Online násilí mezi rozvádějícími se rodiči
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Online násilí mezi rozvádějícími se rodiči KYBERPSYCHO Praha, 16. 10. 2013. Ivana Matoušková. Úloha OSPOD. Trestní právo Zásada ekonomie trestní represe Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Zásada působení k obnovení narušených funkcí rodiny, zájem a blaho dítěte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hanzila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

Online násilí mezi rozvádějícími se rodiči

KYBERPSYCHO Praha, 16. 10. 2013

Ivana Matoušková


Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

Úloha OSPOD

Trestní právo

Zásada ekonomie trestní represe

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

 • Zásada působení k obnovení narušených funkcí rodiny, zájem a blaho dítěte

 • OSPOD se zaměřuje na děti, které:

 • žijí v nepříznivých životních poměrech

 • žijí v náhradní výchově (rodinné či ústavní)

 • vykazují výchovné problémy

 • jsou předmětem soudního sporu – děti jako oběti konfliktu

2


Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

Zájem dítěte

Deklarace práv dítěte (New York, 1959)

 • Preambule „Deklarace se prohlašuje, aby děti mohly prožít šťastné dětství, užívat práv a svobod zde uvedených ku prospěchu vlastnímu i prospěchu společnosti.“

 • Zásada 6 „Dítě potřebuje k plnému a harmonickému vývoji své osobnosti lásku a porozumění. Pokud je to možné, má vyrůstat v péči svých rodičů, kteří jsou za ně odpovědni, a v ovzduší přízně, morálního i materiálního zabezpečení.“

3


Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

Zájem dítěte

„Zájem dítěte…neznamená jen vyhovět jeho okamžitému přání a respektovat jeho okamžité citové vazby, ale musíme mít také na mysli zájem dítěte v širším slova smyslu, aby dítěti nebyl křiven charakter, aby mu zůstaly do života dobré vztahy s oběma rodiči jako model pro jeho příští rodičovskou funkci“. (Drábková 1976)

4


Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

Ochrana dítě v NOZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

§ 3 odst. 2 písm. c): nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.

5


Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

Formy boje rodičů

§ 354 TZ – nebezpečné pronásledování (ex-partner kyberstalking):

 • odsouzení muže za zaslání cca 1200 SMS zpráv s hanlivým obsahem matce dítěte (není důvodem pro jeho zákaz styku s dítětem)

 • zneužití facebooku chlapce jeho otcem (pod falešnou identitou dívky získávání informací od syna o pohybu jeho matky, bývalé partnerky otce)

  Zneužití outlooku (e-mailová korespondence rodičů s pejorativním obsahem zasílaná v kopii dětem)

  weby a blogy

6


Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

Formy boje rodičů

Webové stránky občanských sdružení

www.iustin.cz (Skála hrůzy – památník Poselství dětem, počítá s uvedením jména dítěte a data jeho narození)

www.stridavka.cz

(nezamýšlené důsledky – vznik mýtů o minimálních šancích mužů v soudních sporech o dítě!!!!)

Weby rodičů

www.kája.eu

http://detikrejcovy.kocourkov.org

www.primatatinek.cz

www.klusak.info

7


Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

www.klusak.info

Osobnost dítěte - věc veřejná?!

30.9.2012


Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

www.klusak.info

 • Web znevažující nejen bývalou manželku, ale i vlastní děti

 • výroky: bývalá manželka je šílená, syn je lhář, dcera arogantní....

 • fotografie domácnosti včetně malé dcerky

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se nevztahuje dle § 3 odst. 3 na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba

 • podnět KÚ dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., důle něhož ÚOOÚ přijímá podněty při porušení povinností

 • § 10 správce dbá, aby subjekt neutrpěl újmu na svých právech

 • Odpověď ÚOOÚ – souhlas za dítě uděluje rodič, v oblasti ochrany osobnosti není ÚOOÚ věcně příslušný

9


Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

Opatření

 • Čl.16 ÚOPD

 • 1. Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst.

 • 2. Dítě má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.

 • ????????????????????????????????????????????????

10


Ochrana v noz
Ochrana v NOZ

 • §§ 84 – 90 zákona č. 89/2012 Sb.:

 • Zachytit podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

 • Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.

 • Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.

 • Předpokládá se aktivní role druhého rodiče, který však odmítá domáhat se ochrany sebe i dítěte, a to i prostřednictvím státních orgánů.


Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

Jiná opatření

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

§ 13 odst. 1 písm. c): omezení rodiči bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností

Zákon o rodině Omezení rodičovské zodpovědnosti dle § 44

Občanský soudní řád předběžné opatření dle § 76 o. s. ř.

Trestní zákoník § 201 ohrožování výchovy dítěte zneužitím rodičovské zodpovědnosti upravené v § 31 zákona o rodině

12


Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

Příklad dobré praxe

Internet jako zdroj nejen rizik, ale i příležitostí:

Úmluva o styku s dětmi č. 91/2005 Sb. m. s.definuje styk nejen jako pobyt, ale jako jakoukoliv formu komunikace s dítětem. Možné využití v případě vzdáleného, nemocného či dítětem odmítaného rodiče, resp. v případě podezření na trestný čin (kazuistika).

 • Soudy začínají upravovat styk rodiče s dítětem v souladu s úmluvou prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů (e-mail, Skype, mobil).

 • Zákon o rodině v § 27 a nový OZ v § 888 tuto formu neupravuje.

13


Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

Psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.:

„Internet je svět jako každý jiný. Stejně slušně, jak se chováme k lidem na ulici a k sousedům, se musíme chovat na internetu, protože internet má paměť. Je to médium, které je stejně reálné, jako je reálný svět, ve kterém žijeme.“

14


Online n sil mezi rozv d j c mi se rodi i kyberpsycho praha 16 10 2013

poděkování

Děkuji za pozornost.

Ivana Matoušková

734 694 485

 • matouskova.i@kr-vysocina.cz

15