z toho 66 předmětů FPH)většinou dvoukreditních
p edm ty bak studia rezervn kredity
Předměty bak. studiarezervní kredity

Využití

 • opakování předmětů(pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny)
 • studium předmětů magisterského navazujícího studia v závěru bakalářského studia
 • studium dalších předmětů
bakal sk zkou ky
Bakalářské zkoušky
 • EKN Ekonomie (2 předměty, 6 kreditů, 1. semestr)
 • MAT Matematika (2 předměty, 8 kreditů, 2. semestr)
 • PRA Právo (2 předměty, 4 kredity, 2. semestr)
 • ZUC Účetnictví (2 předměty, 6 kreditů, 3. semestr)
 • Jazyk (3 předměty, 6 kreditů, 3. semestr)
 • ZST Statistika (2 předměty, 6 kreditů, 4. semestr)
 • ZFI Finance (2 předměty, 4 kredity, 4. semestr)
 • ZPH Základy podnikového hospodářství (3 předměty, 6 kreditů, 6. semestr) – státní bakalářská zkouška
 • obhajoba bakalářské práce (6. semestr)
skl d n bakal sk zkou ky
Skládání bakalářské zkoušky
 • Podmínkou vykonání je získání kreditů ze všech jejich předmětů.
 • Zápis na termín bakalářské zkoušky se provádí prostřednictvím počítače (http://nb.vse.cz/regzap).
 • Skládá se ústně, nebo písemně a ústně.
 • Bakalářskou zkoušku lze opakovat maximálně dvakrát. Opakování je možné nejdříve po 2 týdnech. Ústní část opakované zkoušky musí být před komisí.
slide33
Úskalí
 • Neúspěch u třetího termínu bakalářské zkoušky.
 • Nesplnění počtu 30 započitatelných kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech (popř. 10 započitatelných kreditů po 1. semestru).
 • Nesplnění stanoveného počtu bakalářských zkoušek:
  • po 3. semestru minimálně 3 bakalářské zkoušky,
  • po 5. semestru minimálně 5 bakalářských zkoušek,
  • po 7. semestru minimálně 7 bakalářských zkoušek.

Uznané bakalářské zkoušky se nezapočítávají.

 • Vyčerpání rezervních kreditů.
harmonogram semestru

4

Harmonogram semestru
 • výuka: 16. 9. 2002 – 20. 12. 2002(první týden je lichý)
 • zkoušky, zapisování zápočtů a zkoušek:do 22. 1. 2003
 • bakalářské zkoušky: 20. 1. – 7. 2. 2003(dále 2. 6. – 20. 6. a 1. 9. – 19. 9. 2003)bakalářské zkoušky je možné skládat i v průběhu semestru
 • pá 28. 10. 2002: státní svátek
 • začátek výuky v letním semestru: 10. 2. 2003
speci ln situace p eru en studia

5

Speciální situacePřerušení studia
 • Je možné až po 1. semestru(s výjimkou závažných zdravotních důvodů)
 • Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky
 • Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky
 • O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou).
 • V době přerušení není osoba studentem. Musí si mj. platit zdravotní pojištění. Registrace předmětů na další semestr je možná již v průběhu přerušení.
problematick situace
Problematické situace
 • Podmíněný zápispři nesplnění podmínek zápisu do dalšího semestru může výjimečně povolit děkan a to nejvýše dvakrát za studium
 • Přesažení délky studia o 1 rokplacení poplatku měsíčně 2400 Kč
 • Studium druhé VŠ také zpoplatněno (ročně 2900 Kč)
 • Ukončení studia
  • neúspěch při třetím pokusu u bakalářské zkoušky
  • neoprávněný zápis do vyššího semestru
  • opakované nevyužití práva na zápis po přerušení
 • Zanechání studia
dal formy a druhy studia
Další formy a druhy studia
 • Prezenční, kombinovaná a distanční forma studiaPřestup z jedné do druhé formy studia není možný.
 • Mimořádné studiumExistuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium.Za každý kredit se platí 700 Kč.Studovat lze pouze malou část předmětů.
 • Přestup povoluje děkan, na jehož fakultě je student zapsán, po dohodě s děkanem fakulty, na níž student hodlá pokračovat ve studiu.
diplom s vyznamen n m
Diplom s vyznamenáním

obdrží ti studenti, kteří během BS:

 • dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně,
 • z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno",
 • státní závěrečnou bakalářskou zkoušku i obhajobu závěrečné bakalářské práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně",
 • bakalářské studium, včetně složení všech bakalářských zkoušek a obhajoby bakalářské práce absolvují za 6 semestrů.
stipendia
Stipendia
 • prospěchové
  • Děkan každoročně vypisuje podmínky pro udělení (zpravidla studijní průměr do 1,5).
 • mimořádné
  • za vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost, a výsledky
  • za vynikající výsledky celého studia
  • sociální aj.
 • doktorské
ivot s fakultou

Bc.

Ing.

 • 125 kreditů
 • 7 bakalářských zkoušek
 • 1 státní bakalář. zkouška
 • bakalářská práce
 • 72 kreditů
 • 4 státní zkoušky
 • diplomová práce

Předání bak. diplomu

Promoce

Zápis do 1. ročníku

Imatrikulace

bakalářské

studium

3 – 4 roky

magisterské

navazující

studium

2 – 3 roky

další3 roky

Ph.D.

Život s fakultou

Den otevřených dveří

Přijímací zkoušky

z pisy bakal sk ho studia1

Zápisy bakalářského studia

Lenka Švecová

tajemnice pro studentské záležitosti

o kole a fakult budovy v e

6

O škole a fakultěBudovy VŠE
 • Žižkov
  • stará budova (SB)
  • nová budova (NB): posluchárny A – D, stará aula (AULA), nová aula (MAX, NAULA)
  • menza (ME)
  • provoz školy na Žižkově
   • všední dny 6.00 až 22.00
   • sobota 7.00 až 17.00
 • Jižní Město (JM)
  • provoz školy na Jižním Městě
   • všední dny 6.00 až 22.00
   • sobota 7.00 až 18.00
sch ma fph 3 patro nov budovy
Schéma FPH(3. patro nové budovy)

studijníreferentky

T. Kubálek (NB 309)

KMIE

KPSŘ

L. Švecová (NB 310)

385a

376

367

373

KP

   

KMIE

děkanát

schody

KŘV

KPE

KM

326

304

stará budova

výtah

327

347

NB 379 – NB 382

KM

KPE

zased.

KMG

Inf. stř.

KLOG

schody

ji n m sto
Jižní Město

budova VŠE na JM

menza

fakulty v e
Fakulty VŠE
 • F1: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)
 • F2: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)
 • F3: Fakulta podnikohospodářská (FPH)
 • F4: Fakulta informatiky a statistiky (FIS)
 • F5: Fakulta národohospodářská (FNH)
 • F6: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci (FMH)
akademi t funkcion i
rektorkadoc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

pět prorektorů

studijní a pedagogická činnost (doc. Zadražilová)

zahraniční vztahy a public relation (doc. Hořejší)

rozvoj a informační systém (doc. Ivánek)

věda a výzkum (doc. Patočka)

finanční politika a vztahys praxí (doc. Nováková)

Akademičtí funkcionáři
veden fakulty
Vedení fakulty
 • děkanprof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
 • proděkan pro pedagogiku a informatizacidoc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
 • proděkan pro věduprof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček, CSc.
 • proděkan pro zahraniční vztahydoc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
 • tajemnice fakultyIng. Martina Soukupová
zastoupen student a pomoc student m
Zastoupení studentů a pomoc studentům
 • tajemnice pro studentské záležitostiLenka Švecová (NB 310)e-mail: Lenka@vse.czpomoc studentům při různýchnestandardních studijních situacích- kam, jak a na koho se obrátit
 • akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů)
 • akademický senát VŠE (1 student za FPH)
 • Informační středisko FPH (NB 340)
 • psychologická poradna (SB 117)
 • konzultační hodiny učitelů
 • práce ve funkci „pomocná vědecká síla“ (pomvěd)
studijn referentky
Studijní referentky
 • po, st 8.30 – 11.30, 13 – 15pá 8.30 – 11.30
 • Alena Humešová (NB 379)A – Hk
 • Miluše Ježková (NB 380)Hl – M
 • Růžena Vojířová (NB 381)N – Su, stipendia
 • Ivana Skalická (NB 382)Sv – Ž
poradce pro studium v zahrani
Poradce pro studium v zahraničí
 • doc. Ing. Jindřich Soukup, CSc.e-mail: Soukup@vse.cztelefon: (02) 24095 307
 • Před výjezdem za účelem studia v zahraničí je třeba kontaktovat doc. Soukupa v jeho konzultačních hodinách na katedře mikroekonomie.
 • základní dokumenty:
  • Learning Agreement
  • Žádost o uznání předmětů studovaných v zahraničí
studijn v jezdy do zahrani
Studijní výjezdy do zahraničí
 • CEMS Master´s Degree
 • M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration
 • studium jednoho semestru na některéz partnerských univerzit
 • požadavky
  • dobré studijní výsledky,
  • výborná znalost jazyka,
  • dobrá motivace.
 • další informace:http://nb.vse.cz/ozs
v uka na v e v uka jazyk

