K rgharidusreformi m ju personalijuhtimisele diplomite tunnustamine
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Kõrgharidusreformi mõju personalijuhtimisele. Diplomite tunnustamine. Gunnar Vaht Eesti ENIC/NARIC Keskus SA Archimedes gunnar@archimedes.ee www.socrates.ee/et/enicnaric.html. Kõrgharidussüsteemide mitmekesis. Erinevused kõrgharidusastmete ülesehitus ühe-, kahe-, mitmeastmelised

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hanzila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K rgharidusreformi m ju personalijuhtimisele diplomite tunnustamine

Kõrgharidusreformi mõju personalijuhtimisele.Diplomite tunnustamine

Gunnar Vaht

Eesti ENIC/NARIC Keskus

SA Archimedes

gunnar@archimedes.ee

www.socrates.ee/et/enicnaric.html


K rghariduss steemide mitmekesis
Kõrgharidussüsteemide mitmekesis

 • Erinevused

  • kõrgharidusastmete ülesehitus

   • ühe-, kahe-, mitmeastmelised

  • õppeasutuste tüübid

   • ülikooli, mitte-ülikooli, segatüüpi

  • nominaalajad

  • õpingute mahtu mõõtvad süsteemid

  • õpete eesmärgid ja väljundid

  • kvalifikatsioonide nimetused

   • sarnastel nimetustel erinev sisu ja väljund

  • EESMÄRK: ÕIGLANE HINNANG JA TUNNUSTAMINE

  • Tunnustamine lähtuvalt väljundist


Kvalifikatsioonide mitmekesisus
Kvalifikatsioonide mitmekesisus

 • Baccalaureat, Bachiller, Bakkalaureus, Bacharel, Bachelor

 • Master, Maisteri, Maestro, Meester, Magister, Maitrise, Magistere, Mestre

 • Licence, Licencie, Licenciado, Lizentiat, Lisensiaatti

 • Kandidaatti, Candidatus, Candidat, Kandidaat, Kandidat nauk

 • Diplomado, Diplomirani, Diplomgrad, Diploma di Specialista, Diploma Universitario, Diploma de…, Postgraduate Diploma

 • Laurea, Ptychio, Egyetemi oklevel, Gradue, Akademski, Doctorandus


Tunnustamise p hiprobleemid
Tunnustamise põhiprobleemid

 • Välisriigi kvalifikatsiooni (kraadi) nimetusest lähtuv hinnaangu andmine ja tunnustamine

  • Bachelor, Baccalaureat, Bachiller jt ei ole “bakalaureus”

  • Master, Maisteri, Maitrise jt ei ole “magister”

 • Astmetesüsteemi väär tõlgendamine

  • Bachelor-Master viitab tasemetele ja on vaadeldav “arveldusühikuna”

  • undergraduate, graduate ja postgraduate tähendus on süsteemiti erinev

 • Tunnustamisel ebaadekvaatne viide sellega mitte seotud õigusaktile või rahvusvahelisele dokumendile


Kvalifikatsiooni hindamine ja vastavuse selgitamine
Kvalifikatsiooni hindamine ja vastavuse selgitamine

 • I Õppeasutuse hindamine

  • õppeasutuse tüüp

  • staatus/tunnustatus koduriigis

 • II Kvalifikatsiooni hindamine

  • juurdepääsu nõuded (eelnev haridus)

  • õppekava maht, sisu, praktika, uurimustöö, lõpetamise nõuded)

  • nominaalne õppeaeg

  • koolitamise eesmärk/väljund (kelleks koolitatakse, millised on õigused tööturul ja õpingute jätkamisele koduriigis)

  • HINDAMISE TULEMUS

  • vastavuse määramine vastuvõtva riigi kvalifikatsioonile

  • NB! Vastavus ei anna õigust kasutada võrreldava süsteemi akadeemilise kraadi nimetust!!!


