1 / 15

Які джерела енергії використовує людство?

Які джерела енергії використовує людство?. Група “Реалісти”. Навчальний проект. Енергія – головна складова життя людини. Одним з досконалих видів енергії є електроенергія. Її широке застосування обумовлене такими фактами:. Традиційні джерела енергії. Недоліки : Забруднення атмосфери

harlan
Download Presentation

Які джерела енергії використовує людство?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Які джерела енергії використовує людство? Група “Реалісти” Навчальний проект

 2. Енергія – головнаскладоважиттялюдини

 3. Одним з досконалих видів енергії є електроенергія Її широке застосування обумовлене такими фактами:

 4. Традиційні джерела енергії Недоліки: Забруднення атмосфери Перегрів водойм скидовими водами Використання невідновлюваних ресурсів Переваги: Низька вартість спорудження Використання різноманітного палива Територіальна незалежність

 5. Традиційні джерела енергії Переваги Використання відновлюваних джерел енергії Відсутність забруднення атмосфери Мала собівартість електроенергії Недоліки Затоплення великих площ Зміна кліматичних умов регіону Порушення біоценозу Велика вартість будівництва

 6. Традиційні джерела енергії • Атомна електростанція • Атомна (ядерна) енергія перетворюється на електричну. • АЕС працює на ядерному паливі 233U,235U,239Pu Недоліки: Висока небезпека забруднення оточуючого середовища Висока вартість спорудження Залежність тільки від одного виду палива Переваги: Використання енергомісткого пального Паливо може використовуватись двічі

 7. Альтернативні джерела енергії Переваги Тарифи на Сонце ніколи не змінюються Не забруднює довкілля . Недоліки Використання великих площ землі під електростанції

 8. Альтернативні джерела енергії Переваги Тарифи ніколи не змінюються Не забруднює довкілля Не потрібне паливо . Недоліки Великі площі землі поблизу електростанції - непридатні Вітер дує нерівномірно Інфразвуковий шум

 9. Альтернативні джерела енергії . Недоліки: - низька термодинамічна якість; - необхідність використання тепла біля місця видобування; - вартість спорудження свердловин виростає зі збільшенням глибини. Переваги: Геотермальну енергію отримують від джерел тепла з великими температурами.

 10. Альтернативні джерела енергії .

 11. Виробництво електроенергії в Україні

 12. Атласенергетичнихресурсів Електростанції фактичною потужністю більше 50 МВт, лінії та підстанції

 13. Схема передачіелектроенергіїспоживачеві

 14. О т ж е … Енергетична стратегія України визначає такі перспективні напрямки розвитку джерел енергії: • біоенергетика, • видобуток та утилізація шахтного метану, • використання вторинних енергетичних ресурсів, • вітрової і сонячної енергії, • теплової енергії довкілля, • освоєння економічно доцільного гідропотенціалу малих річок України. Потрібна програма, яка б на державному рівні координувала участь всіх зацікавлених сторін: окремих громадян, бізнес структури, урядові установи, наукові, промислові та громадські організації. Дякуємо за увагу

 15. Використані джерела • http://refs.co.ua/74013-Proizvodstvo_peredacha_i_ispol_zovanie_elektroenergii.html • http://www.energetyka.com.ua/old/persha-u-sviti-komercijna-sonyachna-elektrostanciya-shho-pracyuye-cilodobovo-i-v-bud-yaku-pogodu.html • http://uk.wikipedia.org/wiki/

More Related