html5-img
1 / 11

Офат ҳо дар соли 2011

Офат ҳо дар соли 2011. Чолишҳо Пешравиҳо Сабақҳо Дурнамо. Elizabeth Ferris , Co-Director, Brookings-LSE Project on Internal Displacement . Daniel Petz , Senior Research Assistant on Natural Disasters, Brookings-LSE Project on Internal Displacement. На ҷоти ҳаётҳо, тағйири нигоҳҳо.

harlan
Download Presentation

Офат ҳо дар соли 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Офатҳо дар соли 2011 • Чолишҳо • Пешравиҳо • Сабақҳо • Дурнамо Elizabeth Ferris, Co-Director, Brookings-LSE Project on Internal Displacement.Daniel Petz, Senior Research Assistant on Natural Disasters, Brookings-LSE Project on Internal Displacement Наҷоти ҳаётҳо, тағйири нигоҳҳо

 2. Офатҳоитабиӣ • 302 офати табиӣ; • 206 миллион зарардида;

 3. Зараримолӣ • Бештар аз 380 миллард доллар зарар; • Бештар аз 200 миллиардаш – офатҳои Ҷопон; • Серзарартарин сол аз нигоҳи молӣ; • 72% бештар аз соли 2005;

 4. Зарба ба кишварҳоисарватманд • Обхезиҳо дар Австралия; • Зилзила дар Зеландияи нав; • Сунамӣ ва заминларза дар Ҷопон; • Офатҳои гуногун дар Омрико;

 5. Сабақҳо • “Сарватмандон ҳам мегирянд...”; • Омодагиҳои беҳтар ва қурбониёни камтар; • Ниёз ба ёриҳои беруна; • Ниёз ба бозбиниҳои қонунҳо;

 6. Чолишҳо Дирӯз: “ Як офати бузург дар як аср” Фардо: “ Як офати бузург дар як насл”

 7. Чолишҳо • Эҳёи пас аз офат; • Ҷалби ҷомеаҳои маҳаллӣ; • Ҳисоби зарарҳо;

 8. Чолишҳо Инъикоси васеътар – ёрии бештар

 9. Чолишҳо 1950 – 8% аҳолии аз 60 боло; 2050 - 22% аҳолии аз 60 боло;

 10. Сомалӣ Нахустин қаҳтӣ дар бист соли ахир

 11. Пешравиҳо • Тағйири қонунгузориҳо; • Иқдомҳои пешгирии бештар; • Омодагиҳои беҳтар; • Тамосҳои наздиктар; • Ҷомеаҳои фаъолтар; • Шаҳрвандони ҳушмандтар;

More Related