Kvalifikatsioonide tunnustamine
Kvalifikatsioonide tunnustamine

 • Akadeemiline tunnustamine

  • juurdepääsuõiguse andmine õpingute jätkamiseks. Haridustaseme/-astme võrdlemine ja vastavuse määramine. Kraadi tunnustamine ja kasutamisõiguse andmine

 • Kutsealane tunnustamine

  • võimaluse andmine juurdepääsuks tööturule. Eri-, ameti- ja kustealaase ettevalmistuse ja kompetentsuse tunnustamine

   • de jure - reguleeritud kutsealadele

   • de facto - reguleerimata kutsealadele ja amtikohtadele


Euroopa k rgharidusruumi loomine
Euroopa kõrgharidusruumi loomine

 • BOLOGNA DEKLARATSIOON

  • PÕHIPRINTSIIBID

   • Kõrgharidusastmete ühtlustamine

   • Võrreldavad kraadidesüsteemid

   • Kvalifikatsioonide hindamise ja võrdlemise lihtsustamine (ENIC/NARIC, Diploma Supplement, ECTS)

   • Koostöö kvaliteedi tagamises

   • Mobiilsuse (akadeemilise ja kutsealase) soodustamine

   • jpt


Bologna protsess
Bologna protsess

 • Kõrgharidusastmete harmoniseerimine

  • Kaks peamist kõrghariduse tsüklit (undergraduate/graduate)

   • Esimene aste (nn Bachelor-aste)

    • eriala alusteadmiste omandamine

    • vähemalt (valdavalt) 3 aastat

   • Teine aste (nn Master-aste)

    • eriala süvendatud teadmiste omandamine (spetsialiseeumine)

    • vähemalt (valdavalt) 5 aastat

  • Esimese tsükli läbimine võimaldab juurdepääsu tööturule

  • Võrreldavad koolitamise eesmärgid erinevatel astmetel

  • Kaheharulise kõrghariduse koostoime ja segunemine


Euroopa k rgharidusruum
Euroopa kõrgharidusruum

 • EESMÄRK

 • Kergelt loetavad, üheselt mõistetavad ja kõigile arusaadavad kvalifikatsioonisüsteemid tunnustamise lihtsustamiseks ja seega vaba liikuvuse soodustamiseks


K rgharidusreform eestis
Kõrgharidusreform Eestis

 • Kaheastmelise kõrgharidussüsteemi käivitamine (nn 3+2 süsteem) bachelor-master mudeli kohaselt

 • Õppekavade reform

 • Diploma Supplement / Akadeemiline õiend


Kvalifikatsioonid erinevatel aegadel kehtinud s steemides
Kvalifikatsioonid erinevatel aegadel kehtinud süsteemides

 • “vana” bakalaureus

 • “uus” bakalaureus

 • “vana” magister

 • “uus” magister

 • teadusmagister, kutsemagister, MBA

 • kraadita diplom

 • kutsekõrgharidusõppe diplom

 • diplomiõppe diplom

 • rakenduskõrgharidusõppe diplom

 • keskeri diplom

 • tehnikumi diplom

 • kutsekeskhariduse diplom

 • NL spetsialisti diplom


Varasemate kvalifikatsioonide vastavus
Varasemate kvalifikatsioonide vastavus

 • Üldise vastavuse määramise vajadus

  • samaväärsetel kvalifikatsioonidel võrdne juurdepääsu õigus (võrdsete õiguste andmine)

   • tööturul

    • juurdepääs ametikohtadele, kus õigusaktiga on nõutav kehtiva astmetesüsteemi teatud kraad või sellele vastav kvalifikatsioon

    • õigusaktiga ettenähtud soodustused ja lisaõigused palga määramisel

    • asutuse siseregulatsiooniga määratud nõuded

   • õpingute jätkamiseks (koolitus)

    • juurdepääsu õigus kõrghariduse järgmisele astmele

    • juurdepääsu õigus koolitusele, kui nõutav eelnev kindel kvalifikatsioon

    • vältimaks teistkordselt samaväärse kvalifikatsiooni saamist

  • õige ja õiglane tunnustamine Eestis ja välisriikides


Hindamise ja v rdlemise alused
Hindamise ja võrdlemise alused

 • Aluseks tuleb võtta anglosaksoni bachelor-master-mudel, arvestusega, et uus süsteem järgib seda mudelit

 • NL kvalifikatsioonide võrdlemisel on arvestatud teiste riikide hindamisotsuseid, EN soovitust ja üldist asendit BaMa süsteemis

 • Võrdlemise aluseks on hindamise ja võrdlemise peamine põhimõte - hinnang väljundile

 • Teised näitajad - nominaalne õppeaeg, õppekava maht, ainete loend jt - on täiendavad/abistavad tunnustamist otsustavad tegurid

 • Ei tasu otsida identsust, identseid kvalifikatsioone ei ole


Tunnustamise koost v rgud
Tunnustamise koostöövõrgud

 • ENIC (European Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility)

  • Euroopa Nõukogu / UNESCO

 • NARIC (National Academic Recognition Information Centres)

  • Euroopa Komisjon