programovac jazyk haskell n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Programovac í jazyk Haskell

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Programovac í jazyk Haskell - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Programovac í jazyk Haskell. doc. Dr. Ing. Miroslav Beneš  katedra informatiky, A-1007  59 732 4213. Historie. z áří 1991 – Gofer experimentální jazyk Mark P. Jones únor 1995 – Hugs Hugs98 téměř úplná implementace jazyka Haskell 98 některá rozšíření navíc.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Programovac í jazyk Haskell' - hans


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programovac jazyk haskell

Programovací jazykHaskell

doc. Dr. Ing. Miroslav Beneš

 katedra informatiky, A-1007

 59 732 4213

historie
Historie
 • září 1991 – Gofer
  • experimentální jazyk
  • Mark P. Jones
 • únor 1995 – Hugs
 • Hugs98
  • téměř úplná implementace jazyka Haskell 98
  • některá rozšíření navíc

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

instalace dokumentace
Instalace + dokumentace
 • Základní zdroje
  • http://haskell.org
   • popis jazyka a knihoven
  • http://haskell.org/hugs
   • instalace (Win / Unix)
   • uživatelská příručka (je součástí instalace)
 • Další součásti
  • Scholl of Expression (SOE)
  • Hugs Graphics Library

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

pou it
Použití
 • Princip výpočtu: kalkulátor

$ hugs

Prelude> 2*(3+5)

16

Prelude> cos 0

1.0

Prelude>

 • Skript: definice uživatelských funkcí

$ hugs priklad.hs

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

dic p kazy
Řídicí příkazy
 • Editace souboru

:edit[soubor.hs] :e

 • Načtení skriptu

:load[soubor.hs] :reload

 • Ukončení

:quit

 • Nápověda

:?

 • Unix – nastavení editoru v souboru ~/.profile

export HUGSFLAGS="-E\"vi +%d %s\" +t +s -u"

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

skript
Skript
 • priklad.hs

module Priklad where

-- funkce, kterávrací součet dvou čísel

soucet x y = x + y

 • priklad.lhs

> module Priklad where

Funkce, která vrací faktoriál čísla

> fn = if n == 0 then 1 else n * f (n-1)

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

datov typy
Datové typy
 • Základní datové typy
  • 1::Int
  • ‘a’::Char
  • True,False::Bool
  • 3.14::Float
 • Seznamy [a]
  • prázdný seznam []
  • neprázdný seznam (x:xs)
  • 1:2:3:[] :: [Int]
  • [1,2,3] :: [Int]

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

datov typy1
Datové typy
 • Uspořádané n-tice (a,b,c,...)
  • (1,2):: (Int,Int)
  • (1,['a','b'])::(Int, [Char])
  • () :: ()
 • Funkcea->b
  • faktorial :: Int -> Int
  • soucet :: Int -> Int -> Int
  • plus :: (Int, Int) -> Int

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

datov typy2
Datové typy
 • Uživatelské datové typy
  • data Barva = Cerna

| Bila

  • data Tree a = Leaf a

| Node a (Tree a) (Tree a)

  • type String = [Char]
  • type Tabulka a = [(String, a)]

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

definice funkc
Definice funkcí
 • Rovnice a unifikace vzorů(pattern matching):
  • f pat11 pat12 ... = rhs1
  • f pat21 pat22 ... = rhs2
  • ...
 • Vybere se první rovnice vyhovující parametrům
 • Pokud se nenajde  chyba

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

vzory
Vzory
 • proměnná
  • inc x = x + 1
 • konstanta
  • not True = False
  • not False = True
 • seznam
  • length [] = 0
  • length (x:xs) = 1 + length xs

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

vzory1
Vzory
 • n-tice
  • plus (x,y) = x+y
 • konstruktor uživatelského typu
  • nl(Leaf _) = 1
  • nl (Tree _ l r) = (nl l) + (nl r)
 • pojmenování části vzoru
  • duphd p@(x:xs) = x:p

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

vzory2
Vzory
 • anonymní proměnná _
  • hd (x:_) = x
 • vzor typu n+k
  • fact 0 = 1
  • fact (n+1) = (n+1)*fact n
 • strážené rovnice
  • fact n | n == 0 = 1 | otherwise = n * fact(n-1)

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

p klady
Příklady
 • Faktoriál
  • fakt1 n = if n == 0 then 1 else n * fakt1 (n-1)
  • fakt2 0 = 1fakt2 n = n * fakt2 (n-1)
  • fakt3 0 = 1fakt3 (n+1) = (n+1) * fakt3 n
  • fakt4 n | n == 0 = 1 | otherwise = n * fakt4 (n-1)

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

p klady1
Příklady
 • Fibonacciho čísla
  • fib :: Int -> Intfib 0 = 0fib 1 = 1 fib (n+2) = fib n + fib (n+1)

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

p klady2
Příklady
 • Délka seznamu
  • length [] = 0length (x:xs) = 1 + length xs
 • Poznámka: pozor na konflikt s předdefinovanými funkcemi!
  • module Pokus whereimport Prelude hiding(length)length [] = 0length (_:xs) = 1 + length xs

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

lok ln definice
Lokální definice
 • Konstrukce let ... in
  • f x y = let p = x + y q = x – y in p * q
 • Konstrukce where
  • f x y = p * q where p = x + y q = x - y

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

ste n aplikace funkc
Částeční aplikace funkcí
 • Curryho tvar funkce
  • add :: Int -> Int -> Intadd x y = x + y
  • plus :: (Int, Int) -> Intplus (x,y) = x + y
  • add = curry plus curry :: ?
  • plus = uncurry add uncurry :: ?
 • Řezy funkce
  • inc x = 1 + x
  • inc x = add 1 x
  • inc = add 1
  • inc = (+1) = (1+)
  • add = (+)

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

p klady3
Příklady
 • Vytvoření seznamu druhých mocnin
  • dm [] = []dm (x:xs) = sq x : dm xs where sq x = x * x
 • Seřazení seznamu (quicksort)
  • qs [] = []qs (x:xs) = let ls = filter (<x) xs rs = filter (>=x) xs in qs ls ++ [x] ++ qs rs

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

funkce pro seznamy
Funkce pro seznamy
 • Přístup k prvkům seznamu
  • head [1,2,3] = 1
  • tail [1,2,3] = [2,3]
  • last [1,2,3] = 3
  • init [1,2,3] = [1,2]
  • [1,2,3] !! 2 = 3
  • null [] = True
  • length [1,2,3] = 3

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

funkce pro seznamy1
Funkce pro seznamy
 • Spojení seznamů
  • [1,2,3] ++ [4,5] = [1,2,3,4,5]
  • [[1,2],[3],[4,5]] = [1,2,3,4,5]
  • zip [1,2] [3,4,5] = [(1,3),(2,4)]
  • zipWith (+) [1,2] [3,4] = [4,6]
 • Agregační funkce
  • sum [1,2,3,4] = 10
  • product [1,2,3,4] = 24
  • minimum [1,2,3,4] = 1
  • maximum [1,2,3,4] = 4

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

funkce pro seznamy2
Funkce pro seznamy
 • Výběr části seznamu
  • take 3 [1,2,3,4,5] = [1,2,3]
  • drop 3 [1,2,3] = [4,5]
  • takeWhile (>0) [1,3,0,4] = [1,3]
  • dropWhile (> 0) [1,3,0,4] = [0,4]
  • filter (>0) [1,3,0,2,-1] = [1,3,2]
 • Transformace seznamu
  • reverse [1,2,3,4] = [4,3,2,1]
  • map (*2) [1,2,3] = [2,4,6]

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell

slide23
Úkol
 • Pokuste se uvedené funkce pro seznamy implementovat
  • co je triviální případ?
   • length [] = 0
   • maximum[x] = x
  • funkci umím udělat s kratším seznamem -> jak tuto hodnotu zkombinuji s prvním prvkem seznamu, abych dostal výsledek?
   • maximum (x:y:ys) | x > y = maximum (x:ys) | otherwise = maximum (y:ys)

ÚDPJ - Programovací jazyk Haskell