7

Výuka na VŠEVýuka jazyků
 • čeština pro cizince, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, portugalština, švédština, čínština, arabština
 • 8 kreditů za 1. jazyk - PC, PD, PE, PF
 • podmínkou přihlášení na soubornou zkoušku je zápočet z úrovně PE
 • 6 kreditů za 2. jazyk - ZA, ZB, ZC
 • volitelně - OA, OB, OC a další kurzy
v uka informatiky
Výuka informatiky
 • povinně Základy práce na PC
  • INF101 (cP)
  • INF102 (cEXI) - po absolvování do cP
  • rozdíl viz http://nb.vse.cz/~kunstova
 • volitelné předměty
  • počítačové katedry IT, IZI a SA
  • PM_351, PM_352, PM_353  ECDL
 • 11.9.2002 (9.00) - JM103, JM104, JM105
  • vstupní soustředění
po ta ov u ebny
Počítačové učebny
 • nutná identifikační karta a uživatelské jméno
 • uživatelské jméno … xpppj99@vse.cz
  • bližší informace na vstupním soustředění
   • 11.9.2002 od 9.00 na JM103, JM104 a JM105
 • studovny na Žižkově (http://kumbal.vse.cz/studovny)
  • počítačové studovny v suterénu SB
  • počítačové učebny - 1. patro, 2. patro SB
  • počítače na chodbách - 1., 2. a 3. patro SB
 • počítačové učebny na Jižním Městě (http://jms.vse.cz/sit)
  • ve vestibulu budovy A
  • 3. patro budovy B
 • počítače na kolejích (http://kumbal.vse.cz/jarovnet)
registrace a z pisy
Registrace a zápisy
 • Registrace – student projevuje zájem
   • Na PC učebnách registruje ident, kurz a skupinu.
   • Registrace je závazná z hlediska počtu akceptovatelných kreditů.
 • Zápis – přizpůsobení nabízené kapacitě
   • Automatizovaný zápis (dle počtu získaných a ztracených kreditů) a zápis na PC učebnách.
   • Zápis je ve 3 kolech.
   • Dodatečné zápisy po druhém týdnu výuky.
   • Po skončení vytištěn zápisový list, který student podepíše u studijní referentky.
   • Registrace a zápis mimosemestrálních kurzů na katedrách.
   • Registrace i zápis možné přes Internet (http://nb.vse.cz/regzap).
registrace a z pisy1
Registrace a zápisy
 • registrace
  • 26. – 28. 8. 2002, 8 – 20 h registrace(26. 8. 2002 odpoledne s asistencí dle kruhů)
 • zápisy
  • 1. kolo: st 4. 9. 2002, 8 – 21 h
  • 2. kolo: po 9. 9. 2002, 8 – 21 h
  • 3. kolo: pá 13. 9. 2002, 8 – 21 h
 • možné korekce ještě první dva týdny výuky
identifika n karta
Identifikační karta
 • jednoznačná identifikace každého studentaa pracovníka školy
 • přístup do studoven, počítačových učeben, knihovny a menzy
 • 2 varianty
  • multifunkční ID - 200 Kč
  • multifunkční ID s licencí ISIC - 300 Kč
 • další informacehttp://www.vse.cz/karty
t lesn v chova
Tělesná výchova
 • povinnost získat 2 zápočty (minimálně jedenz nich za semestrální kurz)
 • Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS)
  • Štěpánská 18, Praha 1
 • zápis do kurzů TV
  • 11. 9. 2002, 11.00-13.00, JM 158 - 189
 • letní a zimní výcvikové kurzy
ivot v praze literatura

