Download
veckom te miz noisestation n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veckomöte MIZ-Noisestation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veckomöte MIZ-Noisestation

Veckomöte MIZ-Noisestation

176 Views Download Presentation
Download Presentation

Veckomöte MIZ-Noisestation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Veckomöte MIZ-Noisestation 2011-12-20

  2. Agenda • Tidplan • Tillverkning/montage • CE • Risker • Nästa möte

  3. Tidplan • Tidplan – mkt grov och ej officiell!!

  4. Tillverkning/montage • Tillverkning hos Bäckströms • Rivning av befintliga delar • Connection points • Montage av anläggning • Elmontage • Drifttagning • SAT • Besiktning • Kvalificering • Övriga arbeten

  5. CE • Status idag • Granskning av dokumentation • Vem ”signar”? • Vem är ”teknisk sammanställare av dokumentation”? • Märkmaskinerna • Utbildning av operatörer • Utbildning av UH

  6. Risker • Tidplan • Resurser • Planering i 68an • BWXT • Övriga?

  7. Nästa möte • Spika tidplanen • Säkra resurser • Övrigt • Kommunikation med personalen • Lägga in dokumentation i systemen