marketingov mix n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MARKETINGOVÝ MIX PowerPoint Presentation
Download Presentation
MARKETINGOVÝ MIX

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

MARKETINGOVÝ MIX - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

MARKETINGOVÝ MIX. POJEM MARKETINGOVÝ MIX PRODUKT PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY PACKAGE. Pojem marketingový mix. je mnoho způsobů jak uspokojit potřeby zákazníků výrobek se liší úrovní kvality, balení, velikostí, reklamou, prodejem……

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MARKETINGOVÝ MIX' - hansel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
marketingov mix

MARKETINGOVÝ MIX

POJEM MARKETINGOVÝ MIX

PRODUKT

PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

PACKAGE

pojem marketingov mix
Pojem marketingový mix
 • je mnoho způsobů jak uspokojit potřeby zákazníků
 • výrobek se liší úrovní kvality, balení, velikostí, reklamou, prodejem……
 • tzn. existuje mnoho faktorů, které tvoří výrobek jako celek = mnoho rozhodnutí

Existuje systém, který nám pomůže uspořádat všechna tato rozhodnutí a zjednoduší výběr marketingového mixu??

slide3
4 P
 • Výhodné zredukovat všechny proměnné faktory - marketingového mixu do čtyř základních skupin:
  • Product (výrobek)
  • Place (místo)
  • Promotion (propagace)
  • Price (cena)
dal slo ky marketingov ho mixu
Další složky marketingového mixu
 • Příprava package
 • Zpracování programů – tvoření package
 • People – lidé
 • Kooperace – partnership
 • Procesy
 • Physical evidence – v komunálním marketingu – představuje viditelné prvky města např. příroda, parkoviště, vnitřní uspořádání apod.

První dva body bývají zahrnuty do produktu

kol marketingov ho mixu
Úkol marketingového mixu
 • Vyvinout výrobek, který uspokojuje cílové zákazníky,
 • najít cestu, jak jej k nim dopravit,
 • použít propagaci, abychom jim sdělili, že jej pro ně máme a
 • udat cenu, kterou budou ochotni zaplatit.

Správný výrobek za správnou cenu na správném místě ve správný čas.

2 produkt
2. Produkt

produkt (nabídka nebořešení) = cokoli, co může nabídnuto zákazníkovi, aby byla uspokojena jeho potřeba nebo přání.

 • Může se skládat až ze tří složek:
  • Fyzický výrobek, zboží,
  • Služby
  • Myšlenky
 • V marketingu je produkt pojímán v širším smyslu než v běžném životě
slide9

Základní výrobek

Použitelný výrobek

Očekávaný výrobek

Rozšířený výrobek

Potencionální výrobek

slide10
„Základní výrobek – Jádro produktu“:
 • poukazuje na „fyzickou“ (u služby se musíme dostat na vyšší stupeň abstrakce při jejím zhmotnění) existenci produktu,
 • mohl by vyřešit zákazníkův problém
 • například (v souvislosti s dopravou je třeba zmínit
   • Neoddělitelnost spojení s infrastrukturou, například silniční síť a automobilová doprava, dá se konstatovat, že infrastruktura je součástí produktu odvětví dopravy
slide11
příkladem základního výrobku může být přeprava osob a existence silnice z Tábora do Prahy
pou iteln v robek
Použitelný výrobek
 • je produkt v takové podobě, v níž je pro uspokojení zákazníkova problému použitelný
 • V dopravě - (plus nezbytná silnice),
  • příkladem použitelného produktu (uvažujme osobní silniční přepravu Praha – Tábor) představuje např. autobus a přesná, bezpečná…přeprava rychlá, pravidelná ).
o ek van v robek
Očekávaný výrobek
 • produkt v podobě, jak si jej cílový trh představuje – v našem příkladu(Praha-Tábor)
 • dálkový autobus s pohodlnými sedačkami, rychlíkovým jízdním řádem apod. (pohodlnější přeprava)
roz en v robek
Rozšířený výrobek
 • znamená doplnění produktu o navazující produkty či služby.
 • V našem případě může jít o nabídku
  • nápojů,
  • existenci WC v autobuse,
  • pouštění videa, klimatizaci, možnost připojení k internetu, telefon apod. (přeprava + řešení dalšího problému).
potencion ln v robek
Potencionální výrobek
 • představuje řešení ještě neexistujících potřeb zákazníka (které budou marketingovými nástroji generovány z jeho přání) –
  • může se jednat například o poly-autobus, který bude rozložitelný na samostatná vozidla, jež bude přepravovat do konečných destinací apod
slide16
Produktem mohou být jak:
  • hmotné výrobky (potraviny,stroje,polotovary),
  • tak i služby (restaurace, přeprava, pojištění, vzdělávání, zdravotnictví)
 • Není důležité, jak vidí produkt producent, ale jak ho vidí zákazník!!
produkt zbo i slu ba
Produkt = Zboží či Služba

Zboží (výrobek) – je fyzická (hmotná) věc, můžeme ji vidět a dotýkat se, vyzkoušet ji apod.