8

Život v PrazeLiteratura
 • knihovna a studovna http://ciks.vse.cz
  • Žižkov - mezanin SB (SB M27)
  • Jarov - mezi bloky F a G
  • Jižní Město - suterén budovy B (JM 352)
 • jiné knihovny pro Praze
 • prodejna skript – SB (SB 35), JM (0112)http://www.vse.cz/studium/prodejny
 • prodejna Ekopress (před starou aulou)
 • antikvariát (SB 403) http://antik.vse.cz
stravov n
Stravování
 • Každý student má nárok na dotované jídlo ve všech menzách po celé Praze na základě předložení kupónů.
 • Menza na Žižkově - karta, systém objednávek min. na 1 den dopředu (jídelní lístek: http://www.vse.cz/menza)
 • Menza na Jižním Městě
 • Menza na Jarově
 • Menza v Opletalově ulici
koleje
Koleje
 • Koleje na Jarově (tram č. 9 směr Spojovací)
  • Jarov I (C, D, E) a Jarov III G - Strážní
  • Jarov I (A, B) a Jarov III F - Chmelnice
  • Jarov II - Kněžská Luka
 • Koleje na Jižním Městě
  • autobusy 177, 145 do stanice Volha
  • Volha, Sázava, Vltava, Otava, Blanice
 • Rooseveltova kolej
  • tramvaj č. 5 – Výstaviště
koleje1
Koleje
 • kolejní rada na každé koleji
 • centrální kolejní rada
  • http://kumbal.vse.cz/kr/
 • vedoucí ubytovatelka pí. Horáčková
  • http://suz.vse.cz
 • ubytování cizinců
  • http://www.karlos.cz
  • http://suz.vse.cz
doprava
Doprava
 • MHD v Praze
  • průkazka (formulář s oranžovým pruhem)
  • vyplňuje se IČO školy
  • integrovaná doprava (i některé vlaky po Praze)
 • důležité linky
  • tram č. 5, 9, 26 do stanice Husinecká
  • autobus č. 135 do stanice Nám. W. Churchilla
  • autobusy č. 145, 177 do stanice Volha (JM) ze stanic metra C - Chodov a Opatov
 • aktuální stav viz http://www.dp-praha.cz
internetov kontakty a cd fph internetov kontakty
WWW stránky

http://fph.vse.cz

http://vyuka.vse.cz

http://vysledky.vse.cz

http://pes.vse.cz

http://nb.vse.cz/regzap

http://www.vse.cz

diskusní skupina

news.vse.czvse.fakulta-3

e-mail

kubalek@vse.cz

lenka@vse.cz

humesova@vse.cz

jezkovam@vse.cz

vojirova@vse.cz

skalicka@vse.cz

9

Internetové kontakty a CD FPHInternetové kontakty
cd fph
CD FPH
 • pro zájemce o studium, pro nověpřijaté studenty, pro další zájemce o FPH
 • více než 600 stránek, 500 fotografií,4 videosekvence
 • hypertextový průvodce kreditním systémem
 • sborník konference fakulty, ukázky skript vyšlých v roce 2001 ve formátu PDF
 • ukázky výukových materiálů učitelů, prezentací studentů na odborných seminářích
 • cena: 69 Kč (26. 8. 2002 možno koupit i bez předchozího objednání)
struktura cd fph
FPH

pro zájemce o studium

pro přijaté studenty

nostrifikace

pedagogika

věda

zahraniční vztahy

informatizace

katedry

učitelé a zaměstnanci

orgány fakulty

publikační aktivity

komunikace se studenty

akademické obřady

napsali o fakultě

historie FPH

VŠE

Studijní program

Právní předpisy

Zákon o VŠ

Kde najít VŠE a její části

Praha a její okolí

Užitečné WWW stránky

Ovládání a realizace CD

Struktura CD FPH