slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Difrakcia (OHYB SVETLA NA PREKÁŽKACH )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Difrakcia (OHYB SVETLA NA PREKÁŽKACH ) - PowerPoint PPT Presentation


  • 193 Views
  • Uploaded on

Difrakcia (OHYB SVETLA NA PREKÁŽKACH ). Nepíš a rozmýšľaj. Svetlo aj zvuk sú vlnenie, ale napriek tomu sú medzi nimi obrovské rozdiely. Počujeme aj to, čo sa deje za rohom  Čo sa deje za rohom nevidíme. Prečo?. Odpoveď:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Difrakcia (OHYB SVETLA NA PREKÁŽKACH )' - harding-raymond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Difrakcia

(OHYB SVETLA NA PREKÁŽKACH

)

slide2
Nepíš a rozmýšľaj

Svetlo aj zvuk sú vlnenie, ale napriek tomu sú medzi nimi obrovské rozdiely.Počujeme aj to, čo sa deje za rohom 

Čo sa deje za rohom nevidíme. Prečo?

Odpoveď:

Vlnenie sa ohýba len na prekážkach porovnateľných s vlnovou dĺžkou:● vlnová dĺžka zvuku rádovo metre rovnako ako rozmery dverí ⇒ zvuk zatočí● vlnová dĺžka svetla rádovo desatiny mikrometra ⇒ ak chceme pozorovať ohyb u svetla musíme mať veľmi malé prekážky s rozmermi najviac tisícin milimetra. sú zreteľne pozorovateľné pri úzkych štrbinách, malých otvoroch a pod

slide3
Ohyb vlnenia je výrazný vtedy, ak rozmery prekážok sú porovnateľné s vlnovou dĺžkou vlnenia.

Keďže vlnové dĺžky svetla sú veľmi malé, ohybové

javy u svetla sú zreteľne pozorovateľné pri úzkych

štrbinách, malých otvoroch a pod.

Difrakcia svetlaalebo ohyb svetlaje ohyb svetelných vĺn pri prechode malým otvorom alebo vedľa okraja prekážky.

slide4
Ohyb svetla na štrbine

ohybová

štrbina

monofrekvenčný

filter

zdroj svetla

šošovka

(spojka)

premietacia

stena

osvetľovacia

štrbina

Hrany osvetľovacej štrbiny sa stávajú svetelný zdroj kruhového svetla, ktoré navzájom interferujú (spájajú sa). Šošovka zobrazuje štrbinu na premietaciu stenu.

Pri určitej šírke ohybovej štrbiny (menejako 0,1 mm) sa v oblasti geometrického tieňa objaví ohybový obrazec -tmavé a svetlé prúžky interferenčných maxím a miním.

slide5
Ohyb svetla na štrbine

Svetlo je aj v oblasti geometrického tieňa.

slide6
Ohyb svetla na kruhovom otvore

ohybový

kruhový otvor

Na premietacej stene sa v oblasti geometrického tieňa

striedajú maximá a minimá svetla.

slide7
Ohyb svetla na otvoroch usporiadaných do kruhu

Na premietacej stene sa v oblasti geometrického tieňa

striedajú maximá a minimá svetla.

slide8
Ohyb svetla na mriežke

ohybová

mriežka

Optická mriežka je sústava veľkého počtu štrbín.

Optická mriežka je charakterizovaná mriežkovou konštantou b - vzdialenosť stredov dvoch susedných štrbín.

l – dĺžková konštanta, N – počet štrbín

slide9
Simulácia ohybu svetla pri dopade na úzku štrbinu. Simulácia umožňuje meniť vlnovú dĺžku, šírku štrbiny a vzdialenosť tienidla. Je možné zobraziť samotný experiment, alebo výsledok dopadu svetla na tienidlo:
slide10
Dráhový rozdiellúčovd

Pre vlnenia nedopadajúce na premietaciu stenu v priamom smere platí pre dráhový rozdiel:

Vlnenia dopadajúce na premietaciu stenu v priamom smere prešli rovnakú dráhu, ich dráhový rozdiel je nulový. Interferenciou sa navzájom zosilňujú.

slide11
Dráhový rozdiellúčovdv smereodchýlenom o uhola

V miestach, kde sa dráhový rozdiel rovná párnemu počtu

polvĺn, nastávanajväčšiezosilnenie, maximum svetla.

V miestach, kde sa dráhový rozdiel rovná nepárnemu počtu

polvĺn, nastávanajväčšiezoslabenie, minimum svetla.

slide12
Vznik ohybového interferenčného obrazca

premietacia

stena

ohybová

štrbina

spojka

maximálne zosilnenie

maximálne zosilnenie

maximálne zosilnenie

slide13
Vznik ohybového interferenčného obrazca

premietacia

stena

ohybová

štrbina

spojka

maximálne zosilnenie

maximálne zoslabenie

maximálne zosilnenie

maximálne zoslabenie

maximálne zosilnenie

slide14
Rád interferenčného maxima

interferenčné maximum 2. rádu

interferenčné maximum 1. rádu

interferenčné maximum 0. rádu

interferenčné maximum 1. rádu

interferenčné maximum 2. rádu

k - rád interferenčného maxima

ad