Bể cá cảnh nhỏ nhất thế giới - PowerPoint PPT Presentation

hantt163
b c c nh nh nh t th gi i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bể cá cảnh nhỏ nhất thế giới PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bể cá cảnh nhỏ nhất thế giới

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation
Presentation Description
140 Views
Download Presentation

Bể cá cảnh nhỏ nhất thế giới

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bểcácảnhnhỏnhấtthếgiới Stanislav Konenko và Anatoly Konenko, (57tuổi, Người Nga) đã tạo ra một bể cá cảnh siêu nhỏ.

  2. Bể cá cảnh nay chỉ dài 30mm, cao 24mm và có thể chứa đươc 10ml. Sách Guinness đã ghi nhận đây là bể cá cảnh nhỏ nhất thế giới. Bế cá này có chứa một vài loại cây nhỏ, đá và một vài con cá bé. Trước đó, vào năm 1996, ông Anatoly Koneko đã được sách Guinness ghi vào kỷ lục sau khi tạo ra cuốn sách nhỏ nhất thế giới. Cuốn sách này thậm chí còn nhỏ hơn cả đồng 5 xu. Sách Guinness cũng ghi nhận kỷ lục nơi bán nhiều loại cá nhất cho Tsukiji - một nơi năm trong trung tâm mua sắm Tokyo (Nhật Bản). Nơi đây có bán khoảng 450 loại cá khác nhau đến từ khoảng 60 quốc gia trên thế giới.