slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VERSENGŐ VAGY KIEGÉSZÍTŐ KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK? PowerPoint Presentation
Download Presentation
VERSENGŐ VAGY KIEGÉSZÍTŐ KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

VERSENGŐ VAGY KIEGÉSZÍTŐ KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK? - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

A geotermikus energia kiaknázásának Európai Uniós szabályozása és ennek összhangja a hazai jogszabályi környezettel Hámor Tamás. VERSENGŐ VAGY KIEGÉSZÍTŐ KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK?. mezőgazdaság. területfejlesztés. bányászat. víz. energia. GEOTERMÁLIS ENERGIA. természetvédelem. környezetvédelem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VERSENGŐ VAGY KIEGÉSZÍTŐ KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK?' - hao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A geotermikus energia kiaknázásánakEurópai Uniós szabályozása és ennek összhangja a hazai jogszabályi környezettelHámor Tamás

verseng vagy kieg sz t k z ss gi politik k
VERSENGŐ VAGY KIEGÉSZÍTŐ KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK?

mezőgazdaság

területfejlesztés

bányászat

víz

energia

GEOTERMÁLIS ENERGIA

természetvédelem

környezetvédelem

slide3
REGULATION 2700/98 CONCERNINGTHE DEFINITIONS OF CHARACTERISTICSFOR STRUCTURAL BUSINESS STATISTICS

Code: 20 11 5

Title: Purchases of heat (in value)

Heat is produced by heating plants using fossil fuels, biomass, wastes or by Combined Heat and Power plants (CHP) or from geothermal fields.

Purchases of individual energy products cannot be isolated in company accounts. They are part of raw materials andconsumables.

Code: 20 11 6

Title: Purchases of electricity (in value)

Electricity is a secondary energy source obtained from fossil fuels, nuclear power, biomass, wastes and other renewable energy sources (such as hydropower, wind, solar or geothermal energy sources).

slide4
DIRECTIVE 2001/77/EC ON THE PROMOTION OF ELECTRICITY PRODUCED FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE INTERNAL ELECTRICITY MARKET
 • "renewable energy sources" renewable non-fossil energy sources (wind, solar, geothermal, wave, tidal, hydropower, biomass, landfill gas, sewage treatment plant gas and biogases);
 • "electricity produced from renewable energy sources" electricity produced by plants using only renewable energy sources, as well as the proportion of electricity produced from renewable energy sources in hybrid plants also using conventional energy sources and including renewable electricity used for filling storage systems, and excluding electricity producedas a result of storage systems;
 • national indicative targets are consistent with the global indicative target of 12% of gross national energy consumption by 2010 and in particular with the 22.1% indicative share of electricity produced from renewable energy sources
slide5
DIRECTIVE 2004/8/EC ON THE PROMOTION OF COGENERATION BASED ON A USEFUL HEAT DEMANDIN THE INTERNAL ENERGY MARKET ...
 • "cogeneration" simultaneous generation in one process of thermal energy and electrical and/or mechanical energy
 • "micro-cogeneration unit" with a maximum capacity below50 kWe
 • "small scale cogeneration" with an installed capacity below1 MWe
 • Annex ICogeneration technologies:
 • (a) Combined cycle gas turbine with heat recovery
 • (b) Steam backpressure turbine
 • (c) Steam condensing extraction turbine
 • ...(f) Microturbines
 • ...(j) Organic Rankine cycles
directive 85 337 eec on the assesment of the effects of certain projects on the environment
DIRECTIVE 85/337/EEC ON THE ASSESMENT OF THE EFFECTS OF CERTAIN ... PROJECTS ON THE ENVIRONMENT

ANNEX I, PROJECTS SUBJECT TO ARTICLE 4(1)

11.Groundwater abstraction or artificial groundwater recharge schemes where the annual volume of water abstracted or recharged is 10 million m3.

ANNEX II, PROJECTS SUBJECT TO ARTICLE 4(2)

2. Extractive industry

(d) Deep drillings, in particular:

- geothermal drilling

10. Infrastructure projects (projects not included in Annex I)

(l) Groundwater abstraction and artificial groundwater recharge schemes

11. Other projects

(c) Waste-water treatment plants (projects not included in Annex I)

d irective 2000 60 ec on water policy
DIRECTIVE 2000/60/EC ON WATER POLICY
 • ART. 11 PROGRAMME OF MEASURES, 3. BASIC MEASURES
 • (j) a prohibition of direct discharges of pollutants into groundwater:
 • Member States may authorise
 • reinjection into the same aquifer of water used for geothermal purposes
 • injection of water containing substances resulting from the operations for exploration and extractionof hydro-carbons or mining activities
 • injection of operational water for technical reasons into geological formations from which hydrocarbons or other substances have been extracted or into geological formations which for natural reasons are permanently unsuitable for other purposes
slide8

Directive 2002/91/EC energy performance of buildings

 • Promoting the improvement of energy performance of buildings through cost-effective measures
 • Convergence of building standards
 • Savings potential of around 22% by 2010 for energy used in heating, air-conditioning, hot water and lighting
 • Methodology for integrated buildings energy performance standards
 • Minimum requirements on new and refurbished buildings (over 1000 m²)
 • Certification schemes for all buildings (new and old ones when sold or rented)
 • Inspection & assessment of boilers/heating and cooling installations
slide9

GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉSI TREND

current trend & White Paper objectives

for electrical production (in MWe)

