Rola Operatora Telekomunikacyjnego w projektach budowy społeczeństwa informacyjnego a Regionalne P...
Download
1 / 20

Regional Forbes Executive Meeting Warszawa, 02.04.2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Rola Operatora Telekomunikacyjnego w projektach budowy społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne. Regional Forbes Executive Meeting Warszawa, 02.04.2008. Lokalizacja sieci Telefonii Dialog S.A. Lokalizacja sieci Telefonii Dialog S.A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regional Forbes Executive Meeting Warszawa, 02.04.2008' - happy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Rola Operatora Telekomunikacyjnego w projektach budowy społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

Regional Forbes Executive Meeting Warszawa, 02.04.2008


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Lokalizacja sieci Telefonii Dialog S.A. społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Lokalizacja sieci Telefonii Dialog S.A. społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Mamy wspólny cel: społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

Zapewnienie

szerokopasmowego dostępu do Internetu

dla mieszkańców gmin

Województwa Mazowieckiego


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Oczekiwania Funkcjonalne społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

Oczekiwania Ekonomiczne

Nowoczesny

Elastyczny

Kompleksowy

Redukcja kosztów realizacji usług telekomunikacyjnych

Efektywne wykorzystywanie infrastruktury

Czego administracja oczekuje od Operatora ?


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Cel: społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

Zapewnienie szerokopasmowego

dostępu do internetu dla wszystkich

mieszkańców Gminy

Budowa infrastruktury szerokopasmowego

dostępu do internetu

Finansowanie inwestycji

ze środków Operatora i JST

Finansowanie inwestycji

ze środków Operatora

Środki własne

i JST

Środki własne

Operatora

Środki

unijne

Współpraca pomiędzy Operatorem i JST


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Szanse rozwoju dla Gmin społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

Inicjatywa leży po stronie Wójtów, Burmistrzów

i Prezydentów Miast

 • FUNDUSZE UNIJNE - dają liczne możliwości pozyskiwania środków na rozwój SZEROKO ROZUMIANEJ infrastruktury teleinformatycznej

 • budowa sieci szerokopasmowej to nowe możliwości dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

 • to możliwość realizacji nowych projektów dedykowanych dla potrzeb poszczególnych Gmin


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Środki z których mogą korzystać Gminy z Województwa społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.MazowieckiegoProgramy Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

na lata 2007-2013 (RPO WM)

Priorytet II. Przyspieszenie Rozwoju Mazowsza

Cel : Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wspieranie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e- Rozwój Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Cele szczegółowe :

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

 • Rozwój e-usług dla obywateli.

 • Rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Projekty unijne społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

Formy wsparcia ramach Priorytetu II.

 • Budowa i rozbudowa szkieletowych lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym.

 • Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska nauki i naukowego.

 • Budowa, przebudowa lub wyposażenie centrów zarządzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi oraz budowa i rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych.

 • Publiczne Punkty Dostępu do Internetu oraz inne usługi społeczeństwa informacyjnego powiązanych z serwisem informacyjno –komunikacyjnym.

 • Zintegrowane systemy wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym w tym rozwiązania Systemu Informacji Geograficznej.

 • Rozwój infrastruktury informatycznej administracji publicznej, ochrony zdrowia, wsparcie e-usług na potrzeby lokalnej ludności.


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Jak budować regionalne sieci szerokopasmowe ? społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.Propozycja DIALOG

1. Jednolita, niezależna infrastruktura

Zaprojektowanie i budowa jednolitej i niezależnej od operatorów telekomunikacyjnych

infrastruktury publicznej z dostępem na poziomie miasta wojewódzkiego pozwoli na zachowanie

zasady otwartego dostępu i zwiększy zasadność inwestycji na obszarach o małej penetracji

siecią szerokopasmową przez operatorów.

2. Konkurencja

Alternatywnie, założenie budowy przyłącza do przynajmniej dwóch operatorów

telekomunikacyjnych posiadających infrastrukturę najbliżej danego obszaru. Dołączenie

planowanej infrastruktury wyłącznie do sieci JEDNEGO operatora (np. dominującego) w danej

miejscowości uzależnia od niego wszystkich operatorów alternatywnych, posiadających „szkielet”

na poziomie miasta wojewódzkiego.

