slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מנהיגות - מכון יעוץ לארגונים לומדים PowerPoint Presentation
Download Presentation
מנהיגות - מכון יעוץ לארגונים לומדים

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
hans

מנהיגות - מכון יעוץ לארגונים לומדים - PowerPoint PPT Presentation

165 Views
Download Presentation
מנהיגות - מכון יעוץ לארגונים לומדים
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. מנהיגות - מכון יעוץ לארגונים לומדים פיתוח מנהלים באמצעות חניכה

 2. ה ח נ י כ ה צורת למידה ייחודית, המתבססת על התנסות מעשית של הנחנך ועל הפקת הלקחים מההתנסות - כל זאת באמצעות חונך המצוי עמו בקשר מתמשך ומסייע לו בהתפתחותו המקצועית מרכיבים עיקריים בתהליך רכישת ידע ומיומנויות ושיפור הכישורים בתחום הנלמד חיזוק תפיסת המסוגלות העצמית של הנחנך על-ידי צבירת חוויות של הצלחה בתחום הנלמד

 3. חניכהניהולית תצורה של למידה, המותנית בקיומו של קשר בין אישי ארוך זמן ואינטנסיבי העושה שימוש בהתנסויות של החניך, כבסיס לצמיחה והתפתחות הנחנך באמצעות החונך.

 4. יתרונות החניכה לפיתוח מנהיגות היתרון הכלכלי • אין הפסד של ימי עבודה. העבודה נמשכת כסדרה • לא נדרשות הוצאות מיוחדות: כתה, מרצה ואמצעים היתרון הדידקטי • הלימוד ממוקד בנושאים ובבעיות שמעסיקים את הארגון • מאחר והלמידה בשטח - אין קושי ביישום החומר הנלמד היתרון התרבותי • למידה בשטח תורמת להפנמה של הערכים הארגוניים

 5. תפוקות החניכה • ידע • מיומנות • תפיסת תפקיד • למידה כיצד ללמוד • תחושת מסוגלות עצמית

 6. מעגל החניכה הבסיסי התנסות עיון יישום המשגה *מבוסס על מודל למידה היתנסותית של Kolb

 7. תצורות חניכה עקוב אחרי החונך מבצע וממחיש לנחנך את אופן העשייה הנכון חקירה משותפת החונך והנחנך מבצעים במשותף התנסות בתחום הנלמד מתחקרים אותה ביחד והנחנך לומד דרכים נוספות לביצוע חדר מראות הנחנך מבצע בעצמו התנסות והחונך צופה בו בלי להתערב ולאחר מכן משמש לחונך כמראה המשקפת את איכות הביצוע SUPERVISION הנחנך מבצע התנסות ללא נוכחות החונך ולאחריה הם מבצעים תהליך של עיון והמשגה, המבוסס על דווח הנחנך * מבוסס על: Donald Schon, Educating The Reflective Practitions

 8. מודל יישום תצורות חניכה חדר מראות SUPERVISION בשלות החניך חקירה משותפת עקוב אחרי מורכבות המשימה

 9. - איך זה פועל אפקט פיגמליון המנהל מייצר ציפיות לגבי ביצועי העובד חיוביות שליליות את ציפיותיו לעובד ” משדר “ המנהל העובד מתאים את התנהגותו לציפיות המנהל הישגי העובד משתפרים הישגי העובד פוחתים

 10. החונך מאתר היטב את הפוטנציאל של הנחנך. אמון החונך ואמון הנחנך בעצמו מתחזק מעגל ציפיות חיובי החונך מציב יעדים המתאימים ליכולתו של הנחנך. הנחנך עומד בציפיותיו של החונך וביעדיו. החונך משדר אמון ביכולתו של הנחנך.

 11. הנחנך אינו מצליח לעמוד בציפיות החונך. מעגל ציפיות שלילי החונך כועס והנחנך חש בכך. נוצר מערך של “אנטי” המונע למידה הנחנך מפתח עמדה הגנתית. מתפתח מעין מאבק כוח.

 12. עקרונות לחניכה תמיכה הכרה בבעיות, דאגות ורגשות קבלת הבדלי דעות וגילוי הבנה הדגשת ההצלחות הקטנות יצירת נגישות ביטויי אמון אמפטיה עמדה שוויונית בניית קשר אישי גילוי רגשות למידה משותפת שימוש בשאלות פתוחות גילוי משותף שיתוף בתחושות סיכום סיכום והסקת מסקנות יצירת חוזה להמשך מעקב

 13. עקרונות ביישום תהליך חניכה בניהול • אבחון צרכי פיתוח מנהיגות וניהול בארגון • איתור וגיבוש מודלים של מצוינות • איתור אירועים מרכזיים בארגון כבסיס לתהליך חניכה ממוקד • הכנת תוכנית חניכה מפורטת • הכנה והכשרה של צוות החונכים • ליווי שוטף של תהליך החניכה

 14. התנאים המהווים בסיס לחניכה • החונך נתפס כסמכות ידע • לחונך יש ניסיון קודם • אפשרות למפגשים תכופים • המשימה העיקרית - התפתחות (לא תפוקות ארגוניות) • לחונך איכויות אישיות מתאימות • לחונך מיומנויות חניכה

 15. עקרונות לחניקה ריחוק “תהיה בסדר” תעשה כמו כולם אל תחדש כן, כן, שמעתי הנחיה ישירה אמרתי לך תעשה ככה יש לזה רק פתרון אחד לכל דבר יש נוהל עד מחר זה גמור ביקורתיות וחוסר אמון הבעיה שלך היא….. הטעות שלך היא… כשאני הייתי חדש...