Rynek kapita owo pieni ny
Download
1 / 18

Rynek kapita?owo - pieni??ny - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Rynek kapitałowo - pieniężny. 2. Modele systemów finansowych na świecie. Geneza kształtowania systemów finansowych. Zróżnicowana geneza kształtowania systemów finansowych w różnych regionach świata sprawiła, iż szczególnego znaczenia nabrało zróżnicowanie pomiędzy bankami uniwersalnymi a

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rynek kapita?owo - pieni??ny' - hansel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rynek kapita owo pieni ny

Rynek kapitałowo - pieniężny

2. Modele systemów finansowych na świecie


Geneza kszta towania system w finansowych
Geneza kształtowania systemów finansowych

 • Zróżnicowana geneza kształtowania systemów finansowych w różnych regionach świata sprawiła, iż szczególnego znaczenia nabrało zróżnicowanie pomiędzy

  • bankami uniwersalnymi a

  • szczególnym rodzajem specjalizacji banków – bankami inwestycyjnymi


Bank uniwersalny
Bank uniwersalny

 • dokonuje wszystkich czynności bankowych.

 • Łączy

  • operacje depozytowo - kredytowe z

  • transakcjami w zakresie papierów wartościowych i

  • czynnościami emisyjnymi.


Bank inwestycyjny
Bank inwestycyjny

 • bank zajmujący się bezpośrednim transferem oszczędności na rynek pieniężny i kapitałowy.

 • Banki inwestycyjne zajmują się wszelkimi usługami finansowymi, które wykraczają poza tradycyjną działalność depozytowo-kredytową.

 • Są to głównie usługi związane z operacjami papierami wartościowymi.


Banki inwestycyjne na wiecie prowadz dzia ania w 3 obszarach
Banki inwestycyjne na świecie prowadzą działania w 3 obszarach

 • zarządzanie finansami i doradztwo w tym zakresie

  • tworzą na zlecenie odpowiednie strategie finansowe dla swoich klientów, umożliwiające pozyskanie optymalnych źródeł finansowania

  • organizują sieć sprzedaży instrumentów kapitałowych dla swoich klientów (akcji, obligacji lub innych instrumentów dłużnych).

  • podejmują działania związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw, ich prywatyzacją, organizowaniem wykupu przedsiębiorstw i ich przejęć (lub połączeń),

  • sporządzają biznes plany i analizy, dotyczących przedsiębiorstwa, sektora czy całej gospodarki.

 • działania na rynku papierów wartościowych

  • organizują publiczne emisje papierów wartościowych, gwarantują emisję, prowadzą działania w zakresie tzw. private placement (emisje niepubliczne),

  • prowadzą działalność brokerską i dealerską,

  • zarządzają pakietami akcji na zlecenie klienta,

  • zarządzają funduszami powierniczymi lub towarzystwami inwestycyjnymi

  • działają na rynku instrumentów pochodnych.

 • działania na rynku pieniężnym

  • prowadzą aktywny handel papierami skarbowymi,

  • obracają pożyczkami na rynku międzybankowym,

  • obracają certyfikatami depozytowymi,

  • dokonują transakcji terminowych oraz instrumentami pochodnymi


Model b i model m
Model B i model M obszarach

 • Uwarunkowania historyczne spowodowały polaryzację światowego systemu finansowego pomiędzy

  • model niemiecko-japoński a

  • model anglo-amerykański

  • (Model B)

  • (Model M)


Model ameryka ski
Model amerykański obszarach

 • oparty jest na wyraźnym oddzieleniu banków depozytowo-kredytowych (nie prowadzą działalności inwestycyjnej na rynku finansowym) od banków inwestycyjnych.

 • Geneza tego stanu sięga roku 1929, gdy po krachu na giełdzie nowojorskiej, po którym zbankrutował szereg banków komercyjnych zaangażowanych na rynku papierów wartościowych, uchwalono w 1933 roku tzw. Glass-Steagall Act.

 • Określił on na długie dziesięciolecia granice angażowania się banków komercyjnych w działalność inwestycyjną. Między innymi na skutek tego do największych amerykańskich banków zalicza się obecnie właśnie banki inwestycyjne: Merrill Lynch, Salomon Brothers, Goldman Sachs, Morgan Stanley i First Boston.


Model niemiecko japo ski
model niemiecko-japoński obszarach

 • jest powszechnie stosowany w państwach Unii Europejskiej i

 • uprawnia on banki komercyjne do rozwijania aktywności inwestycyjnej aczkolwiek ograniczonej najczęściej wymogami prawnymi.

 • Takie banki nazywa się uniwersalnymi.

 • Również w polskim prawiebankowym znajdują się limity dopuszczalnego angażowania się banków (uniwersalnych) w działalność inwestycyjną.

Aktualne trendy
Aktualne trendy bankowego (3.)

 • Konwergencja systemów finansowych

  • w USA odchodzenie od sztywnego podziału

  • w Europie specjalizacja banków.

 • Mówi się ponadto o:

  • łatwiejszym utrzymywaniu stabilności systemu bankowego w przypadku banków uniwersalnych

  • możliwości efektywniejszego wykorzystania rynku kapitałowego dzięki dogodniejszemu (gęsta sieć oddziałów) wykorzystaniu źródeł kapitału

  • łatwiejszej promocji nowych produktów i niższej (jednostkowej ich cenie)


Gazeta prawna 23 09 2008
(Gazeta Prawna/23.09.2008) bankowego (3.)

Znikają dwa ostatnie banki inwestycyjne na Wall Street

 • Wczoraj dwa ostatnie niezależne wielkie amerykańskie banki inwestycyjne – Goldman Sachs i Morgan Stanley – uznały, że kontynuowanie działalności w dotychczasowym kształcie nie ma sensu i podjęły decyzję o przekształceniu w holdingi bankowe. Zarząd Rezerwy Federalnej (Fed), czyli amerykański bank centralny, zaakceptował tę decyzję.

 •  Tym samym po 75 latach od ówczesnej decyzji Kongresu USA o wydzieleniu działalności inwestycyjnej z banków depozytowo-kredytowych skończyła się era banków inwestycyjnych. Po przekształceniu w holding oba banki znajdą się w czołówce amerykańskich holdingów bankowych.

 •  Decyzja Morgan Stanley i Goldman Sachs o przekształceniu w holdingi to kolejny akord w trwającym od ponad tygodnia chaosie na rynkach finansowych. Kolejna faza kryzysu finansowego, który coraz częściej porównywany jest z Wielkim Kryzysem z lat 30. XX wieku, zaczęła się dwa tygodnie temu od bankructwa banku inwestycyjnego Lehman Brothers i przejęciu przez Bank of America innego banku inwestycyjnego – Merrill Lynch.


 • Ta fala kryzysu kosztowała inwestorów co najmniej 1 bilion dolarów. Podatnicy amerykańscy zapłacą za nią 700 mld dolarów, które amerykański rząd chce wyasygnować na wykup złych długów amerykańskich banków.

 • Decyzja Goldman Sachs i Morgan Stanley oznacza, że ich działalność po przekształceniu w holdingi będzie regulowana i kontrolowana przez bank centralny.

 • Fed nie miał wpływu na to, co robią banki inwestycyjne, a te – jak dowodzi wywołany zapaścią na rynku amerykańskich kredytów hipotecznych kryzys finansowy – podejmowały nadmierne ryzyko, dążąc do osiągania jak najwyższych zysków.


 • Od chwili wybuchu kryzysu kredytów hipotecznych w 2007 roku Morgan Stanley musiał do końca I półrocza spisać na straty 15,7 mld dolarów. Straty Goldman Sachs spowodowane kryzysem były mniejsze i wyniosły ok. 4,9 mld dolarów.

 • Goldman Sachs i Morgan Stanley będą musiały teraz zbudować bazę depozytową. Analitycy oceniają, że zapewne odbędzie się to przez przejęcia banków komercyjnych. Morgan Stanley ma obecnie 36 mld dolarów depozytów i 3 mln detalicznych kont. Depozyty w grupie Goldman Sachs wyniosą ok. 20 mld dolarów.

  • Co uzyskają te banki dzięki przekształceniu?

  • Czy nadzorowi nie powinny zostać poddane także fundusze wysokiego ryzyka (hedge funds)?

  • Jakie banki zniknęły już z rynku w wyniku przejęcia, a kto zbankrutował?


Literatura
Literatura Morgan Stanley musiał do końca I półrocza spisać na straty 15,7 mld dolarów. Straty Goldman Sachs spowodowane kryzysem były mniejsze i wyniosły ok. 4,9 mld dolarów.

 • KULHÁNEK, L., POLOUČEK, S., STAVÁREK, D.: The Financial and Banking Sectors in Transition Countries. In: POLOUČEK, S. (ed.): Reforming the Financial Sector in Central European Countries.Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004. ISBN 1-4039-1546-6.

 • Rozdial: 1.