3. Wysoka penetracja

Uwzględnienie dynamicznie rosnącego rynku szerokopasmowego (oczekiwane 60% do 80%)

i w efekcie rosnących potrzeb transmisyjnych. W przypadku oparcia projektu na infrastrukturze

wyłącznie JEDNEGO operatora wystąpić może przeciążenie infrastruktury oraz dalsze uzależnianie

rozwoju usług szerokopasmowych w Polsce względem jednego operatora.


Przyk adowy projekt regionalnej sieci szerokopasmowej
Przykładowy projekt regionalnej sieci szerokopasmowej społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

Istniejący światłowód


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

e-praca społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

e-zdrowie

e-urząd

e-turystyka

e-edukacja

Przykładowe możliwości rozwiązań

Zintegrowane systemy ostrzegawcze straż pożarna, informacja przeciwpowodziowa itd.

Monitoring – miasto, szkoły, osiedla, zabytki itd.

Kioski internetowe – szczególnie w miejscowościach o charakterze turystycznym


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

szkielet operatora B społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

internet

telewizja

szkielet operatora A

połączenia telefoniczne

internet

telewizja

lokalna sieć szkieletowa

urząd

firma

dom

szkoła

Przykład lokalnej sieci szkieletowej

TV

PC

telefon


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Konwergencja społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

Trudne i modne słowo: Konwergencja

to wiele procesów obejmujących kojarzenie zjawisk

znajdujących się na pograniczu:

 • telekomunikacji

 • informatyki

 • multimediów


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Przykład konwergencji społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

istniejące urządzenia


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Niektóre korzyści konwergencji: społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

 • JEDENrachunek zamiast kilkudziesięciu

 • najnowocześniejszy pakiet multimedialny:

  • zryczałtowana opłata za połączenia wewnętrzne

   (niezależnie od odległości i budynku)

  • pełna oferta rozwiązań opartych na szerokopasmowym internecie:

   video-konferencje, TV, tańsze połączenia głosowe na zewnątrz,

   bardzo szybki internet

  • możliwość korzystania z telefonów komórkowych stanowiących

   integralną część systemu telekomunikacyjnego Gminy lub Powiatu

   (bezpłatne połączenia wewnętrzne itd.)


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Współpraca pomiędzy społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.DIALOGiem i JST

Korzyści partnera publicznegospołeczne:

zmniejszenie wykluczenia społecznego, wyższy poziom wykształcenia i zatrudnienie mieszkańców Gmin, lepsza jakość usługekonomiczne:

zwiększenie ilości inwestorów i przedsiębiorstw w Regioniepolityczne:

poprawa warunków jakości życia, rozwój gospodarki i zwiększenie

ilości miejsc pracyfinansowe:

zwiększenie przychodów budżetowych, tańsza administracja


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Zagrożenia w osiągnięciu tych celów społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

 • Niewystarczająca polityka informacyjna,

 • JST nie posiadają pełnej informacji o możliwych rozwiązaniach,

 • Kadra (informatycy, technicy),

 • Skomplikowane wnioski,

 • Brak współdziałania międzygminnego.


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Szanse społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

 • FUNDUSZE UNIJNE - dają liczne możliwości pozyskiwania środków

  na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

 • DIALOG proponuje JST wdrażanie konwergencji i efektywnego

  zarządzania komunikacją

 • jesteśmy OTWARCI na propozycje, uwagi i koncepcje. Możemy wspólnie

  stworzyć ostateczny kształt oferty

 • możemy WSPÓŁRACOWAĆw celu poszukiwania pieniędzy


Regional forbes executive meeting warszawa 02 04 2008

Najnowsze technologie, społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

owocna współpraca.

Piotr Guziewicz

Dyrektor Departamentu Rozwoju

Telefonia Dialog S.A.

Kontakt:

Telefonia Dialog S.A.:

50-126 Wrocław

ul. Św. Mikołaja 72

fax +48 71 7811 701

Tel. +48 71 7811 432

www.dialog.pl