Služba – činnost, kterou dělá jedna strana pro druhou

- nelze si ji nechat uschovat apod.

- nehmotná

Mnoho výrobků je kombinací služeb a zboží:

např. Firma Shell – benzín a úvěrová karta

slide18
Zboží – se nejdříve vyrábí a pak prodává
 • Služba – často je nejdříve prodána a pak teprve vytvořena

- hůře se slaďuje nabídka a poptávka

- např. telefonní operátoři – provoz ve špičce a mimo špičku

- musí být obvykle realizovány za přítomnosti zákazníka

specifick vlastnosti v robk
Specifické vlastnosti výrobků
 • Kvalita výrobků
 • Provedení výrobků – doplňky
 • Styl a design výrobků
 • Doprovodné služby
 • Obal výrobků
 • Značka výrobků
 • Značkování výrobků
slide20
Kvalita produktů

Z hlediska marketingu znamená

  • schopnost uspokojit potřeby nebo požadavky spotřebitele
 • Např. výrobek z mnoha přednostmi či lepšími vlastnostmi není nejkvalitnějším výrobkem, jestliže se nevyznačuje takovými vlastnostmi, které cílový trh požaduje nebo potřebuje.
doprovodn slu by
Doprovodné služby
 • Dodání – jak je služba dodána zákazníkovi
 • Instalace – jak je výrobek umístěn na místě
 • Zákaznická instruktáž – školení zaměstnanců o správném používání
 • Poradenské služby
 • Opravy – kvalita opravárenských služeb
komponenty v robk slu ba
Komponenty výrobků/služba
 • Každá firma poskytuje svůj sortiment služeb a výrobků – tvořeny z jasně viditelných komponentů a to:
  • Chování zaměstnanců – vzhled, uniformy atd.
  • Exterier budov
  • Vybavení
  • Vývěsní štít
  • Kontakty se zákazníky a ostatní veřejností
spot ebitelsk t dy v robk
Spotřebitelské třídy výrobků

- jsou založeny na tom:

- jak spotřebitel uvažuje o daném produktu

- jak jej nakupuje

v robky denn spot eby
Výrobky denní spotřeby

- nakupují se rychle s malým úsilím

 • spotřebitel je potřebuje a není ochoten strávit mnoho času a úsilí na jejich nákup
 • kupují se bez přemýšlení, rutině
 • Dále je můžeme členit na výrobky:
  • Běžné
  • Nárazové
  • Nepředvídaný nákup
slide28
Běžné
 • nakupují se pravidelně ze zvyku
 • vyžadují max. vystavení
 • zaslouží si rozsáhlou distribuci při nízkých nákladech
 • jsou u nich důležité značky

(snižují úsilí potřebné k nákupu, podporují opakovaný nákup)

impulzivn n hl n kup
Impulzivní – náhlý nákup
 • kupují se jako neplánovaný nákup – jakožto náhlá a silná potřeba výrobek koupit
 • zákazník se rozhodne tyto výrobky koupit, když je spatří
 • vyžadují maximální vystavení, rozsáhlou distribuci, zajištění vhodného umístění
 • Např: prodavač zmrzliny na pláži
v robky pro n hl n kup v nouzi
Výrobky pro náhlý nákup v nouzi
 • kupují se v okamžiku, kdy je potřeba dostatečně velká – tj. nouze
 • Např: odtahová služba, non-stop potraviny
 • Za tyto výrobky se platí více,

ale zákazníkovy to nevadí.

n kupn v robky
Nákupní výrobky
 • Zákazník si o nich myslí, že stojí za ten čas a námahu je srovnávat s výrobky konkurence
 • Homogenní - v podstatě stejné – zákazník požaduje nejnižší cenu (ledničky, televize pračky, auta)
 • Heterogenní – odlišné – zákazník prověřuje kvalitu (nábytek, oblečení, nádobí, fotografické přístroje)
  • kvalita a úprava jsou důležitější než cena
zvl tn v robky
Zvláštní výrobky
 • též speciální
 • zákazník vyvine zvláštní úsilí, aby je nalezl (vypátral)
 • Jakékoli značkové výrobky, na nichž spotřebitelé trvají podle jména
nevid n v robky
Neviděné výrobky
 • výrobky, které potencionální zákazníci zatím nechtějí, nebo o nich nevědí, že si je mohou koupit
 • Nové neviděné výrobky – revoluční – zákazník výrobek nezná (high tech výrobky, elektronika…..)
 • Pravidelně neviděné – zůstávají neviděny, ale nepatří mezi nikdy nekupované (náhrobní kameny, encyklopedie, životní pojištění)
pr myslov v robky
PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY
 • Instalace – základní prostředky – výrobky dlouhodobé spotřeby – nakupování složitější
  • Budovy
  • Strojní vybavení apod.
 • Příslušenství – krátkodobé kapitálové prostředky – nakupování jednodušší
  • Nástroje
  • Kopírovací stroje
  • Elektrické vozíky apod.
suroviny
Suroviny
 • Jsou nákladovými položkami
 • V procesu se spotřebovávají
 • Trhy se zemědělskými komoditami
 • Trhy s přírodními surovinami
komponenty sou stky
Komponenty součástky
 • Nákladové položky
 • Jsou součásti konečného produktu
 • Patří zde např.:
  • Spotřební materiál – šrouby, matice, podložky
  • Látky, cement, baterie do aut apod.
pomocn a provozn materi l
Pomocný a provozní materiál
 • Nestává se součásti finálního výrobku
 • Nákup nemusí být tak zodpovědný
 • Rozdělení do 3 skupin:
  • Údržba – žárovky,
  • Opravy – filtry, podpěry při opravě
  • Operační materiál – mazací oleje, brusný papír,svorky apod.
odborn slu by
Odborné služby
 • Většinou nákladové položky
 • Jejich výběr vyžaduje důkladné zvažování
 • Patří jsem např.:
  • Doprava
  • Účetnictví
  • Služby reklamní agentury apod.
v robn sortiment
VÝROBNÍ SORTIMENT
 • šíře výrobního sortimentu
 • hloubka výrobního sortimentu
 • důvody změny sortimentu

 konkurence

 snaha o získání místa na prodejním

pultě

 výrobek nebude úspěšný na pořád

 • tzv. kanibalizace výrobku
zna ka produktu
ZNAČKA - produktu
 • chápána jako řetězec:
  • představ, asociací, pocitů a emocí
  • v hlavě spotřebitele vyvolaných právě určitou značkou.
 • Z hlediska marketingové komunikace ve vidění značky převládá spíše odraz
  • značky v očích cílové skupiny,
zna ka znamen
Značka – znamená:
 • Používání jména, pojmu, symbolu, tvaru nebo kombinací těchto prvků
  • K identifikaci výrobků
 • Patří jsem
  • jméno značky – slovo, písmeno, skupina slov
  • ochranné známky – právnický termín zaregistrovaný pro používání jednou firmou
funkce zna ky produktu v robce
Funkce značky produktu - výrobce
 • Důležitý nástroj marketingové strategie
 • Jeden z rozhodujících faktorů v rozvoji obchodu
 • Odlišení od konkurence
 • Pomáhá identifikaci výrobku a je zárukou kvality
 • Usnadnění segmentace trhu
 • Právní ochrana jedinečných vlastností
 • Návrat spokojených zákazníků
 • Apod.
funkce zna ky pro spot ebitele
Funkce značky pro spotřebitele
 • Identifikační
 • Úspora času
 • Záruka kvality
 • Radost a spokojenost
 • Apod.
zna ka sd luje
Značka sděluje:
 • Vlastnosti produktu
 • Užitky
 • Hodnoty
 • Kulturu
 • Osobnost
 • Uživatel
p t stup popularity zna ky
Pět stupňů popularity značky
 • Odmítání – je těžko kontrolovatelné. Důvody odmítnutí:
  • změny „Image“
  • Změny výrobků či cílového zákazníka
 • Nerozeznávání- finální zákazníci
  • Např. školní potřeby, stolní nádobí apod.
rozezn v n
Rozeznávání
 • Zákazník si značku pamatuje
 • Preference značky
  • Cíloví zákazníci dávají této značce přednost
   • Ze zvyku
   • Dle zkušeností
trv n na dan zna ce
Trvání na dané značce
 • Zákazníci trvají na dané značce
 • Tuto značku vyhledávají
rysy dobr ho jm na zna ky
Rysy dobrého jména značky
 • Krátké a jednoduché
 • Snadný pravopis a čtení
 • Snadno se rozezná a pamatuje
 • Dá se vyslovit jen jedním způsobem
 • Naznačuje výhody výrobků
 • Dá se uzpůsobit potřebám balení
 • Jde s dobou
 • Jeho užívání je právně možné
typy zna ek
Typy značek
 • Rodinné značky
 • Individuální značky pro jednotlivé výrobky
 • Druhové značky
 • Národní značky
 • Výrobní značky
 • Prodejní značky (Obchodní)
obchodn zna ka
OBCHODNÍ ZNAČKA

2 možnosti :

 • na trhu je prosazována značka výrobce
 • obchodní firmy zavádějí vlastní značku
obchodn zna ka1
OBCHODNÍ ZNAČKA

Firmy mohou využívat 2 základní strategie:

 • kmenová – mnoho výrobků je pokryto jednou značkou
 • individuální