EurObserv’ER 2004

tag llami kitekint s
TAGÁLLAMI KITEKINTÉS

TAIEX-MGSZ workshop

KISTELEK

kistelek deklar ci www mgsz hu
KISTELEK DEKLARÁCIÓ (www.mgsz.hu)
 • koherens tagállami jogszabályi környezet és egyértelmű hatósági rendszer
 • geotermikus energia definíciója a közösségi jogban
 • harmonizált, éves változásokat is követő centralizált tagállami nyilvántartás
 • Víz Keretirányelv végrehajtási rendelete pontosabban rendelkezzen a visszasajtolásról
 • harmonizált közgazdasági szabályozók (pl. többszörös adóztatás ellen)
 • Strukturális Alapok elérhetősége
 • IPPC irányelv hatálya alatti legjobb elérhető technológia referencia dokumentum
slide12

P a r l a m e n t

Kormány

FVM

GKM

KvVM

Zöld Hatóság

MEH

MBH

MGSZ

Területi szervek

bányakapi-tányságok

Területi hivatalok

Területi szervek

felhasználók

önkormányzatok

hatóságok

jogalkotás

érintettek

Jelmagyarázat

HAZAI HATÓSÁGI, JOGALKOTÁSI RENDSZER

slide13

JOGI SZABÁLYOZÁS – 1993. évi XLVIII tv. a bányászatról

„Bt. 48. § …(2) A Magyar Geológiai Szolgálat vezeti az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyonnyilvántartást, amelyre a jogosult kérelmére, külön jogszabályban meghatározott díjazásért, igazolást ad ki.”

„Bt. 49. § E törvényben használt egyes kifejezések a következőket tartalmazzák:

… 4. … E törvény alkalmazásában bányászati tevékenységnek minősül:

… e) a felszín alatti víz kutatásával és kitermelésével nem járó geotermikus energia kutatása és energetikai célú hasznosítása is.”

slide15

JOGI SZABÁLYOZÁS – 1993. évi XLVIII tv. a bányászatról

„Bt. 49. §(folyt.)

… 11. „Geotermikus energia”a földkéreg belső energiája.

12. „Geotermikus energiahordozók”e törvény alkalmazásában azok a különböző halmazállapotú anyagok(pl. felszín alatti vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik.”

„Vhr. 34. § E rendelet alkalmazásában:

…10. Hasznosított geotermikus energia mennyiség:a bányavállalkozó által kitermelt, +30 °C-ot meghaladó hőmérsékletű energiahordozóból kinyert energia­mennyiség energetikai célra hasznosított része. E vonatkozásban nem minősül bányavállalkozónak, aki vízjogi engedély alapján geotermikus energiát gyógyászati, balneológiai, valamint vízellátási célra használ, még abban az esetben sem, ha azt másodlagos felhasználással energetikai célra is hasznosítják.”

jogi szab lyoz s k rnyezetv delem s v zgazd lkod s
JOGI SZABÁLYOZÁS – KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 15. § (3) Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, illetve gyógyüdülési használatot. A kizárólag energia hasznosítás céljából kitermelt termálvizet - a külön jogszabályban megfogalmazottak szerint - vissza kell táplálni.
 • 1. számú melléklet az 1995. évi LVII. törvényhez
 • „16. termálvíz:minden olyan felszín alatti (vízadó rétegből származó) eredetű víz, melynek kifolyó (felszínen mért) hőmér-séklete 30 °C, vagy annál magasabb;”
 • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 • „9. § …(5) A 13. §-ban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető:
 • b)a kitermelt felszín alatti vizek ugyanazon vagy azonos célra használt rétegbe történő visszajuttatása, ha biztosított, hogy a visszasajtolt víz nem tartalmaz a kitermelt víztől eltérő anyagot és nem okoz kedvezőtlen minőségváltozást
 • ba)geotermikus energia hasznosítás céljából zárt rendszerű technológiával,”
jogi szab lyoz s k rnyezetv delem s v zgazd lkod s1
JOGI SZABÁLYOZÁS – KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS
 • 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról
 • A. Tevékenységek, létesítmények, amelyekre környezetvédelmi engedély csak a részletes környezeti hatásvizsgálat elvégzése után adható:
 • Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból 5millió m3/év vízkivételtől
 • Vízbesajtolás felszín alatti vízbe 3 millió m3/év víz bejuttatásától
 • B. Tevékenységek, létesítmények, jelentős módosítások, amelyeknél a felügyelőség döntésétől függ, hogy szükséges-e a részletes környezeti hatás-vizsgálat elvégzése:
 • Geotermikus erőmű 20 MW villamos teljesítménytől; ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
 • Hőenergiát termelő létesítmény (gőz és meleg víz előállítása) 50 MW kimenő teljesítménytől (ha nem tartozik az „A” fejezetbe)
 • Mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel 650 m fúrási mélységtől (ha nem az „A” vagy „B” fejezetben felsorolt más tevékenység része) vízbázis védőövezetén vagy védett természeti területen
 • Vízbesajtolás felszín alatti vízbe (ha nem tartozik az „A” fejezetbe)
jogi szab lyoz s k rnyezetv delem s v zgazd lkod s2
JOGI SZABÁLYOZÁS – KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS
 • 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
 • C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti helyen
slide19
JOGI SZABÁLYOZÁS – KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról
k vetkeztet sek
KÖVETKEZTETÉSEK
 • az Európai Unió közösségi szinten szabályozza a geotermikus energia kiaknázásának alapjait
 • a tagállami részletszabályozás meglehetősen eltérő
 • további közösségi jogforrás kimunkálása indokolt (pl. IPPC BAT REF)
 • a tagállami jog ütközhet a közösségivel
 • a geotermikus rezervoárok modellezése szükséges a nemzeti nyilvántartás létrehozására, amely biztosíthatja ezek fenntartható hasznosítását és a 2001/77 irányelvnek való megfelelést

MINDEN ÉRINTETT EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL