Planen future vision rotary foundation
Download
1 / 11

Planen Future Vision Rotary Foundation - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Planen Future Vision Rotary Foundation. Rotary Foundation. Seminariet Mariehamn D-1410 15.09.2012 Kaapo Pulkkinen. Rotarysäätiö. DDF, District Designed Funds fördelning. Högst 50% till Distriktsfonden (District Fund)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Planen Future Vision Rotary Foundation ' - harken


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Planen future vision rotary foundation

Planen Future Vision Rotary Foundation

Rotary Foundation

Seminariet Mariehamn D-1410

15.09.2012

Kaapo Pulkkinen


Ddf district designed funds f rdelning

Rotarysäätiö

DDF, District Designed Funds fördelning

 • Högst 50% till Distriktsfonden (District Fund)

 • Minst 50% till globala humanitära program som distrikten kan genomföra sinsemellan på de sex (6) fokusområdena:

  • Fredsforskning och konfliktlösning,

  • Hälsovård

  • Vattenförsörjning

  • Hälsovård för barn och mödrar

  • Läskunnighet

  • Ekonomisk och samhällelig utveckling.


De globala bidragen humanit ra program
De Globala bidragen, Humanitära program

Långverkande projekt

Större bidrag

Hållbarhet på lång sikt

Skall falla inom de 6 fokusområdena

Matchning från RF (Världsfonden) 1:1

Packade bidrag, samarbete med andra organisationer utanför Rotary


Globala humanit ra program
Globala humanitära program

Några exempel:

Färskt dricksvatten, sanitetssystem, hygienutbildning

Stipendier till studenter för planering av vattensystem

Malariabekämpning, skyddsnät, malariamediciner,

Utbildningsgrupper för fältarbete och överföring av utbildningsmetoder för att förbättra läskunnigheten eller avhjälpa analfabetism.


Globala bidrag

 • Ger möjlighet att deltaga i strategiskt inriktade aktiviteter som leder till betydande och bestående resultat. Projekten skall ha en budget på minst 30 000 USD.

 • Genom dessa bidrag stöder man

  • större internationella humanitära projekt

  • yrkesutbildningsteam

  • stipendier

  • projekten förutsätts leda till hållbara och mätbara resultat på ett eller flera av fokusområdena.

 • Klubbarna och distrikten kan utveckla egna projekt eller stöda sådana projekt som tagits fram av Rotary Foundation.


Distriktsbidrag (DDF)

 • Högst 50% till Distriktsfonden (District Fund)

 • Minst 50% till globala humanitära program som distrikten kan genomföra sinsemellan på de sex (6) fokusområdena:

 • fred och förebyggande/lösning av konflikter

 • förebyggande och behandling av sjukdomar

 • vatten och sanitet

 • mödra- och barnavård

 • grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet

 • ekonomisk utveckling och samhällsutveckling.


S tt att bidra till rotary foundation
Sätt att bidra till Rotary Foundation

 • Sustaining Member 100 $

  • riktad antingen till den Årliga programfonden eller PolioPlus-fonden

  • Online bidrag är möjliga

 • Paul Harris Fellow 1.000 $ (APF/PolioPlus)

 • Benefactor 1.000 + PF

 • Bequest Society 10.000+ PF (BequestSociety)

 • Major Donor 10.000+ APF/PolioPlus/PF

 • Arch C. Klumph Society, kumulativt 250.000 ACK Gallery

  APF = Den Årliga programfonden,

  ACK = Arch C Klumph -gallery,

  PF = Permanenta fonden


F rberedelser f r den nya bidragsstrukturen
Förberedelser för den nya bidragsstrukturen

Distriktet har utsett en ordförande för Rotary Foundation kommittén för åren 2013-2016 före 1 juli 2012.

Under perioden juli- december 2012 utses ordförandena för de olika underkommittéerna för året 2013-2014.

I månadsskiftet augusti-september har man vid GETS och Rotary Institutet i Sundsvall ordnat utbildning för DGE och DG.

Januari 2013 Internationella samrådet i San Diego där utbildning ordnas för DGE och DRFC från alla distrikt.

Online kvalificeringen börjar.


F rberedelserna forts tter
Förberedelserna fortsätter

I februari 2013 kvalificering av distrikt och klubbar vidtar.

Februari-juni RF:s ansökningstid för Foundation-bidrag.

Sänd in rapporter och ansökningar online.

Juni 2013 RI Kongressen i Lissabon.

HUR INVERKAR DETTA PÅ MIN KLUBB ?

Mera om detta i samband med presentationen av Klubbens sammarbetsavtal (MOU).


Planen future vision
Planen Future Vision

Utbildning av klubbarna i distriktet 1430


Planen future vision1
Planen Future Vision

 • Rotaryseminarium i varje AG-område mellan september-november 2012

  • Deltagarna var klubbarnas Rotary Foundation -kontakter och presidenterna samt alla intresserade

 • PETS i mars 2013

  • Deltagarna är de tillträdande presidenterna, klubbsekreterarna och Rotary Foundation -kontakterna samt distriktledarna


ad